Home

Befolkning kvaløya

Kvaløya (Finnmark) - Wikipedi

Kvaløya (nordsamisk: Fálá) er ei øy i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Den har ca. 9 850 innbyggere (2012). Kvaløya har et areal på 336,17 km², og er Norges 13. største øy. Øya består for det meste av avrundede, skogløse fjell. Navnet kommer visstnok av at øya har en hvalaktig profil sett fra skipsleia gjennom Sørøysundet Her har vi samlet noe viktig informasjon om kommunen vår. Utfyllende kommentarer og analyser om kommunens tjenester finner du i vår årsmelding. Statistisk sentralbyrå presenterer samlestatistikk for Tromsø kommune på en del utvalgte områder. Velg kommun

Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet. Befolkning og berekna folkevekst i heile landet og dei ti største kommunane Publisert 1. november 2018; Dei ti største kommunane 2017; Befolkning 1. januar. Endelege tal Berekna folkevekst Berekna befolkning 31. desember Berekna folkevekst. Prosent; Heile landet: 5 258 317: 38 478: 5 296 795: 0,7: Oslo: 666 759: 6 078: 672 837: 0,9: Bergen.

Fakta om Tromsø kommune - Tromsø kommun

Befolkning i tettsted respektive landsbygd. 1. januar 2020 hadde Tromsø kommune 76 974 innbyggere. Av disse bodde i 2017 66 281 i tettsted, 7 940 på landsbygda og for 320 personer var det ukjent om de bodde i et tettsted i kommunen eller om de bodde på landsbygda Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Total befolkning [[suggestion]] Søk. Søk. Meny. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English [[suggestion]] Befolkningstall . FN-sambandet / Statistikk / Befolkningstal

Norges befolkning. Norges befolkning. Innbyggere Innbyggere 1738 630253 1739 634164. Befolkningen har vokst kraftig de siste hundre årene, men selve befolkningsveksten har gått betydelig ned. FN forventer at befolkningsveksten stopper opp i 2100 og da vil det være over 10 milliarder mennesker på jord Senja kommune er en rik kommune; rik på naturressurser og industriaktører med store planer om fortsatt utvikling. Fiskeindustri og havbruksnæring har hatt en rivende utvikling og potensialet er stort for mange nye arbeidsplasser både innen disse næringene og alle de aktørene, som de kjøper tjenester fra

Ringvassøya (nordsamisk: Ráneš) er Norges sjette største øy, med et areal på 660,84 km². Øya ligger i kommunene Karlsøy og Tromsø i Troms og Finnmark fylke.. Navnet kommer av ordet rind f. «bergrygg», øya med fjellryggene. Høyeste fjellet er Soltind, 1060 meter over havet.Her finnes Skogsfjordvatnet, Norges største innsjø på ei øy.. Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent Tromsøya (nordsamisk: Romssasuolu) er ei øy i sundet mellom fastlandet og Kvaløya i Tromsø kommune i Troms og Finnmark.Tromsø sentrum ligger øst på øya, og store deler av byens befolkning bor spredt på øya. Tromsø lufthavn, Langnes ligger på vestsiden, og øya er knyttet til Tromsdalen på fastlandet med Tromsøbrua og Tromsøysundtunnelen og til Kvaløysletta på Kvaløya med. Verdens befolkning har økt fra 1 milliard i 1800, til 7 milliarder i dag. Halvparten av den befolkningen har blitt født i løpet av de siste sytti årene. Hovedgrunnen til befolkningsveksten er at flere barn vokser opp. Den største befolkningsveksten har foregått i Asia fordi det fødes flere barn der

Tromsø tettsted er administrasjonssenter i Tromsø kommune. Tettstedet omfatter de tettbygde områdene på Tromsøya og har 38 980 innbyggere (2017), 52 prosent av kommunes samlede befolkning dette året. Etter åpningen av Tromsøbrua i 1960 økte tettstedsbefolkningen markert i Tromsdalen og de øvrige tettstedene på fastlandet. En tilsvarende utvikling skjedde på Kvaløya etter åpningen. Kvaløya videregående skole Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya. Send e-post. eDialog. Her finner du oss. Besøksadresse Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya. Åpningstider Mandag - Fredag kl. 08:00 - 15:00. Vis i kart. Følg oss. Facebook; Personvern; Informasjonskapsler (cookies

På Kvaløya i Tromsø finnes det en rik samisk historie, med sjøsamiske bygder og reindrift. Mye av historien er ikke synlig i dag, takket være samisk skikk med at det skal være minimale. Karlsøy, kommune i Troms, nord for Tromsø. Kommunen ligger i sin helhet på øyer som strekker seg fra Ullsfjorden i øst og ut mot Norskehavet i vest. De største øyene er, regnet fra nord (areal i km2), Nord-Fugløya (21,3), Vannøya (232,5) og vest for denne Helgøya (43,1), Nordkvaløya (84,4) og Grøtøya (17,9). Lengst sør ligger Reinøya (147,3), nordre del av Ringvassøya (338) og.

Nyere beregninger gir ca. 458 km 2. - 164 km 2 er på Senja, 263 km 2 på Kvaløya og resten, 31 km 2 er fordelt øyene/holmene utenfor. 1. januar 1964 ble 165 km 2 overført til Lenvik kommune og 293 km 2 til Tromsø kommune. I 1935 er matrikkelskyld for hele kommunen oppgitt til 65 mark. Befolkning Sømna, kommune i Nordland fylke, sør på kysten av Helgeland, nesten ved grensen til Nord-Trøndelag. Består av den søndre del av halvøya Sømna samt Kvaløya og en rekke andre mindre øyer, holmer og skjær utenfor, samt et mindre område av fastlandet øst for Ursfjorden i øst. Sømna ble opprettet 1901 ved utskilling av Brønnøy og ble 1962 igjen sluttet sammen med denne Troms og Finnmark er et norsk fylke, dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av de tidligere fylkene Troms og Finnmark. Troms og Finnmark har et areal på 74 546 km², og er landets største i utstrekning. Innbyggertallet i Troms og Finnmark er 244 326 (2019), litt over tre innbyggere per kvadratkilometer. 27 prosent av befolkningen bor i regionsenteret Tromsø Befolkning: ca. 11300 (2008) Beliggenhet: Kvaløya. Kvaløya (Troms) 69°37′49″N 18°32′42″Ø Koordinater: 69°37′49″N 18°32′42″Ø. Denne artikkelen er om Kvaløya i Tromsø. For andre øyer med samme navn, se Kvaløya (andre betydninger)

Bilder fra hammerfest, Kvaløya og Skaidi - Velkommen til

Kommunefakta Tromsø - SS

Befolkningen i by og distrikt, utvikling og aldersprofil.. 18 8. Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn.. 19 Tromsø kommune juni 2018 . 2 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune Tall per 1. januar hvert år. 2015 2016. Det beste av Kvaløya, Troms: Tripadvisor har 161 anmeldelser og artikler om hva du kan gjøre, hvor du kan spise og hvor du kan bo når du er i Kvaløya Forsøl (nordsamisk: Sivlu) er ei fiskebygd i Hammerfest kommune i Finnmark.Den ligger på nordsida av Kvaløya, rundt 10 km fra byen Hammerfest, og har 213 innbyggere per 1. januar 2019. Bygda har skole, med skoletrinn fra 1.-10. klasse, samt barnehage. Andre arbeidsplasser i bygda er fiskebruket

Tettsteders befolkning og areal - SS

Kvaløya nordre grunneierlag er et viktig rekreasjonsområde for Tromsøs befolkning. Vi ønsker å forvalte dette på en slik måte at vi også i fremtiden kan ta en flott jakttur eller ganske enkelt en fin tur i skog og mark. Her er noen viktige momenter vi håper du følger i vårt område Sommarøy er et fiskevær og et tettsted i Tromsø kommune i Troms og Finnmark, helt vest i kommunen.Tettstedet hadde 306 innbyggere per 1. januar 2020, mens grunnkretsen Sommarøy hadde 360 innbyggere i 2015. Bebyggelsen finnes hovedsakelig på øyene Store Sommarøya og Hillesøya, som er knyttet til hverandre og Kvaløya med bruer, men det er også mange mindre øyer Øya rundt - 24 km - eller et aldri så lite halvmaraton Tromsøya (nordsamisk: Romssasuolu) er ei grønn og lav øy på 21 km², i sundet mellom fastlandet og Kvaløya i Tromsø kommune i Troms. Høyeste punkt på Tromsøya er Varden, 159 moh., nord på øya. Midt på øya ligger vannet Prestvannet, som ble demmet opp i 1867

Kvaløya (nordsamisk: Fálá) er ei øy i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke. Den har ca. 9 850 innbyggere (2012). Kvaløya har et areal på 336,17 km², og er Norges 13. største øy. Øya består for det meste av avrundede, skogløse fjell. Navnet kommer visstnok av at øya har en hvalaktig profil sett fra skipsleia gjennom Sørøysundet.. Befolkningen på Kvaløya har lenge etterspurt tiltak og løsninger, men likevel er ingen løsning kommet på bordet. Dette skal Nordkalottfolket jobbe hardt for å løse. For oss er det naturlig at 16.000 beboere, forøvrig et antall langt over de fleste av storfylkets mange kommuner, skal være sikret hurtig hjelp når behovet er der. Også om vinden er sterk Tromsø kommun (norska: Tromsø kommune) eller Tromsö kommun på svenska, är en kommun i Troms og Finnmark fylke i norra Norge.Kommunen omfattar Tromsøya, Kvaløya, södra delen av de två stora öarna Ringvassøya och Rebbenesøya, samt många av de små öarna utanför. Kommunen gränsar till Karlsøy kommun i nordväst. På fastlandet omfattar kommunen nordöstra delen av halvön.

Befolkning - årleg, berekna tal - SS

Bolig- og befolkning i store utbyggingsområder Her presenterer vi statistikk og tall som viser når boligveksten har kommet og med hvilke boligtyper og -størrelser. Vi har de siste årene fått mange nye store boligområder i Tromsø kommune Det viktigste nå er å få bygd den ny Kvaløya-forbindelsen så snart som mulig og ikke la den bli siste punkt i tiltakslisten. Jeg har bodd vel 40 år på Kvaløya og er ofte blitt fortalt hvor arrogant byens befolkning tok imot bonan når de la inn til kai med fisk og jordbruksvarer Her følger en del argumenter for at utbyggingen bør droppes, både på Kvaløya og ellers i Norge. Vindkraftverk blir nesten alltid dømt nord og ned av befolkningen i områder der utbyggingen skjer. Unntaket er et lite antall grunneiere som vanligvis får klekkelig betalt, og som derfor holder kjeft

Tromsø - Wikipedi

 1. dre. Det ble viktigere å ha en trygg havn, og sundet mellom Hillesøy og Sommarøy ble en naturlig havn for både store og små båter
 2. Kvaløya (Nordsamisk: Sállir) er Norges femte største ø. Hele øen ligger i Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylke . De største byer er Kvaløysletta , Storelva , Kaldfjord , Brensholmen og Ersfjordbotn , men der er spredt bebyggelse langs kysten over næsten hele øen
 3. Flere meldinger om festbråk i natt: - Politiet ber befolkningen om å ta mer hensyn. På Kvaløya i Troms begynte russ med ulike farger på dressen å sloss med hverandre

Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside Nærby 2030, Kvaløya 2030 og Kvaløya - Håkøya 2030. Hver av disse virkemiddelpakkene har to overordnede sett av variabler. Det ene er hvor den økte befolkningen kan bo, altså en konsekvens av arealbruk. Det andre er hvilket reisetilbud de har, altså en konsekvens av kollektivtilbudet og infrastrukturen for kollektiv (Sørøya, Kvaløya og Seiland) Publisert av Eilert Sundt. Publisert 03.10.2019 15.06. Sist endret 03.10.2019 15.06. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Snakk med oss Servicekontoret. T 78 40 20 00 Mandag - fredag. 08:00 - 15:00 (16. mai - 15. september) 08:00 - 15:30 (16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sie..

Sandesundbrua er nå stengt, og befolkningen på Kvaløya har ikke mulighet til å komme seg til og fra Tromsøya. I tillegg er en rekke veier i Tromsø ufarbare på grunn av sterk vind og tungt snøfall. Politiet i Tromsø oppfordrer folk om å holde seg innendørs så lenge uværet pågår Kort fortalt skal en diger strømkabel legges fra Kvaløya til Nord-Senja. Formålet er å øke strømforsyningen til et nettverk som i dag har for dårlig kapasitet Senja Arbeiderparti ønsker også en hurtig prosess rundt etableringen av kraftlinjen Kvaløya-Senja, og oppfordrer alle berørte parter til å finne raske og gode løsninger, som ikke hindrer fremdriften i konsesjonsprosessen. Det blir ingen utvikling i Senja kommune uten kraft Om Kroken ikke klarer å overleve som følge av en etablering av Arctic Center, mister noen av Tromsøs lavest rangerte bydeler i levekårundersøkelser sitt største trekkplaster og fritidstilbud vinterstid. Noe av det siste de unge der trenger, skriver Iver Martens Hovedtyngden av Tromsøs befolkning på vel 56.000 er bosatt på Tromsøya, drøye mila lang. Etter at befolkningsveksten skjøt fart på 60-tallet ble nye boligområder tatt i bruk. Håpet/Sjømannsbyen på øyas Nord-vest side ble den første drabantbyen og etter hvert er Kroken på fastlandssiden samt boligfeltene på Kvaløysletta blitt sentrale bydeler i storkommunen

Befolkning - SS

Kvaløya/Sommarøy Tromsø Lyngenfjord Harstad Senja Målselv Nordlys, byliv og natur. Book ditt neste eventyr her. Velkommen til Tromsø - den arktiske hovedstaden! Fra slutten av august - april kan du oppleve nordlyset og bli kjent med den nordnorske kulturen og naturen, i umiddelbar nærhet til byen Se bronseduell i G15-serien: Kvaløya 2 møter Reinen iTromsø sender gutter 15-kampen Kvaløya 2 - Reinen torsdag klokken 19.00. iTromsø sender fra gutter 15-serien, direkte fra TUIL Arena

Kittis rolle i «Reindrømmen» Å være reineier er et hardt yrke, sier filmskaper Fridtjof Kjæreng i et intervju i Dagsavisen 9. mars. Det er sant, og med Kjærengs film og TV-serie. Uværet isolerer befolkning i Kautokeino: - Setter folk i livsfare Også i Tromsø var fastboende fra Risvika og nordover på Kvaløya isolert torsdag kveld isolert, ifølge Nordlys Kvaløya, men ikke alle målene er like relevant i forhold til den lokale og regionale utviklingen. Effektmålene for ny Kvaløyaforbindelse: Per 1. januar 2015 har Tromsø en befolkning på 72 681 innbyggere, det er en økning på 1,5 % i forhold til 2014 Kvaløya hjemmetjeneste er lokalisert i hjertet av Kvaløya, og omgitt av hav og vakre fjell. Vi ser etter fagpersoner, helsefag-/medisinstudenter eller assistenter som har kjennskap til og/eller erfaring fra helserelatert arbeid. Vi søker tilkallingsvikarer til våre avdelinger på Kvaløysletta og på Brensholmen Etter at søsteren gikk bort for ti år siden, gjenopptok Ingrid Kjelstrup korpsinteressen. Sammen med Kvaløya musikkforening inviterer hun byens befolkning til en gratiskonsert på lørdag

Denne regionen omfatter øyene Kvaløya, Ringvassøya, Vannøya og Rebbenesøy. Den samiske befolkningen består av reindriftsgrupper og slektninger av disse som over tid har forlatt reindrifta. De stammer fra nomader fra Karesuando som i forrige århundre kom til øyene og utviklet en stasjonær kystsamisk reindriftskultur - Nå vil vi få med befolkningen, og vi ønsker å arrangere et folkemøte hvor vi debatterer saken, forteller Johansen. Avslutningsvis legger han til at en eventuell fjerning av Kvaløya VGS og bygging av en ny storskole i Breivika, vil føre til en ytterligere økning i trafikken over Sandnessundbrua og en større belastning på det han beskriver som et et allerede overbelastet veinett

Befolkningstall - F

 1. For 100 år siden ble svenske reindriftssamer kastet ut fra sommerbeiter på øyene i Troms. Nå føles hotell og hyttebyplaner i Tromsø som et nytt overgrep for etterkommer Elin Anna Labba
 2. Et bredt flertall i kommunestyret har gjort Tromsø klar for å forhandle fram en byvekstavtale med staten. Kommunestyret i Tromsø diskuterte i dag nesten 50 store og små grep for at en voksende befolkning skal komme seg fram i byen, og vedtok at bompenger skal være med på å finansiere slike tiltak. De sju partiene Høyre, Venstre, Senterpartiet, KrF, Miljøpartiet, Arbeiderpartiet og SV.
 3. Folk i Kattfjord i Tromsø gikk mann av huse til folkemøtet om vindkraftparken på Kvitfjell og Raudfjell. Grendehuset var fullsatt. Motstanden er stor og klagesakene mange
 4. Norges nest største øy Senja ligger også i Troms, Norges femte og sjette største øyer, Kvaløya og Ringvassøya like så. Øvrige større øyer i Troms erVannøya, Arnøya, Rolla og Andørja. Øya med den største befolkningen er likevel den forholdsvis lille Tromsøya. Lenger inn ligger fjordene, de lengste ligger nord i fylket
 5. Skigruppa til Sør-Kvaløya IL sørger for kilometer på kilometer med løyper for hele Tromsøs befolkning, uten kommunal støtte. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 0776
 6. I dette området på Kvaløya har planene om et alpinanlegg eksistert i flere tiår. Anlegget vil bli viktig både for byens befolkning og for tilreisende, mener byrådet
 7. Befolkning og arealutvikling I 2016 var innbyggertallet i Tromsø kommune cirka 73.480, og antall innbyggere har passert 76.000 i 2018. Storparten av kommunens innbyggere, over 90 prosent, bor i byområdet, som omfatter Tromsøya og de tettbygde delene av Kvaløya og fastlandet. I byområdet bor cirka 15.000 personer på fastlandet og cirka 10.00

Brua til Kvaløya er en flaskehals for trafikken til og fra sentrum. og da blir det arrangert informasjons- og folkemøter for byens befolkning. Publisert 17.03.2015, kl. 07.1 I dag kom beskjeden om at nok en gravlund i Tromsø er full. Elvestrand Gravlund har ikke plass til flere kister. Det betyr at uansett hvor sterkt pårørende måtte ønske å begrave sine på en spesifikk gravlund på Tromsøya eller i Tromsdalen, så vil beskjeden nå være beklager, fullt Den litt eldre delen av Tromsøs befolkning husker bemerkelsesverdig godt hvor de var på Sankthansaften i 1998. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 0776

Kvaløya ˇ˛ˇ Kompas ˛b. Kvaløya ˇ˛ˇ Kompas dobbel parkeringsavgi Kjøretøykilometer med personbil . Title: Artboard 1 copy 4 Created Date 5.9 Konsekvensanalyser på områdenivå - Kvaløya sentralt Innvandrerbefolkningens andel av den totale befolkningen har økt fra 8,4 i 2010 til 12,9 i 2016. Diagrammet under gir en oversikt over de 23 landene med høyest antall. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Pole

Vengsøya - et samfunn med livskraft - Jarle HeitmannRolvsøya – WikipediaHammerfest – WikipediaSommarøy – WikipediaGepesto og Idunns turblogg | Her kan du lese om en pappa

Når en tenker på at de fastboende i Tromsø by teller omlag cirka 77.000 innbyggere og satt litt i perspektiv, skulle for eksempel cirka 10 prosent av befolkningen ta turen ut til oss og videre mot Senja blir det fort kødannelse. I tillegg all turisme som kommer og møter kødannelse kilometer fra fergelemmen, sikkert ikke noe beroligende syn Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Vidar Martinsen, Tlf: +47 77651290, Mobil +47 95163338, Epost: storelva.extra@coop.no, Storelvbakken 5 9104 Kvaløya Adresse: Storelvbakken 5 9104 KVALØYA Kvaløya barnehager, Våre 7000 arbeidsplasser skal være preget av mangfold, og ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Kvaløya barnehagertilbyr barnehageplass i familiens nærmiljø Før man vender sitt tunnelsyn mot disse planene er det verdt på minne om at man faktisk er pålagt av lovverket å vurdere alternativer til en kapasitetsøkning i veinettet. MDG Tromsø vil derfor bidra til å fremme et alternativt forslag til tunnel. Forslaget vi ønsker vurdert er gratis buss i rushtiden til befolkningen på Kvaløya Denne vil være et viktig tilbud for befolkning i Tromsø og for hele skimiljøet i Troms. Utfarten til friluftsområdene på Kvaløya med utgangspunkt fra Skistadion er stor og klubben ønsker med sin utbygging å bidra til økt friluftsaktivitet i området på og i tilknytning til Storelva Skistadion

 • Liebfrauenschule geldern tag der offenen tür 2017.
 • Hvor mange kalorier i peanøtter.
 • Gamestop trade in liste.
 • Underernæring definisjon.
 • Om mus og menn sammendrag.
 • Sovietwomble ark server.
 • Snes classic mini.
 • Bonaire flugzeit.
 • Suggestiv synonym.
 • Beste fat burner norge.
 • Bad tips.
 • Utgard norrøn mytologi.
 • Marsipankake med bringebærmousse.
 • Javascript editor.
 • Oxymoron beispiele.
 • Marianas trench band.
 • Vindeltrapp mål.
 • Riksarkivarens forskrift.
 • Eksperter i team waterworld.
 • Parktheater eindhoven vacatures.
 • Pentagon geometri.
 • Pallas hagle.
 • Hundefor med fisk.
 • Klinikk for alle bekkestua.
 • Liza minnelli homoikon.
 • Sparbanken skåne öppettider.
 • Te amo betyr.
 • Ccc call center essen.
 • Beha sb 624 kt.
 • Adopsjon fra colombia.
 • Hunde bilder kostenlos.
 • Olympia coswig silvester.
 • Alligator vs krokodille.
 • Smiley books by john le carre.
 • Strekk i leggen.
 • Ikea flohmarkt osnabrück anmeldung.
 • Wesensteen trafikk.
 • Nzd to usd.
 • Tanum bokklubber lydbok.
 • Merlin die neuen abenteuer arthur.
 • God morgen norge julekaker.