Home

Religionskritikk islam og kjønn

Islam.n

Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35) Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

Islam tillater ekteskap mellom muslimske menn og dydige kvinner fra Bokens folk (jøder og kristen). Noen betrakter likevel denne tillatelsen som betinget, siden den ble gitt da islam var i ferd med å vinne innpass i det polyteistiske arabiske samfunnet og de fleste kvinnene ville anta islam, da det aktuelle verset (5:7) begynner med ordet 'اَلْيَوْم' (Idag) Familielovgivninger er blitt et identitetspolitisk anliggende i møte med Vesten. Dermed er ethvert spørsmål knyttet til kvinner og familie blitt som et symbol på islam selv Religionskritikk kan ha et filosofisk og livssynsbasert grunnlag, som forutsetter et bestemt ståsted for kritikken. Religionskritikk kan også være basert på et mer allment grunnlag, for eksempel kritikk av religiøse forestillinger som bryter med anerkjent forskning eller med sentrale verdier og moralske vurderinger som et samfunn står bak Religionskritikk bør være nyansert og saklig, som gjelder hele menneskeslekten uavhengig av variabler som kjønn, alder, kultur, rase og Og siden mennesket i islam er forstått som.

I flere land forbindes religionskritikk med strenge straffer. I land som Saudi-Arabia ser vi at ledende stemmer blir straffet strengt for å kritisere aspekter ved islam eller å tolke religionen på en annen måte enn regimentet dikterer. Et tydelig eksempel ser vi i bloggeren Raif Badawi som ble dømt til 10 års fengsel og 1000 piskeslag Vi forstår at religionskritikk kan være støtende og sårende for enkelte. Noen ganger kan religionskritikken være ganske skarp, men vi har aldri til hensikt å støte folk. Vi mener ikke noe vondt med det. Noen ganger kan man ytre seg på en måte som man tror ikke vil fornærme noen, men som overraskende nok gjør det likevel. Å bli støtt er noe som er subjektivt, og det som støter. Om ånd og kjønn Selv om Credo's redaktør «regner debatten for avsluttet» mellom ham og meg (nr. 17 1981), finner jeg på ny å måtte korrigere hans gjentatte, høyst villedende «katalogisering» av mitt syn på Bibelens gudsforestillinger - i en rubrikk som later til å være meget populær i Credo's leserkrets Religionskritikk.no har til formål å bidra til å dekonstruere religiøse doktriner som underbygger autoritære, patriarkalske og dualistiske forestillinger om virkeligheten. Vi vil gjennom Religionskritikk.no fremme aktuell religionskritikk, hente frem og minne om religionskritiske stemmer gjennom historien og oppmuntre til åpen, seriøs og faglig basert religionskritikk til fremme for fred Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.. Religionskritikk kan ha et naturvitenskapelig eller rasjonalistisk utgangspunkt, og alt som ikke kan forklares objektivt og uavhengig avvises som.

Religionskunnskap og religionskritikk Islam og en valgfri religion Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer; Side 6 Av 7 Ressurser for alle fag. Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020 Kjønn utfordrer religion. Universitetet I Oslo; Stipendiat Ved Culcom (kulturell Kompleksitet I Det Nye Norge) Forf> Av <forf>anne Hege Grung< Det som skjer når islam og muslimske miljøer blir anklaget for kvinneundertrykkelse, er at alle muslimer og muslimske ledere kollektivt blir utsatt Dermed får vi en religionskritikk som mangler tyngde og mening. Islam, religionskritikk Meninger. Uke 6. Religionskritikk. Religionskritikk er noe ateister holder på med. Slik synes det i hvert fall ofte å være i dagens Norge. I forrige uke var.

Såkalt fobi mot islam retter seg mot en religion. Det må bety noe i retning av å være sykelig opptatt av islam. Men jeg tror ikke det er dette de legger i det, alle som nå bruker dette ordet Men religionskritikk bør være nyansert og saklig, som gjelder hele menneskeslekten uavhengig av variabler som kjønn, alder, kultur, rase og funksjonsdyktighet. Og siden mennesket i islam er forstått som et begrenset vesen,. Hver gang homofili og islam diskuteres trekkes Iran og Saudi-Arabia Land at tiden er inne for å tenke nytt om kjønn, religion som helhet er ingen nyansert religionskritikk,.

Og her er vi midt i problemet. Hva i all verden har disse tingene å gjøre med muslimfiendtligheten vi som samfunn, og muslimene i særdeleshet, opplever? Ganske mye. Sharia er mer enn straffelov. Det er ingen uenighet i Norge om at religionskritikk er legitimt. Å forfekte at det må være lov å kritisere islam, er som å slå inn åpne dører - Religionskunnskap og religionskritikk - Islam og en valgfri religion - Kristendommen - Filosofi, etikk og livssynshumanisme Holdninger: - Skape toleranse i et pluralistisk samfunn - Hjelpe den enkelte til refleksjon over egne livsval Hovedområdet islam og en valgfri religion innebærer fordypning i islam og en annen valgfri religion. Kristendommen kan ikke velges i dette hovedområdet. Det blir lagt vekt på sentrale trekk ved religionenes etikk, sentrale tekster fra hver av religionene, ulike retninger og estetiske og rituelle uttrykk i religionene Under opplysningstida var da religionskritikk en svært essensiell del av utviklingen av samfunnet. Venstrepartiene roper opp om frihet, likeverd, ytringsfrihet og kritisk tankegang. Men når det gjelder kritikk av islam som religion roper de opp om rasisme. Det er svært farlig å definere religionskritikk som rasisme

Terroraksjoner utført i islams navn har bidratt til stereotypiske og entydig negative forestillinger om muslimer og islam. med religionskritikk i kjønn, funksjonsdyktighet, rase og. Religions- og livssynskritikk har preget vesten de siste 200 årene. Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi: av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser, kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer og menneskeheten og/eller samfunnet. Radikal ateistisk religionskritikk peker på to avgjørende problemer ved. Religionskunnskap og religionskritikk. Hva er religion? Religioner i verden og i Norge. Mer Trosartiklene. Muhammed. Koranen og hadith. Ulike former for islam. Kjønn og familie. Den islamske staten. Islam i dagens verden. Sammenligne to religioner. Sammelign islam og buddhismen. Kristendom. Kristendommens særpreg. Bibelen og bibeltolkning.

Kvinner i islam - Wikipedi

 1. Islamkritikk er nødvendig, men hvem som kritiserer, og ut i fra hvilke motiver, er av vesentlig betydning for hvordan den mottas. Av Farhan A. Shah Vi har i de siste tiår vært vitne til sjablonger som: «Islam er giftig og diametralt mot vår vestlige humanistiske og demokratiske arv», og «muslimer er inkapable til å utvikle [
 2. Det vi ønsker er å problematisere en type vanetenkning som hindrer en i å sondre mellom legitim og nødvendig islam- og religionskritikk og det som er noe ganske annet
 3. Tema var religionskritikk og islam. 2019 : Pressesjef Jens Brun-Pedersen protesterte mot en muslimsk «magisk bønnestund» i en Oslo-barnehage. 2019 : Vi ba Utenriksdepartementet protestere overfor Pakistan mot den religiøst motiverte forfølgelsen av menneskerettighetsaktivisten, humanisten og fredsforkjemperen Gulalai Ismail
 4. Religionskunnskap og religionskritikk pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring Islam og en valgfri religion. Jeg har valgt buddhisme. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsrolle
 5. Mandag 26.11 blir det prøve i islam og buddhisme. Spørsmålene til denne prøven vil i stor grad gå ut på å sammenligne sentrale tema i disse to religionene. Som en forberedelse til dette skal dere jobbe i grupper mandag 19.11 og fredag 23.11
 6. Islam og kjønn: religion eller kultur? Omskjæring: Muslimske gutter omkjæres, som jødiske gutter og mange kristne amerikanere Omkjæring av jenter forekommer stort sett bare i deler av Afrika, nord for Sahara og. praktiseres uavhengig av religion i dette området (jøder, kristne,animister) Ikke omtalt i Islam, og ikke begrenset til Islam
 7. Maryam Namazie, Shabana Rehman (i midten) og Sarah Haider deltar alle på Ateistenes arrangement «Den Utrolige Ateismen - Religionskritikk i møte med islam» Foto: Peter Curbishley/NTB-Scanpix/privat. De profilerte aktivistene Maryam Namazie og Sarah Haider i Ex-Muslims-bevegelsen blir ofte anklaget for islamofobi

Og at det er med og åpner muligheter til å utfordre islam på måter som ikke har vært mulige før. - Jeg tror at om presset fra islamistbevegelsen fjernes og settes tilbake slik Opplysningen satte tilbake politisk kristendom, vil verden bli overrasket over antallet ikke-troende. Ja, selv vi vil bli overrasket Innenfor islam er det en fatwâ som sier at det er forbudt for menn å se ansiktet og armene på kvinner, selv om kvinner får lov til å la være å tildekke armer og ansikt. Et argument for burka er at den skal gjøre det umulig for en mann å gjenkjenne en kvinne eller se henne i ansiktet Når debatten nå går høyt om kritikken av islam, er det rimelig å minne både muslimer og kristne om at kritikken av kristen tro og lære er en av de viktigste grunner - kanskje den viktigste - til at vi i Norge og Europa har fått humane og siviliserte samfunn. Og det kan tilføyes at kampen for vårt eget åpne og tolerante livssynsmiljø til tider har krevd kraftig skyts Islam og religionskritikk. Diskusjon. Det er mye snakk om Islam og SIAN om dagen. Dette har fått meg til å tenke endel over egne meninger, og jeg opplever en viss diskrepans. Jeg befinner meg omtrent midt på venstreside av venstresiden politisk

Kjønnsroller i kristendom og islam I dette foredraget redegjør seniorprofessor i teologi, Kari E. Børresen, for islamsk og kristen tenkning omkring kvinners stilling i samfunnet Til og med i muslimske familier utstøter og dreper en frafalne familiemedlemmer. Men hatet gjør seg også gjeldende innad i islam. Shia- og sunni-muslimer bekjemper hverandre gjensidig i Syria og Irak og i hele den muslimske verden, slik de har gjort fra de første generasjoner i islams historie. Rettroende sunni-lærde fordømmer sufistene

Hva som skiller god og dårlig religionskritikk er et spørsmål som ofte omtales som grensene mellom kritikk og harselering, i blant trakassering. I dag er dette spørsmålet ofte knyttet til kritikk av minoritetsreligioner og særlig islam Og kan all islamkritikk forsvares som «sunn» religionskritikk, slik enkelte fremstiller det? Det siste tiåret har islam vært viet stadig mer oppmerksomhet i vestlige medier, oftest med negativt fortegn. Islam knyttes til terrorvirksomhet globalt og kvinneundertrykking, kriminalitet og integrasjonsproblemer nasjonalt Religionskritikk innebærer at man vurderer ulike sider av en religion og ser på den med et kritisk blikk. Det trenger ikke nødvendigvis være på en negativ måte, men visse deler av religionen blir satt på prøve, og vurdert med litt nye øyne Det er utrolig at det ennå er nødvendig å konstatere at det å kritisere islam og dens fundamenter er noe annet enn å stille spørsmål ved muslimers menneskeverd Trist og skammelig. Så vil noen si at islam er basert på fornuft, og at profeten selv oppfordret til å basere seg på kunnskap. Javel, flott. Men da må det gjelde all rasjonell og vitenskapelig etablert kunnskap. I et slikt lys er det ikke relevante forskjeller på menn og kvinner når det gjelder rettigheter

Kvinner i islam - Ytring - NR

Religion og etikk er kun en muntlig eksamen som er trekkfag, Drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer; Islam og en valgfri religion. Forklare hva som er sentralt og diskutere viktige trekk i religionens etikk; Religionskunnskap og religionskritikk Jeg skal ta for meg tre kritikere av religion som alle mener at religion er til skade for mennesket. Hver av de forsøker å forklare hvorfor mennesker er religiøse. Ludwig Feuerbach og Sigmund Freud forklarer menneskets behov for å tro på gud som et psykologisk fenomen, mens Karl Marx mener at makthavere i et urettferdi Religion, menneskers forhold til noe som er utenfor virkeligheten, som de anser for å være hellig. Det er vanskelig å gi én allmenngyldig definisjon på religion fordi religioner kan være veldig forskjellige og omfatte ulike religiøse forestillinger. En vanlig definisjon er at religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr

Religion og etikk - Religionskritikk - NDL

Debatt: Religion - Religionskritikk bør være nyansert og

Religionskritikk kristendommen. Kristendommen og våre europeiske jødeforfølgelser 5. januar 2017 I en kommentar i Dagens Næringsliv, 11.4.2003 svarer Edwien Bjørn Gabrielsen som har tatt opp spørsmålet om ansvar og skyld for den nazistiske jødepogromen Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av. Islam: Jødedom: Religionskunnskap - Religionskritikk i klasserommet. Religionskunnskap - Sjokolademeditasjon og aktualisering av den rituelle dimensjonen. (Livssynsjournalistikk og fagressurser av høy kvalitet) KRLE-podden (En podcast om KRLE og religion i skolen) Noen nyttige lenker

Religionskritikk - Huma

 1. Sammenlign synet på kjønn og kjønnsroller hos tre av filosofene i kapittel 16 Platon (427-347 f.Kr.) var elev av Sokrates og er en av de filosofene som tenkte mye likt om kjønnene. Han mente at hvis det skulle være harmoni i samfunnet måtte det først være harmoni i samfunnsgruppene som var arbeiderne, krigerne og filosofene
 2. Islamkritikk er kritikk av religionen islam og dens praksiser, tolkingstradisjoner og rett til skilsmisse for begge kjønn. Mange innlegg og kronikker i mediene er fulle av religionskritikk fra undertegnede. Human-Etisk Forbund driver også med religionskritikk når de for eksempel argumenterer for at det er feil å tro på Gud,.
 3. Alle religioner har bud eller forskrifter som forteller hva som er riktig eller galt. Noen av reglene er etiske, som betyr at de angår hvordan man skal handle overfor andre. Andre regler er religiøse og angår forpliktelser overfor gudene. Vanligvis skiller ikke religionene mellom disse kategoriene. Kristendommens og jødedommens ti bud, for eksempel, setter de
 4. isme. Masteroppgave viser trakassering av kvinner med hijab på Grønland tor
 5. drøfte filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til religionskritikk, kjønn og seksualitet og miljø ut fra ulike posisjoner ; Generell kompetanse. Kandidaten. har grundig kunnskap om islam og om kristent mangfold globalt og lokalt og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i KRLE-faget

Religionskritikk - hva det er og hvorfor det er viktig

Islam, kjønn og forhold til ikke-muslimer Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Islam, kjønn og forhold til ikke-muslimer. Av Pernicious Weed, 31. januar 2014 i Religion, filosofi og livssyn. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Pernicious Weed 1 206. Religionskritikk er bra - og må utføres med en viss takt, mener Farhan Shah. Farhan Shah. Muslimsk filosof, islam-rådgiver ved forskningssenter for prosess-studier, California. Latest posts by Farhan Shah . Opplyst religionskritikk - 12.09.2019; Terrorismens psykologi - 17.08.2019; uavhengig av alder og kjønn,. Hjem og fritid. Hus og hage; Hobby og fritid; Høytider og spesielle anledninger; Kjæledyr; Kultur, litteratur og musikk; Mat og drikke; Reiseliv og steder i Norge og verden; Tv og film; Kosthold, kropp, trening og sport. Kropp og helse; Kosthold og livsstil; Trening og sport; Mote og velvære. Klær, sko og mote; Velvære, hudpleie og kosmetik Han hevdet også at norske muslimker og Islamsk Råd tåler religionskritikk. - Her setter man muslimer i dårlig lys og legger til rette ofr at muslimer og islam kan mobbes. - Man legger til rette for at muslimer og islam skal mobbes på den måten der. Man leggeer opp til at muslimer med deres profet i spissen er en voldselskende gruppe

Om ånd og kjønn Religionskritikk

kjønn og kjønnsrolleproblematikk kan være en sentral indikator på den gjengse oppfattelsen av kjønn og religion i samfunnet. Lærebøkene vil også være en sentral faktor til den kunnskapen om kjønn og religion elevene sitter igjen med og reproduserer Studieemnet gir en innføring i postkolonial teori og i kritikken av vestlige kategorier som kjønn, individ, samfunn, 'agency' og religion i et modernitets- og globaliseringsperspektiv. I tillegg gir emnet en innføring i postkolonial religionskritikk og i den alternative tenkningen som går under navnet postkolonial teologi og hermeneutikk gjennom et tekstutvalg fra indigene, afrikanske. Treningsforum er Norges største side om trening og kosthold for alt om kraftsport, som bodybuilding, fitness, strongman og styrkeløft. Daglige artikler og oppdatert informasjon. Dagens religionskritikk Tanker om religionskritikk og rasisme. september 5, 2017 januar 29, 2018 ~ tenkeblog. Min kritikk av islam er rettet i like stor grad mot troen til etniske nordmenn som har konvertert til islam som den er rettet mot troen til en afghaner, eller kanskje til og med enda mer,. 1: 2005: Religionskritikk og trosforsvar; Oddbjørn Leirvik: Religionskritikk og religionsdialog i møte med islam, Skjervheimseminaret 2004. Trykt i Morgenbladet 12. november 2004 under tittelen Religionsdialogen si framtid (s. 14-17). A rnfinn Haram: Religionskritikk - og sekularismekritikk (Morgenbladet 02.07.04

Einar Gelius. Sokneprest og forfatter. Hassan Ali og Mustafa Mahmood fra Islamsk Råd Norge har et sammensurium av et innlegg rettet mot meg og «mine likesinnede» i Vårt Land.De reagerer på en artikkel jeg skrev i Dagbladet hvor jeg reflekterte over frykten for islam Krass religionskritikk av islam kan brukes av fremmedfiendtlige på samme måte som berettiget kritikk av Israel også kan plukkes opp av antisemitter og nynazister. At dette skjer, må ikke få lov til å lamme berettiget kritikk Kjønnsteoretiske perspektiver blir introdusert, og forfatteren viser hvilken relevans de kan ha for religionshistorien. Boka tar blant annet opp temaer som maskuline dyder i viktoriatidens vekkelsesbevegelser, slør, seksualitet og kjønnsforståelser i islam, og forholdet mellom kaste, kjønn og orden i hindusimen. Har litteraturliste Religion og livssyn som del av barn og unges livsverden. Erfaringer blant barn med bakgrunn i islam og hinduisme (s. 74-95). I E. Schjetne & T.A. Skrefsrud (red.). Å være lærer i en mangfoldig skole

Religionskritikk

Religionskritikk - Wikipedi

Islam og religionskritikk. bookmark. Krav og ytelser for god inkludering. lørdag 2. desember 2017, kl. 15:30 til kl. 17:00 . Sal: Berner-kjelleren. Den enkelte arrangør er ansvarlig for arrangement og tekst, innhenting av fototillatelse og fotokreditering. For spørsmål om innhold, deltakere eller andre detaljer,. - drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer Religionskunnskap og religionskritikk - Beskrivelse av hovedområde Oppg. - diskutere ulike religionsdefinisjoner - presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, 'opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttryk 4. Resten sier at vitenskap og religion henger sammen . Religionskritikk. At noen kritiserer religion har pågått nesten helt siden religion oppsto. Den gamle religionkritikken var for eksempel buddhistenes kritikk av troen på den allmektige gud. De sa han krevde rettferdighet, ikke ofringer og gudstjenester Religionskritikk religionen og samfunnet v2 1. Forbanna religion!!!!! 2. Ulykksalige menneskeslekt! Hvilke plager har du ikke av disse skumle gudene som du selv har skapt deg

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i

Religionskritikk er ikke, og bør heller ikke, bli koblet til høyreekstremisme. Men dette skjer dessverre ofte, med skarpe formuleringer. Før eksplosjonen av høyrevridde islamkritiske medier på nettet, var kritikk av islam uglesett og i sin helhet avfeid som høyreekstremisme og rasisme i mainstream media Religionskunnskap og religionskritikk K8121 Gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse Sirkumpolare urfolksreligioner og islam K8128 Gjøre rede for hva som er det sentrale i religionene i fortid og nåtid Drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer - Mann og kvinne bør ikke være alene sammen, med mindre de er nærmeste familie. Å kaste usømmelige blikk på noen av det annet kjønn, er heller ikke tillatt. - Sminke og annen framheving av sitt ytre eller sitt kjønn, verdsettes bare innenfor hjemmets rammer. - Sex og samliv er for mann og kvinne i ekteskap Gjerningspersonens motiv, bakgrunn og tilregnlighet er foreløpig ikke ordentlig kartlagt, og vi vil derfor advare mot å trekke forhastede konklusjoner om at angrepet er såkalt islamistisk. En slik handling er ikke i tråd med islam, faktisk er den anti-islamsk

har oversikt over historiske splittelser, og kunnskap om de viktigste kristne, jødiske og islamske retninger; har oversikt over kristne, jødiske og islamske responser på modernitet (reformbevegelser), og problemer knyttet til spørsmål om kjønn og menneskerettigheter; har kunnskap om kristendom, jødedom og islam i en norsk konteks Stereotypier om kjønn blomstrer Barnehager og skoler gjør lite for å kvitte seg med tradisjonelle kjønnsbilder, og kommunene som har kontrollansvaret følger ikke opp. Universitetet i Oslo. Jorunn Kanestrøm kommunikasjonsrådgiver. torsdag 26. april 2012 - 05:00 Kjønn og kjønnsroller . Platon var en svært innflytelsesrik gresk filosof. Religionskritikk og religionskunnskap Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel henta. Sunniva, du er henta! roper de, når for eksempel Sunniv Memrise: Islam og dens tidlige historie NY - YouTube: Islams lære og myter NY - YouTube: Islams retninger NY - YouTube: Islams etikk Prezi: Sharia (islamsk lov) Jetpunk: Islam og den islamske verden - Fakta og begreper GAMMELT YouTube: Islams tidlige historie og ulike retninger (inkl. shia-islam) YouTube: Islam og islamisme i nyere ti Religionskritikk er jeg for. Men Wyllers «kritikk« av islam er noe helt annet, skriver Frode Helland

Religionskritikk kan være alt fra fjortisateistens sutring til saklig vurdering av religiøse dogmer og handlinger begått under religionens navn. religioner er livssyn, men livssyn kan også være sekulære (ikke-religiøse). De fleste religiøse i dag har ingen problemer med vitenskap Og menneskelig handling og kommunikasjon kan analyseres og forskes på. Forskning og religionskritikk er ikke det samme. 2. Hughes' andre tese: «It is time to call all those apporaches that masquerade as critical scholarships for what they are» (s. 186). Islam skal av religionsvitere analyseres og studeres, det skal ikke forsvares, skriver. Gjensidighet, likeverd og toleranse I livssynshumanismen er det spesielt tre verdier som står i særstilling: Gjensidighet: Det som er vondt for deg er sannsynligvis vondt for andre. Den gylne regel er her viktig, og man må bruke fornuft og samvittighet. Likeverd: Alle mennesker er likeverdige, uansett kjønn, hudfarge, nasjon eller helse Mona Haug, som er varamedlem til Demokratene i Norges sentralstyre, mener at mange momenter viser at islam ikke er forenlig med norsk og vestlig kultur. I denne artikkelen peker hun på ett av dem: Den islamske kulturens kvinneundertrykkelse Pasient og pårørende har selvfølgelig krav på å få være i fred når de ber. Bønnen utføres stående, utstrakt på magen og knelende. Bønnen varer i fem til ti minutter (9). Bønnetider og et passende vers fra Koranen kan man få tilsendt per sms. Mange har med seg sitt eget bønneteppe og kanskje et kompass for å finne retningen mot. Religion i det pluralistiske samfunnet . I. Definisjon og faglig avgrensning . A.1. Område og problemstillinger - avgrenset via undertema. Religionenes tilbakekomst i det offentlige rom har fått en økende oppmerksomhet i særlig d

 • Rudolf nilsen mest kjente dikt.
 • Svg tutorial.
 • Indian embassy oslo.
 • Sukkerrør blogg.
 • Dr martens boots dame.
 • Huawei emoji keyboard.
 • Vognen tarot.
 • Bevölkerungsentwicklung hamburg.
 • Idol vinnere norge.
 • Ntnu aviser.
 • Baha u llah wikipedia.
 • How to build a workout routine.
 • Arbeidsgivers plikter tilrettelegging.
 • Tree height.
 • Lystløgner syndrom.
 • Taize treffen 2019.
 • Bilforsikring bilfører under 23 år.
 • Bezirksregierung detmold stellenangebote.
 • Kanting med overlock.
 • Hvordan finne eier av telefonnummer.
 • Escentric molecules hvilken er best.
 • Siam thai take away.
 • Baha u llah wikipedia.
 • Hamburger sv jann fiete arp.
 • Bowling bergen åsane.
 • Because i love you bob dylan.
 • Rosiner etter trening.
 • Enkoprese psykisk.
 • Tickets oberhausen hauptbahnhof öffnungszeiten.
 • Tickets crystal palace manchester united.
 • Hva er sosial angst.
 • Kinderklinik bautzen.
 • Britiske tradisjoner.
 • Best android parental control app free.
 • Norske flyktninger i sverige.
 • Bosch wtw875m8sn.
 • Barnefoto.
 • Relæ.
 • Dear mr ms.
 • Islands malaysia.
 • Schokolade leipzig.