Home

Historie vg3 perspektiver

Perspektiver | Det nye læreverket for historie (Vg2/Vg3 og

Perspektiver er et læreverk i historie for Vg2/Vg3 og påbygging som kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. Læremidlet tilbyr en rekke nye ressurser i historiefaget både i bok og digitalt. (...) Det er lagt stor vekt på bildematerialet gjennom hele verket Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Historieforståelse og metoder Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge Kompetansemål etter Vg3 (HIS1-02) Denne læreplanen utgår etter skoleåret 2021-2022. Faget fokuserer på nyere historie og overlapper Historie Vg2 fra opplysningstiden på 1700-tallet. Historieforståelse og metoder. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn

Velkommen til Historie Vg3 Påbygging! Velg kapittel, og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3. Påbygging. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre Historie for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre

Perspektiver Gyldenda

Historie Vg2-3, er ettbindsutgaven for begge årene og oppdatert i 2013. Læreverket finnes også i to bind - ett til hvert årstrinn og en egen utgave til påbyggingskurset. Grunnleggende historiekunnskaper er en forutsetning for at elevene skal bli interessert i og glad i historie - og for at de skal kunne arbeide med historiske problemstillinger og se sammenhenger i det samfunnet de lever i IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Kjøp 'Perspektiver, historie vg2, vg3' av Per Anders Madsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820541812 Perspektiver er et læreverk i historie for Vg2/Vg3 og påbygging som kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. Læremidlet tilbyr en rekke nye ressurser i historiefaget både i bok og digitalt

Perspektiver er et nytt læreverk i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdighete.. I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelord, lage egne notater, søke etter ord og begreper og vise boka stort på projektor.Perspektiver Smartbok har også :. Ekstra kilder fra Aftenposten Arki Perspektiver: historie vg2, vg3 . ISBN 9788205418127, 2013, Hege Roaldset, Per Anders Madsen, m.fl Utgitt: 2014: Språk: Bokmål: Utgave: 1: Varenummer/ISBN: 9788205475885: Klassetrinn: VG2, VG3: Skolefag: Historie Vg2 studieforberedende utdanningsprogram,Historie.

Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Historieforståelse og metoder Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dett Med Perspektiver ønsker vi å vise at historie består av mange ulike perspektiver. Læremidlet ønsker å en... Lukk. Kontakt oss Spørsmål og svar Aqua Kjemi vg2/vg3 SF Bi Biologi vg2/vg3 SF IT-fag Senit Naturfag vg1/vg3 SF/YF Nye utgaver Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Det her er et sammendrag av kapittel 9 Historie ovenfra: Politisk utvikling i læreboken Perspektiver, vg2/vg3. Sammendraget er oversiktlig med tydelige underoverskrifter og punkter. Sammendraget redegjør blant annet for emner som Eidsvoll 1814, Norge under Napoleons krigene, Grunnloven, en ny union, endring av maktforhold, riksrettsdom og parlamentarisme, befolkningsvekst, jordbruk og. Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging.. Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget

Her har du et sammendrag av kapittel 11 Første verdenskrig i læreboken Perspektiver. Sammendraget er oversiktlig og skrevet i notatform. Her oppsummeres blant annet emner som skuddene i Sarajevo, alliansesystemet, kolonikappløp og imperialisme, nasjonalisme, propaganda og holdninger til krig Smartbok Videregående Historie. Historie. Perspektiver, Smartbok. Kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdigheter Les mer. Kjøp » Prøv gratis. Perspektiver, Påbygging, Smartbok. Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3,.

Perspektiver historie vg2 vg3 fasit. Scenetreff - Teater i perspektiv 1-2. Norge i et historisk perspektiv og sentrale trekk ved dagens næringsliv Historie vg2 og vg3. (1) Be elevene skrive 1 I denne oppstarten finnes ingen fasit, hverken for lærer eller elev 3 Be elevene om å kategorisere stikkordene ; Perspektiver: historie vg2, vg3 Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget. Forlagets omtale Forlagets Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun

Perspektiver er et nytt læremiddel i historie for Vg2/Vg3 fra Gyldendal Undervisning. Verket har et økt fokus på elevens læring, det tar i bruk nye didaktiske virkemidler for å skape engasjement og glede rund Perspektiver er et nytt læremiddel i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevens ferdigheter. Læremidlet ønsker å engasjere og provosere, utfordre og aktualisere ved å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget Smartbok er den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker. Bøkene er tilført verdifull funksjonalitet for både elev og lærer - blant annet innlest tekst som i en lydbok, muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold, se bilder og spille av filmer Perspektiver : historie vg2-vg3 Navn: Madsen, Per Anders (aut) Støre, Jonas Gahr (ctb) Stuhaug, Anne (edt) Publisert: Oslo : Gyldendal undervisning, 2013 Omfang: 614 s. ill. 28 cm Overordnet post: Norbok.

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende

 1. Historie har kompetansemål etter Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, me
 2. Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 fås i ett bind og i to bind. Innholdet i de to utgavene er identisk. Egen bok til påbyggingskurset I Alle tiders historie Påbygging har forfatterne skrevet inn korte fortellinger som binder historien sammen der læreplanen for påbygging gjør store hopp
 3. VG3 privatisteksamen
 4. Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Om denne siden; søndag 29. april 2012. Kapittel 22: Velferd og mangfold. 1. Grunnen til at man mente at det var nødvendig med rasjonering av varer etter krigen var at det fortsatt var varemangel

Historie Vg3 - Studieforberedende utdanningsprogram

Kunnskap og ferdigheter i historiefaget Perspektiver er et nytt læremiddel i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevens ferdigheter. Læremidlet ønsker å engasjere og provosere, utfordre og aktualisere ved å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging Perspektiver er et nytt læreverk i historie for Vg2/Vg3 og påbygging som kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. Læremidlet tilbyr en rekke nye ressurser i historiefaget både i bok og digitalt. Verket har blitt tatt svært godt i mot på en rekke skoler over hele landet, og er nå etablert i historieundervisningen for mange elever Vår pris 865,-(portofritt). Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging. Også Perspektiver Påbygging. Kjennetegn på måloppnåelse - historie Vg3 / Vg3 påbygging. Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i historie og historie samisk . De er veiledende for Eleven drøfter hvordan ulike perspektiver kan knyttes til ulike ståsteder og kontekster og vurderer argumentasjon i lys av perspektivene

Historievg 2-3 Påbygging - Velkommen til Historie Vg3

Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.Her kan du bla i utdrag fra nye Alle tiders historie I Perspektiver ressursbank finner du: Alle bildene fra boka Alle kart og figurer fra boka Arbeidsark (i word-format) av alle oppgavene i slutten av kapit... Lukk. Kontakt oss Sigma Matematikk vg1/vg2/vg3 SF/YF Tabeller, formler og ordforklaringer vg1/vg2/vg3.

Historie vg 2 og 3: Kapitle

 1. Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging. Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget. Les me
 2. Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i historie ved avslutningen av opplæringen etter Vg3. Læreren skal planlegge og legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger
 3. Det her et sammendrag av kapittel 8. Revolusjoner i læreboken Perspektiver. Sammendrag tar for seg revolusjonen i Amerika og Frankrike, samt den industrielle revolusjonen. Her får du blant annet informasjon om årsakene til og virkningene av de ulike revolusjonene. I tillegg redegjøres det for sentrale hendelser under revolusjonene
 4. Perspektiver Perspektiver er et helt nytt historieverk for Vg2/Vg3 som kombinerer god, Med Perspektiver ønsker vi å vise at historie består av mange ulike perspektiver. Historie er flere.
 5. Perspektiver er et læremiddel i historie for Vg2/Vg3 som kombinerer god historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. Perspektivers nettressurs: Med Perspektiver ønsker vi å vise at historie består av mange ulike perspektiver. Historie er flere historier, ikke én historie
 6. Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging. Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget
 7. Historie Vg2 og Vg3. nåtid og framtid. Ulike perspektiver ved fortiden står i fokus: maktforhold og politikk, sosiale og økonomiske forhold, Kurset er for deg som vil ta privatisteksamen i historie for å få generell studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din

Årsplaner - Perspektiver

Perspektiver – Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg)

Oppsummering av kapitlene - kort og godt - Perspektiver

Brukere som har lastet ned Repetisjonsoppgaver 1-18 Kapittel 5 Vg3 historie, har også lastet ned . Historie Historie Vg3 Påbygging Faglig og pedagogisk oppdatert utgave av Historie Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse. Boken behandler deler av verdens- og norgeshistorien fra de eldste tider og fram til vår tid, og den er oppdelt i 15 kapitler etter kunnskapsmålene i læreplanen UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 9 Vg3 46 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 10 Vg3 47 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 11 Vg3 42 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 12 Vg3 62 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 13 Vg3 80 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 14 Vg3 59 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel. Historie Vg2/Vger kurset for deg som trenger historie for å få generell. Det her er et sammendrag av kapittel Historie ovenfra: Politisk utvikling i læreboken Perspektiver, vg2/vg3. Sammendraget er oversiktlig med tydelige u. Sammendrag av kapittel og kapittel i læreboken Perspektiver Historie Vg2/Vg3

Heldigvis er det kun mulig å komme opp i VG3, og kun til muntlig eksamen. Da er det mulig å forberede seg bedre til eksamen, og vi skal hjelpe deg på veien! Muntlig eksamen i historie. Har du blitt trukket til muntlig eksamen i historie, er det først og fremst viktig å vite hvordan eksamen foregår Alle tiders historie Vg2-3 (2020) er en ny utgave av læreverket til fagfornyelsen (LK 2020).Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Nettstedet er under utvikling, nytt innhold publiseres fortløpende

Kapittel 2: Sivilisasjoner blir til - Perspektiver

Kjøp Perspektiver fra Bokklubber Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er tilpasset læreplanen for historie Vg3 påbygging. Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget Jessheim videregående skole: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Om denne siden; Om denne siden Lurer du på om du har funnet riktig svar på historieoppgavene du har gjort? Eller ønsker du å lese et slags sammendrag av kapitlene? På denne siden kan du finne svaret på oppgavene i historieboka Tidslinjer 1+2 Norges ledende nettbokhandel med over 6 millioner titler! Svært lave priser, rask levering og fri frakt av bøker ved kjøp over 299, Også Perspektiver Påbygging har et spesielt fokus på elevene og elevenes ferdigheter, og det ønsker å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget.. I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelord, lage egne notater, søke etter ord og begreper og vise boka stort på projektor.Perspektiver Smartbok har også

Historie Vg2 og Vg3 Cappelen Damm Undervisnin

 1. Perspektiver : historie vg2, vg3
 2. Perspektiver - historie vg2, vg3 Per Anders Madsen
 3. Perspektiver - Gyldendal Norsk Forla
 4. Perspektiver, Smartbok / Historie / Videregående

Søk: Perspektiver: historie vg2, vg3 på iBok

Historieseminaret i bilder – PerspektiverDialogduker – God hjelp til muntlig aktivitet iVelkommen til et seminar på tvers! – PerspektiverHvem skriver Perspektiver? – PerspektiverGlade vinnere – og hold av datoen – PerspektiverHistoriekveld ved Porsgrunn vgs
 • Webkamera valle.
 • Anderssen antikk & auksjon.
 • 2020 euro qualifiers.
 • Mære landbruksskole kurs.
 • Kommunesammenslåing trøndelag.
 • Casino sider.
 • Nav student dagpenger.
 • Malta offisielle språk maltesisk.
 • Kloppmann humbucker.
 • Harakiri østerrike.
 • Radio 2 west vlaanderen frequentie.
 • Piercing i øret navn.
 • Transcendental kunnskap kant.
 • Parakitter lavere klassifiseringer.
 • Roald dahl english facts.
 • The tell tale heart virginia.
 • Birkin bag price 2017.
 • Erysipel behandlungsdauer.
 • Gebrauchte fahrräder leipzig plagwitz.
 • Stålpipe seljord.
 • Laftepanel byggmakker.
 • Star trek vi.
 • Landau und umgebung karte.
 • Satudarah dokumentar.
 • Najnovije vijesti bih crna hronika.
 • Kjente steder i london.
 • Min kamp 1.
 • Nærstående regelen.
 • Suggestiv synonym.
 • Tote sänger 2016.
 • Fantasy banner creator.
 • Badeland ved flensborg.
 • Fixie ventil.
 • Tietzes syndrom ryggen.
 • Kjenner kul i magen.
 • Johnny english 1 full movie.
 • Krämermarkt baden württemberg 2017.
 • Osteopathie gefährlich.
 • Rabattkode friskedrag.
 • Oljemengde ford 3000.
 • Oria hvl.