Home

Rådmann grane kommune

Velkommen til Grane kommune Tjenester Barnehage og skole Skoleruta, Søke/Endre/Si opp barnehageplass og SFO, Voksenopplæring, Språkopplæring, Spesialundervisning, PP Grane kommune søker en samlende, tydelig og folkelig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Grane og må motiveres av samfunnsoppdraget Grane: Rådmann 2.gang utlysning Grane kommune: Grane kommune søker en samlende, tydelig og folkelig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Grane og må motiveres av samfunnsoppdraget. Du må klare å bygge tillit og etablere god samhandling både mot politisk ledelse og.. Grane kommune har ledig stilling som Rådmann fra juni 2015. Vår nye rådmann har utdanning på høyskole/universitetsnivå, har ledererfaring og er en tydelig, målrettet og handlekraftig leder med god kunnskap om økonomistyring. Du har visjoner, er glad i mennesker, tenker positivt, er modig og har interesse for lokalsamfunnsutvikling

Grane kommune - Hovedporta

«Grane kommune virker til å være en veldig grei kommune å jobbe som rådmann i.» Delta i debatten Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere Ny rådmann i Grane kommune: - Bakgrunnen er at nåværende rådmann er 50 prosent sykemeldt - Ingen kan bare kjøpe og kjøpe og kjøpe uten å ha penger, men det gjør vi nå Nå er hun ny rådmann i trøndelagskommune Skriv til oss. GRANE KOMMUNE Industriveien 2, 8682 Trofors. E-post post@grane.kommune.no. Kontaktskjema. Kommunenummer: 1825 Organisasjonsnummer: 94064311

Rådmann - Grane kommune

Jobb i Grane: Ledig stilling: Rådmann 2

Kommunen skal ikke bare bli en leverandør av nødvendige tjenester, men også bli en bedre tilrettelegger slik at gode initiativ kan bli realisert i lokalsamfunnet. Politikerne har gjennom sitt vedtak om et eget utvalg for kultur og samskaping sagt at dette er et område det skal satses på i den nye kommunen, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk Ny rådmann tilsatt. I kommunestyret den 3. april ble det gjort enstemmig vedtak om å ansette Helge Thorsen som Brønnøy kommune sin nye rådmann. Thorsen har en solid og relevant bakgrunn. Han er både økonom og jurist, i tillegg til mangeårig erfaring som rådmann Navn Stilling E-post Telefon; Elisabeth Enger: Rådmann: 908 40 804: Siri M. Skøien: Dir. folkehelse, helse og miljø: 958 15 857: Hege T. Rokke: Dir. omsorg: 995 11 47

Kritisk rådmann: – Økonomistyringa ved LMS har vore altfor

Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune. Viksveien 30,3530 Røyse postmottak@hole.kommune.no. Org.nr.: 960010833. Kommunenummer:3038 Konto: 2280 40 00058. Fakturaadresse: EHF-faktura: 96001083

 1. Tidligere rådmann Kai Terje Dretvik i Leksvik kommune fikk en sluttavtale på 1,1 millioner kroner i 2017, etter at kommunen slo seg sammen med Rissa kommune. Fakta Avtalen mellom Kai Terje.
 2. I Stange kommune er det tre stabsavdelinger; økonomiavdeling, HR- og informasjonsavdeling og digitalisering- og utviklingsavdeling. Kontaktinformasjon: Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange Postadresse: Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange. Kommunedirektør Kaija Eide Drønen Telefon 959 19 27
 3. istrasjon . Torild Fogelberg Hansen, rådmann Tlf 905 03 566. Gunn Eliassen, assisterende rådmann. Tlf 750 95 811. Moa Bjørnson, utviklingssjef. Tlf 474 78 016. Ann.
 4. TRÆNA KOMMUNE. Rådhuset 8770 Træna. Tlf.: 75095800. Rådmann: Torild Fogelberg Hansen. Følg oss på Facebook Følg oss på Instagram. Web levert av CustomPublish.

Rådmann i Grane • Kommunal Rappor

Helgelendingen - Rådmann

Tore Isaksen - Rådmann. Foto: Gaute B. Iversen. Ansvarsområder. Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. E-post Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no Da Olav Grande (63), som fram til utgangen av 2019 var rådmann i Sande kommune, pensjonerte seg i juni, fikk han med seg en pensjonsavtale verdt 1,1 millioner kroner hvert år fram til Grande. Dette er nettsidene til Gran kommune. Her kan du blant annet finne oversikt over kommunens tjenester, finne kontaktinformasjon til ansatte og få oversikt over politiske saker og møter. Lurer du på noe, kan du spørre kommune-Kari om hjelp

Kontakt oss - Hovedportal - Grane kommune

Grane (sørsamisk: Gaala) er en kommune i den sørlige delen av Helgeland i Nordland fylke. Kommunen grenser i nord mot Vefsn, i øst mot Hattfjelldal, i vest mot Bindal og Brønnøy, og i sør mot Røyrvik og Namsskogan i Trøndelag.. Trofors er administrasjonssted. Andre grender i kommunen er Majavatn, og Svenningdal.Kommunen ligger i det sørsamiske området og berøres av tre. Rådmann og organisasjon. Post til og fra kommunen er offentlig, med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Dette betyr at du kan finne ditt brev i avisen og nyhetene. Kontakt oss. Lindesnes Kommune. Postadresse: Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Besøksadresser innbyggertorv Rådmann er en tittel som har hatt varierende bruk i europeisk historie, som delvis har overlappet i tid. I blant annet Danmark og Norge ble tittelen opprinnelig brukt om medlemmene av rådet som styrte en kjøpstad, og tilsvarende titler er brukt i denne betydningen på mange andre språk.. I Danmark betegner tittelen i moderne tid ledere for avdelinger i den kommunale administrasjonen i. Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmann i Strand heter Ketil Reed Aasgaard Telefon: 75 10 10 30 / 905 21 571 Epost: erlend.eriksen@vefsn.kommune.no Rådmannen utgjør sammen med kommunalsjefene, kommunens strategiske ledelse. Som øverste administrative leder, har rådmannen ansvar å se til at Vefsn kommune utvikler organisasjone

Om Holmestrand kommune . Holmestrand er porten til Vestfold, med snart 25 000 innbyggere. Holmestrand kommune består av Hof, Sande, den urbane landsBY og Holmestrand, byen under fjellet. Kulturminnet Eidsfoss ligger også i Holmestrand kommune Hemnes kommune. Sentrumsveien 1 8646 Korgen. Skaperglede mellom smul sjø og evig snø. Telefon: 75 19 70 00 | Fax: 75 19 71 01 Åpningstider: Man-Fre 10.00-14.00. E-post: postmottak@hemnes.kommune.no. Ansvarlig redaktør Rådmann:. Ditt søk på rådmann grane ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen. Populære søk Hjemmesykepleie Helse Barnehager Skole Hjemmetjenesten Barnehageplass Barneskole Barnehage Rådmann Viltnemnda Brannvesen Hjelpemiddelsentral Omsorg Kommune Helsetjenester Barnevern Bibliotek Helsestasjon Kultur Kommunal

Ringsaker kommune jobber etter en helhetlig strategi for å fremme vekst og utvikling. Vi vil ta godt vare på alle som bor her, slik at de blir boende her også i framtida. Samtidig arbeider vi systematisk for å øke vår attraktivitet slik at innflyttinge Sørfold kommune, 8226 Straumen. E-post: post@sorfold.kommune.no Det er også mulig å ta kontakt med de ulike lederne direkte. Kommunedirektør: Stig Arne Holtedahl. stig.holtedahl@sorfold.kommune.no Mobil nr: 924 61 616. Kommunalsjef for oppvekst,omsorg, helse og velferd: Lisbeth Bernhardsen lb@sorfold.kommune.no Mobil nr. 468 24 305 GRANE: Rådmann Grane kommune: Grane kommune søkeren samlende, tydelig og folkelig toppleder med evne til å tenke helhetlig ogstrategisk. Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Grane og måmotiveres av samfunnsoppdraget. Du må klare å bygge tillit og etablere god samhandling både motpolitisk ledelse og øv.. Besøks- og Postadresse Forvikveien 118 8976 Vevelstad; Ekspedisjonstid rådhuset Man-fre kl. 10:00 - 14:00; Organisasjonsnummer 940 651 03

Adresse Besøksadresse Telefon E- post Postboks 173, 8601 Mo i Rana Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana: 75 14 50 00 postmottak@rana.kommune.n Rådmann i Andøy kommune er Kirsten Lehne Pedersen. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. I henhold til kommuneloven har rådmannen ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll Gran kommune er fremdeles, som resten av Norge og verden, i en pågående krise. Leif Arne overtar dermed rådmannsjobben i en litt spesiell situasjon. Som konstituert rådmann vil han også lede kommunens kriseledelse, som har flere møter hver uke. - Koronasituasjonen er noe vi må stå i og håndtere videre Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Rådmannen har ansvar for saksforberedelse for politiske organer, for oppfølging og gjennomføring av politiske og administrativ

Informasjon om koronavirus - oppdatert 06.11.2020 Som følge av at koronautbruddet tar seg opp har regjeringen kommet med nye regler og anbefalinger.. Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 17 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren Kommunen har 54.891 innbyggere (per 2. kvartal 2019). Skien kommune er den største arbeidsplassen i Telemark. I 2019 hadde vi 3418 årsverk fordelt på 129 enheter. Brutto driftsutgifter var i 2018 på 4,1 milliarder. Mer statistikk om Skien kommune finner du hos Statistisk Sentralbyrå

Helgelendingen - Øyvind er på plass som rådmann i Grane

Helse og omsorg - Hovedportal - Grane kommune

 1. Etiske retningslinjene for Lillestrøm kommune. Kontakt Lillestrøm kommune. Snakk med oss. Telefon: 66 93 80 00 (sentralbord) Søk etter ansatte Kontakt oss. Besøk oss. Rådhuset, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm. Servicesenteret. Få hjelp av servicesenteret. Skriv til oss. E-post
 2. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden × Betalingsregulativ - kommunale avgifter; Bolig og eiendo
 3. Rådmann i Lindesnes kommune er Kyrre Jordbakke. Rune Stokke er assisterende rådmann. Organisert under rådmannen finner du 4 fagstillinger
 4. Tidligere rådmann i Sande, Olav Roger Grande (63), gikk i sommer av med en pensjonsavtale som gjør at Holmestrand kommune sikrer ham økonomisk frem til fylte 70 år
 5. istrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet: § 23. Ad

Rådmann Helge Thorsen i Brønnøy på Helgeland sparkes etter

 1. Rådmann Dag Willien Eriksen Tlf: 913 86 684 E-post: dawe@hvaler.kommune.no. Assisterende rådmann Geir Kvisten Tlf: 991 66 366 E-post: geikvi@hvaler.kommune.no. Kommunalsjef Oppvekst Tone Gunnersen Tlf: 926 51 515 E-post: tgun@hvaler.kommune.no . Kommunalsjef Helse og omsorg Therese Steen Johansen Tlf: 452 20 577 E-post: thrjoh@hvaler.kommune.n
 2. istrasjon og skal sørge for at ad
 3. istrative ansvaret for kommunens organisasjon. Rådmannen har spesielt fokus på Overordnet styring Felles grunnlag for strategier, utviklingsområder og mål Samarbeidsrelasjoner mo

Torbjørn blir Gran kommunes nye rådmann - Gran kommune

 1. istrative leder og han står ansvarlig overfor kommunestyret.Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen: se til at saker som blir lagt frem for folkevalgte organ er forsvarlig utredet sørge for at vedtak blir iverksatt sø.
 2. istrativt. Organisasjonskart Eidsvoll kommune. Navn, stilling og kontaktinformasjo
 3. Kommunedirektør Bjørn Tollefsen bjorn.tollefsen@etne.kommune.no Tlf. 53 75 80 26 § 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens og fylkeskommunen
 4. Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune
 5. I ekstraordinært kommunestyremøte torsdag kveld ble det vedtatt å tilby han jobben som ny rådmann i Jevnaker. Kommer fra kommunalsjefstilling Erling Kristiansen har siden 2012 vært ansatt i Nittedal kommune og de siste årene har han vært kommunalsjef for stab- og støttesektoren, med overordnet ansvar for personal, IKT, arkiv, kommunikasjon, juss og økonomi
 6. istrative leder og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede ad
 7. Politikk, samfunn og organisasjon. Du kan være med å påvirke. Følg med i lokalpolitikken i Namsskogan kommune. På våre nettsider finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske utvalg og råd

rådmann - Store norske leksiko

 1. De ulike virksomheter kan du lese mer om under organisasjon. Organisasjonen jobber ut fra at : Enhver ansatt skal gjøre sitt til at alle opplever respekt og toleranse i møte med Eidskog kommune Virksomhetsledere Navn Tjeneste Telefon Evy Anne Vestli Heggen Virksomhetsleder for Helse og omsorg 62 83 38 80 Jon Egil Pettersen Virksomhetsleder for Oppvekst og læring 62 83 36 95 Steinar.
 2. Offentlige tjenester fra Smøla kommune. Andre offentlige tjenester. NAV; Politiet; Tannhelsetjeneste
 3. istrative leder for den samlede kommunale ad
 4. Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa
Publisert: 16

Koronaviruset: Hva gjelder i Grane? - Hovedporta

Rådmann | Chief of Municipal Executive: Magne Fjell. Aktuelle befolkningstall for Randaberg kommune er hentet fra Statistisk sentralbyrå (ssb.no). Du kan se flere tall fra Randaberg på Statistisk sentralbyrå sin Kommunefakta-side. Rådmann og ordfører har kontor på kommunehuset i Randaberg sentrum E-post post@vegarshei.kommune.no. Søk på ansatte Besøksadresse Kommunehuset, Molandsveien 11 Post- og fakturaadresse Molandsveien 11, 4985 Vegårshei Organisasjonsnummer 964 965 048 Kontonummer 2938 05 01706 Kommunenummer 4212. Ansvarlig redaktør: Rådmann Ole Petter Skjævestad Nettredaktør: Anne Helene E. Baarø Kommunedirektøren leder den daglige driften av Horten kommune på oppdrag fra kommunestyret. Ragnar Sundklakk er kommunedirektør i Horten kommune. Kommunedirektøren er den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten. Stillingen ble tidligere kalt rådmann, senere administrasjonssjef Ragnar Christoffersen, kommunedirektør Lørenskog kommune Ragnar Christoffersen er kommunedirektør (tidligere rådmann) i Lørenskog kommune. Han ble ansatt i Lørenskog kommune som rådmann i 2013. Christoffersen er bosatt på Hamar, er utdannet fra Krigsskolen I og II, Bedriftsøkonom og Master of Management fra BI med vekt på ledelse, HR (Human Relations) og økonomi

Ny rådmann i Gran • Kommunal Rappor

Rådmann Jon Gjæver Pedersen er født og oppvokst i Berlevåg kommune i Finnmark. Har følgende utdanningsbakgrunn: Grunnfag samfunnsfag (1 år), kommunalhøgskole (3-årig) og tilleggsutdanning (høgskole) innenfor bl.a. nettverksøkonomi og bruk av samarbeidsteknologi over avstand Rådmann Lars Ole Saugnes gir tommel opp for enstemmig vedtak om Sagatangen-prosjektet. Foto: Kine Vik-Erstad/Gran kommune ©Gran kommune Torsdag 14. november møttes Gran kommunestyre. Én av sakene politikerne behandlet, var sykehjemsaken. Etter litt drøfting, ble det gjort et enstemmig vedtak Da kommunen Sunnfjord ble til, ble den tidligere rådmannen nedgradert til saksbehandler - men beholdt lønnen på 1.070.000 kroner

Vis Tone Larsens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Tone har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Tones forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter E-post: anita.larsen@nittedal.kommune.no Anita Larsen er utdannet siviløkonom med en master i public administration og har en lang og bred erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har tidligere vært økonomidirektør i Undervisningsbygg KF i Oslo, kommunaldirektør i Arendal og rådmann i Krødsherad kommune, og kommer nå fra en stilling som økonomisjef i Nordland fylkeskommune Ullensaker kommune. Vi vokser med ca 1000 innbyggere i året og har nå over 39000 innbyggere. Befolkningsveksten stiller store krav til utvikling for å kunne ivareta gode tjenester også i fremtiden, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre kommunen enda mer attraktiv Med vel 550 innbyggere er Leka kommune en av landets minste kommuner. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK Luftfoto Publisert 15.11.2018, kl. 22.10 Oppdatert 16.11.2018, kl. 18.2 Rådmann Eystein Venneslan Detaljer Publisert 10. juni 2016 10. juni 2016 Sist oppdatert 30. oktober 2018 30. oktober 2018. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Askøy kommune, Klampavikvegen 1,.

Kommunedirektør - Grimstad kommune

Rådmann. Karsten Popp Dideriksen - 992 87 899. Økonomisjef. Erika Braaten - Tlf. 32 08 50 31/971 02 668. HR-sjef. Berit Albrecht - Tlf. 3208 5006/932 69 970. Næringsutviklar. Staffan Landsmann-Wiwe - Tlf. 483 54 893. Innkjøpsrådgjevar. Jostein Skår-Ekse - Tlf. 997 39 915. Servicetenester. Telefon: 32 08 50 00 servicetorget@aal.kommune.n Følger du denne lenken finner du viktige meldinger fra kommunen (oppdatert 28.10.20) Du er her: Forsiden; Finn ansatt; Finn ansatt. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Vega kommune. Adresse Rørøyveien 10 8983 Vega; Åpningstider sentralbordet Man-fre kl. 10:00 - 14:00.

Aktuelt fra kommunen 06.11.2020 Ny besøksrutine Hattfjelldal Sykeheim BESØKSTID kl.11-13 og kl.17-19 Besøk gjennomføres på pasientrom - MAX 2 besøkende ved hvert besøk.Ring avdeling for å.. Rådmann. Per Sturla Wærnes. Tlf. 906 86 669. per.sturla.waernes@notodden.kommune.no. Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen og har det overordnede ansvaret for den daglige driften av administrasjonen Velkommen til Askøy kommune. Alt om korona på Askøy . Pressemeldinger | Tiltak | Testing | Informasjon til innbyggere og ansatte. Barnehage Søknadsfrist 1. mars | Våre barnehager | Prislister og betalingsordninger. Skole og utdanning Skoleruten. Rådmann: Erik Arnesen E-post: radmann@hasvik.kommune.no Telefon: 78 45 27 01 Mobil: 95 20 94 09 Postadresse: Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN Besøksadresse: Fjellveien 6, 9593 BREIVIKBOT

Rådmann Rune Kloster Tvedt Janne Kvanåli Rådmann i Sauda er Rune Kloster Tvedt.. Rådmannen har kontor i 2. etasje på Rådhuset i Sauda sentrum. Dersom du ønsker å komme i kontakt med rådmannen, kan du ta kontakt via sentralbordet - tlf. 52 78 62 00 for avtale Bergen kommune trenger kompetente og erfarne seniorer for å levere gode tjenester. Derfor ønsker kommunen å motivere medarbeidere til å stå i arbeid så lenge som mulig. Kontaktinformasjon Nettstedskart English Presse For ansatte Facebook Twitter Instagram. Personvern og informasjonskapsler. For at kommunen skal kunne vere ein attraktiv arbeidsgjevar, er vi avhengig av at alle, politisk og administrativt, gjere det ein kan for at kommunen skal ha eit godt omdøme. Oreintering i kommunestyre 31.01.2019. Med helsing Olaus-Jon Kopperstad. Rådmann i Herøy kommune Sørreisa Kommune bruker cookies (informasjonskapsler) Trykk her får å lese mer

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse på Grane kommunes administrasjonsledelse og stabsfunksjoner Trude Andresen er rådmann i Øvre Eiker kommune. På disse sidene finner du oversikt over enheter og ansatte i Øvre Eiker kommune

Rådmann. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Rådmann i Namsskogan kommune er Mildrid Hendbukt-Søbstad. Mildrid startet som rådmann i Namsskogan i januar 2020. Sist endret 15.06.2020 20.00 Meråker kommune Rådhusgata 7 7530 Meråker Organisasjonsnr: 835231712. Vi tar gjerne i mot faktura i EHF-format. Adresse . Meråker kommune Rådhusgata 7 7530 Meråker. Kommunenummer: 5034. Lenker. For ansatte . Følg oss på Facebook; Til toppen. Personvern og informasjonskapsler. Rådmann. Rådmannen er den øverste administrative leder i kommunen. Lederne for de enkelte kommunale virksomhetene rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt Rådmann. Rådmann er kommunen sin øvste administrative leiar jfr. kommunelova, og skal til ei kvar tid sjå til at kommunen fungerer på ein tilfredsstillande måte. Ingvild Kirsti Hjelmtveit tok over jobben som rådmann 18. april 2017. Rådmannen har følgjande mynde og oppgåver etter kommuneloven: § 23. Administrasjonssjefens oppgåver og. Dette er Bodø kommunes hjemmesider. Her håper vi at du finner all den kommunale informasjonen du trenger. Du er også velkommen til å ta kontakt med vårt servicekontor på 75 55 50 00

Lyngdal kommune - Kommunedirektø

Sandnes kommune leverer fortsatt gode tjenester og har engasjerte medarbeidere. Arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand fortsatte utover året og ble avsluttet før årsskiftet. Planen for Forus-området IKDP Forus sammen med Bymiljøpakken er to interkommunale prosjekt som krevde mye innsats i løpet av året Torill Neset Mobil 911 89 779 E-post: torill.neset@gjerstad.kommune.no Kommunestyret i Gjerstad vedtok 27.2.20 å bytte ut tittelen rådmann med kommunedirektør på kommunens øverste administrative leder. Dette er i samsvar med ny kommunelov Organisasjonskart Rådmann Tollef Imsdalen, tlf 62 56 40 24/ 905 24 352 tollef.imsdalen@loten.kommune.no Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skje

Fossedal tilbydd stillinga som rådmann i Årdal - Porten

Rådmann Kommunedirektør er kommunens øverste administrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet: § 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighe

Westad sluttar som rådmann i Årdal - Portentheggheim_2400733aANSETTELSESUTVALG: Herøyrådmann Morten Sandbakken

Vis Lars-Erik Kaarmos profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Lars-Erik har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Lars-Eriks forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Sørfold kommune Strandveien 2, 8226 Straumen Organisasjonsnr. 972 417 750 Kommunenummer: 1845 Telefon og faks: 75 68 50 00/75 68 50 01 E-post: post@sorfold.kommune.no. Åpningstider: Mandag - Fredag 08.00 - 15.45 (15.09-14.05) 08.00 - 15.00 (15.05-14.09 Sola er en mellomstor kommune med rundt 27 000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kåret i 2018 Sola til en av de tre mest innovative kommunene i landet KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss. Personvernerklærin

 • Hva er polypper i nesen.
 • Opprette bankkonto.
 • Journalistiske artikler.
 • Føflekk spesialist drammen.
 • Gryterett med oksekjøtt og fløte.
 • Gutta på skauen 2. verdenskrig.
 • Nasa xb 70.
 • Wilder mann meersburg tanzen.
 • Vinterjackor dam outlet.
 • Theater magdeburg ballett.
 • Krankenhaus mühldorf kardiologie.
 • El kanal.
 • Wohnung zu verkaufen.
 • Bratz starrin and stylin dvd.
 • Bryteklubb oslo.
 • Haus am see brandenburg kaufen.
 • Kikhoste gravid.
 • Petite frisør jar.
 • Feuerwehr delitzsch unfall.
 • The curious incident of the dog in the nighttime review.
 • Best of darth vader.
 • Te amo betyr.
 • Julemarked budapest.
 • Parakitter lavere klassifiseringer.
 • Julhälsningar rörliga bilder.
 • Teflon pakning.
 • Odmiana czasownika sprechen.
 • Bosch glm 100 c.
 • Mitt mål med treningen.
 • Kontanthjælp krav.
 • Oppvarming dans.
 • Sportrening valp.
 • Jysk thorvald meyers gate.
 • E up 2017 rekkevidde.
 • Suhana khan.
 • Perverse witze kurz.
 • Brač kroatien.
 • Hai miami beach.
 • Julbord botkyrka.
 • Skalldyrkraft krabbe.
 • Kondensator 4.