Home

Areal mellom to grafer geogebra

Areal, Integralregning Klik dig gennem denne illustration af sætningen om, at man beregner arealet mellem to grafer som , hvor f er grafen for den funktion, der ligger øverst og g er forskriften for den graf, der ligger nederst Areal mellem to grafer i GeoGebra - Duration: 3:20. Martin Thun Klausen 3,556 views. 3:20. GeoGebra Tutorial 1 - The Basics - Duration: 9:32. Andrew Martin Recommended for you

Areal mellem grafer - GeoGebra

Hvordan man bruger Intrgraf kommandoen i GeoGebra til at finde arealet mellem to grafer Areal mellem grafer. Forfatter Morten Stoklund Larsen. Emne: Areal Her viser vi hvordan vi kan regne ut arealet mellom to grafer. Her viser vi hvordan vi kan regne ut arealet mellom to grafer. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Matematikk for realfag Funksjoner Tittel: Areal mellom grafer; Opphaver: Stein Aanensen, Olav Kristensen; Kopier referanse Last ned bildet. Lukk Litt om GeoGebra Integral og areal. Eksempel side 26 - 27 Arealet mellom to grafer. Oppgave 1.74, side 38 Skriv i inntastingsfeltet f(x)=1/x og trykk Enter. Skriv i inntastingsfeltet g(x)=(3-x)/2 og trykk Enter. Velg verktøyet Skjæring mellom to objekt og klikk etter tur p Areal. Denne artikkelen handler om et GeoGebra-verktøy. Verktøykategorier (Alle verktøy) Verktøy for flytting; Punktverktøy; Linjeverktøy; Verktøy for spesielle linjer; Verktøy for mangekanter; Verktøy for sirkler og buer; Verktøy for kjeglesnitt; Verktøy for måling. Avstand eller lengde; Vinkel; Stigning; Areal; Vinkel med fast.

Areal af område mellem to grafer i GeoGebra - YouTub

 1. Det er 1 cm mellom hvert tall på aksene i koordinatsystemet. Avstanden mellom to tall i et koordinatsystem kalles enhet. I koordinatsystemene i GeoGebra er altså enheten 1 cm. Verktøy For å kunne bruke GeoGebra må vi vite hva programmet består av, og kjenne til de forskjellige verktøyene som finnes i programmet
 2. Jeg skal tegne grafen til $y=0.2x+1$ for $x$-verdier mellom 0 og 3. Første forsøk. Jeg skriver inn funksjonsuttrykket i feltet under grafen: Da får jeg tegnet.
 3. Grafen for en funksjon. Du tegner grafen for en funksjon ved å definere funksjonen i algebrafeltet eller CAS. Skjæringspunkter. Skjæringspunktene mellom to objekter bestemmes med kommandoen Skjæring(<Objekt>,<Objekt>).Du kan bl.a. bruke kommandoen til å bestemme skjæringspunktene mellom to grafer, en graf og en rett linje, eller en graf og en av aksene i koordinatsystemet
 4. Enterprise. Get your team aligned with all the tools you need on one secure, reliable.. GeoGebra - 15 Linjestykke mellom to punkt MUV. Henry Murphy. 1:41. GeoGebra - 23 Skjæring mellom to objekt UV . Areal som bestemt integral del 2 2. Fortæller ved hjælp af eksempler om udregning af arealer under grafer ved hjælp a
 5. Areal mellom en graf og x-aksen. Bestemte integraler gjør det mulig å beregne arealer avgrenset av krumme kurver. LK06 Vis kompetansemål. Areal Arealet mellom grafer Kjernestoff. Samlet mengde Kjernestoff. Volum Kjernestoff. Volum av omdreiningslegemer Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Hva kan du om bruken.
 6. Areal mellem grafer i GeoGebra /SN. Please note that if you are under 18, you won't be able to access this site

Areal mellem to grafer. Opgave 1. Hvad er pointen i nedenstående illustration? Åbn i et nyt vindue. Opgave 2. Forklar hvad der sker, hver gang du sætter et flueben i klik-boksene nedenfor. Åbn i et nyt vindue. Opgave 3. Hvordan kan arealet af et område mellem grafer bestemmes? Opgave 4 Her er en oversikt over kommandoer i GeoGebra™ som du kan få bruk for når du har Matematikk R2. Likninger og ulikheter Løs en likning. Løs en ulikhet. Isoler en variabel. Løs et likningssett. Sjekk om ( 2Funksjoner i GeoGebra 16 Kapittel 2. Funksjoner i GeoGebra 2.2Skjæringspunkt mellom to objekt Eksempel 2.5 Løslikningssystemet 2x 3y = 1 5x +2y = 26 Figur 2.5: Skjæring mellom to grafer. Oppgave 2.8 Løslikningssettene a) x y = 9 og3x +5y = 11 b) y = x2 2 ogx2 + y2 = 8 2.3Ulikhete Bruk GeoGebra til å finne oversum og undersum for f(x) = x 2 med 10 rektangler mellom x = 0 og x = 2. Utvid det du laget i punkt 1 med en glider slik at du kan variere mellom 1 og 100 rektangler. Sammenlign oversummen og undersummen med $\int\limits_0^2 f(x) \, dx$. Se film der løsningen vises Se den tilhørende GeoGebra-fila Kilde Omdreining av flatestykke mellom to grafer. (areal, volum etc). Volum er vel alltid hvor mye en figur kan romme, Hvor mye den rommer finner du ved å dreie f(x) om x-aksen. Dette ser du om du tegner begge funksjonene i f.eks. geogebra. f(x) ligger nærmest x-aksen i intervallet,.

Gjennomgår først en setning, og studerer så hvordan vi finner arealet mellom to grafer. Passer i kurset R2. Find areal og omkreds i GeoGebra. 27 Apr 2020. STX A 2009 maj Opgave 15 - Areal mellem grafer. skoleflix. Mitt dashbord; nettMAT2 Emne 1; Sider; M6BC4-2 Arealet mellom to grafer - GeoGebra

04. Geogebra 6: Hvordan finne skjæringspunkt mellom to objekt. 05. Geogebra 6: Å tegne en Hvis du mangler geogebra 6 på Pcen, kan du bruke rektangler og kvadrater; Geometri II Polygoner, spesiell trekanter, vinklere, areal og perimeter; Funksjoner og grafer kurs. Funksjoner og grafer I Punkt koordinater og linjære funksjoner;. Det er ikke vanskelig å utvide metoden til å finne arealet mellom en graf og x-aksen til å finne arealet mellom to grafer. Integrasjonsgrensene blir skjæringspunktene mellom grafene, og så trekker vi arealet under grafen nærmest x-aksen fra arealet under grafen lengst fra x-aksen. Eksempel 5

I dette lynkurset er det brukt versjon 5 av GeoGebra. I GeoGebra kan vi tegne grafer, gjøre algebra-utregninger, løse likninger, gjøre sannsynlighetsregning og bruke regneark. GeoGebra er også satt opp på en brukervennlig måte, men samtidig som de mer profesjonelle programvarene Arealet mellom to funksjoner Ønsker å finne arealet () mellom de to funksjonene: ()= og )=2 Tegner først funksjonene, arealet og krysningspunktet mellom funksjonene i GeoGebra for visuell kontroll. I inntastingsfeltet til GeoGebra: Lager krysningspunktene mellom funksjonene me som illustrerer sammenhengen mellom areal og omkrets av en sirkel. Vekslingen mellom arbeid med GeoGebra og arbeid på papir vil gi et godt Bruke glidere til å undersøke grafer Hvis man skriver () = + inn i GeoGebra, ber programmet om glidere. F I denne teorivideoen innenfor integrasjon / antiderivasjon ser vi på arealet mellom to grafer. Fra matematikk R2 pensum

GeoGebra Math Apps Get our free online math tools for graphing, geometry, 3D, and more Funksjon[ <Liste med tall> ] Returnerer den følgende funksjonen: De to første tallene (a og b) avgjør start- og sluttverdi til x.De resterende tallene er y-verdiene til funksjonen.y-verdiene blir plassert mellom a og b med like stor avstand mellom hver. This is nm2h-L6-Bc-14- arealet mellom to grafer - GeoGebra.mp4 by Senter for livslang læring on Vimeo, the home for high quality videos and th Areal. Areal[Punkt A, Punkt B, Punkt C,]: Arealet av mangekanten definert ved de gitte hjørnene i mangekanten A, B, og C Areal[Kjeglesnitt c]: Arealet til et kjeglesnitt c (sirkel eller ellipse) Merk: For å beregne arealet mellom to funksjonsgrafer må du bruke kommandoen Integral. AkseTrin

Areal mellem to grafer i GeoGebra - YouTub

Geir Granberg SEP2017 Arealet mellom to funksjoner Ønsker å finne arealet () mellom de to funksjonene: ()= og )=2 Tegner først funksjonene, arealet og krysningspunktet mellom funksjonene i GeoGebra for visuell kontroll For å skifte mellom Velg Areal og trykk midt i mangekanten. Koordinater i GeoGebra Se øving 5 Tegne grafer i GeoGebra Skriv inn funksjonsuttrykket i inntastingsfeltet For å undersøke hva som skjer når stigningstall og konstant endrer seg i et lineært funksjonsuttrykk Geogebra - Skjæringspunkt mellom to grafer. London Dirk. Follow. 5 years ago | 2 views. Geogebra - Skjæringspunkt mellom to grafer. Report. Browse more videos. Playing next. 1:25. GeoGebra - 15 Linjestykke mellom to punkt MUV Create . Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business UNDER UTVIKLING - fagfornyelsen: Matematikk 8-10 Funksjoner er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å.

 1. Det går raskere å tegne og analysere grafer enn å gjøre dette for hand. GeoGebra er derfor svært nyttig på tentamen og eksamen. Det er mye enklere å tegne grafer i GeoGebra enn å gjøre dette i Excel eller andre lignende regneark. Grafene blir finere og mer nøyaktige enn om en tegner disse for hand
 2. 3 Del 1. Generell informasjon om GeoGebra Hva er GeoGebra? GeoGebra er et gratis dataprogram for dynamisk geometri, laget av Markus Hohenwarter fra Østerrike. Navnet GeoGebra er satt sammen av ordene geometri og algebra. Med GeoGebra kan vi lett konstruere ulike geometriske figurer i planet og tegne og analysere grafer og funksjonsuttrykk
 3. GeoGebra er et verktøy som har mange anvendelsesmuligheter innen matematikken. når vi flytter punktet vil både areal, lengde på sidene og koordinatene til punktene endre seg. lengden mellom de punktene vi har tegnet opp. Prøv å velge 6 hjørner

Matematikk for realfag - Arealet mellom grafer - NDL

Areal av en sirkel er et mål for hvor mye plass sirkelen fyller i det todimensjonale rommet. For trekanter og firkanter, og de fleste andre figurer i geometrien i planet, regnes arealet ut ved hjelp av sidelengdene.Fordi en sirkel ikke har noen sider, må vi altså regne ut arealet på en annen måte GeoGebra er et dynamisk matematikkprogram for skolebruk som forener geometri, Velg Skjæring mellom to objekter og de to linjene hvor siste punkt skal være; gir punkt D. Tegne grafer i GeoGebra. Skriv inn funksjonsuttrykket i inntastingsfeltet GeoGebra • Geometri og algebra • Dynamisk geometriverktøy • Algebraisk verktøy Kontroller at rektangelet har areal 8 ved å trekke opp en. mangekant mellom de 4 punktene. f) situasjoner, tolke dem og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og teks

3 Statistikk GeoGebra er et ypperlig verktøy til å tegne Histogrammer og søyle-/stolpediagrammer. For å gjøre dette kan bruke regnearket i GeoGebra til å føre inn tallene. Oppgave Åpne en ny GeoGebra-fil og åpne regnearket ved å hake av «Regneark» under Vis-menyen Areal mellom grafer. Samlet mengde Videoen tilknyttet denne overskriften finner du her. Du bør se videoen for å få fullt utbytte av denne teksten. Det er tre setninger tilknyttet funksjonene f(x) og F(x), og g(x) og G(x) som står sentralt i denne videoen Koordinatene til skjæringspunktet mellom grafene er x-verdien og y-verdien som passer i begge likningene. Her kan vi også bruke Geogebra som et hjelpemiddel. Eksempel: Løs likningssettet grafisk: x + y = 7. x - y = 1 Begynn med å lage en verditabell til hver funksjon Areal. Ovenfor sagde vi, at det bestemte integral giver et tal. Nogle gange er dette tal lig med arealet mellem funktionen f og x-aksen i intervallet [a;b]. Men det er ikke altid. Det er kun hvis f er positiv på hele intervallet [a;b]. Dvs. at grafen for f ligger ovenover x-aksen på hele intervallet. Lad os tage et eksempel Areal mellom kurver - Volum Forelesning i Matematikk 1 TMA4100 Hans Jakob Rivertz Institutt for matematiske fag 27. september 2011 www.ntnu.no H.J. Rivertz, Areal mellom kurver - Volu

GeoGebra 4.2 og 5 - Cappelen Dam

Skjæring mellom to objekter: Midtpunkt eller sentrum: Klikk på grafikkfeltet eller på ei linje, en funksjon eller ei kurve. Klikk inne i et objekt eller på omkretsen av dette for å lage et punkt. Klikk på et punkt (og et objekt for å feste punktet) Velg to linjer eller klikk på skjæringspunkte Jeg tegner funksjonen f(x)=2x+3 for x-verdier mellom 0 og 10, og vil gjerne vise navn og verdi for funksjonen på grafen. I GeoGebra versjon 5 kommer navn og verdi opp på formen f(x)=Dersom[0<x<10,2x+3] GeoGebra er et gratis program som kan hentes på www.geogebra.or

Areal Verktøy - GeoGebra Manua

0000 101410 GeoGebr#5BBFEC.book Page 3 Tuesday, July 19, 2011 2:11 PM. Henning Bueie. GeoGebra for lærere. UNIVERSITETSFORLAGE Klikk Skjæring mellom to objekter og marker. skjæringspunktene med punktene C og D. c. Tegn linjestykket AB. d. Trekk linjene fra punkt A og punkt B til C. Du har nå laget. en trekant. e. Hvor store er vinklene i trekanten? f. Hva kaller vi en slik trekant? Oppgave 6 TEGNE TREKANTER. Tegn disse trekantene i GeoGebra: a ha grafer som går gjennom samme punkt på x-aksen. Illustrasjon med GeoGebra Først når vi har kommet så langt, viser jeg elev - ene hvordan de lett kan få bekreftet sine regler ved hjelp av GeoGebra. Vi kan starte med å gi a og b hver sin tall-verdi, f. eks. skrive inn a = 1 og b = 1. Videre kan vi skrive inn y = a*x + b, da tegnes linja.

GeoGebra - introduksjon til å tegne en graf - matematikk

ØVELSE 1. TEGNE GRAFER Vi skal i denne øvelsen se på hvordan vi kan bruke GeoGebra til å tegne grafer. Vi skal starte med å tegne opp grafen til funksjonen ( )= 2−7 +10 Etter at du har åpnet GeoGebra, skriver du inn funksjonsuttrykket i inntastingsfeltet. Du må skrive funksjonsuttrykket på formen x^2-7x+1 Stikkord. A. Absoluttverdi..... 35. Addisjon..... 35. Akser..... 33. Akser, Kommando..... 49. Akser, Meny....

Video: Grafer GeoGebra™ - Studienett

Areal mellom to grafer areal mellom to funksjone

 1. GeoGebra samler arbejdet med geometri, algebra, regneark, grafer og statistik i en let tilgængelig pakke GeoGebra TorEspenKristensen Februar Innhold 1 Innstallering av GeoGebra 2 2 Litt om programmets oppbygning 2 3 Funksjoner i GeoGebra 3 4 Skjæringspunkt mellom to. Matematikbanken.dk!KOMPENDIUMTIL*GEOGEBRA!! -!1!-
 2. Areal mellom grafer. Integrasjon. Tem
 3. Geogebra) og tolke grafer . beskrive sammenhenger mellom to størrelser ved hjelp av tekst, tabell, formel og graf og kunne gjøre om mellom disse måtene og beskrive en funksjon på . avgjøre om en funksjon er proporsjonal, omvendt proporsjonal, lineære eller kvadratisk ved å kunne tolke formelen og bruke dette til å tegne grafe

Velg så Skjæring mellom to objekt. Klikk på skjæringspunktet mellom de to grafene. Merk at skjæringspunktet A får koordinatene (2, 4) i algebrafeltet. Høyreklikk på punktet A, velg Egenskaper og velg så Navn og Verdi. Verdien (koordinatene) til punktet A vil nå bli synlig i grafikkfeltet. 92 GeoGebra Rumfang af omdrejningslegeme mellem 2 grafer Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Rumfang af omdrejningslegeme mellem 2 grafer. Men her er et udpluk af vores andre kurse a) Tegn grafen til f i GeoGebra. b) Finn arealet av det flatestykket F som er avgrenset av x-aksen og grafen uten bruk av CAS. c) Finn det eksakte arealet av F ved hjelp av CAS. Løsning: a) I GeoGebra skriver vi inn funksjonsuttrykket og får denne grafen: b) Flatestykket ligger under x-aksen mellom x 1 og x 3. Nå skriver vi Integral(f, 1, 3. for x-verdier mellom -1 og 5, og hvordan vi lager en verditabell digitalt med GeoGebra. Skriv inn Funksjon[x2 - 4x + 3, -1, 5] og trykk Enter. Det var tilsvarende måte vi avgrenset lineære grafer i kapittel 3. Tips: Du får eksponenten 2 ved å holde nede Alt-tasten og trykke 2. Klikk på Vis og merk av for Regneark 1c - Differanse mellom funksjoner, Geogebra. Vi lager en graf som hele tiden beskriver differansen mellom to andre grafer. 1b - Drøfte momentan vekstfart, Geogebra 1d - Finne største forskjell mellom to funksjoner, Geogebra.

Matematikk for realfag - Areal mellom en graf og x-aksen

Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER areal i INPUTLINIEN (nederst til venstre) og vælg: hvis man fx leder efter et skæringspunkt mellem akserne eller to grafer, og skæringspunktet ligger uden for skærmen. Punkt 1 N r vi setter punktene inn i et koordinatsystem, ser vi at de er i en sirkel, med sentrum i origo (0, 0). Radius til sirkelen er 2. Dette resultatet er lett forklare, fordi x 2 + y 2 = 4 faktisk er Pythagoras regel for en rettvinklet trekant, der hypotenusens lengde er 2, og de andre x og y. Disse eksemplene viser at noen likninger som gir en sammenheng mellom x og y, bare har en y-verdi for. Regnearket i GeoGebra indeholder flere nyttige statistikværktøjer og kommandoer, som jeg vil forsøge at opstille og forklare herunder. Om Regnearket - generelt. Regnearket i GeoGebra finder du under menupunktet Vis. Regnearket bliver konstant udbygget. Det er bygget op af celler, kolonner og rækker Innenfor trigonometrien kan man tegne både den omskrevne og den innskrevne sirkel, gjeldende for alle trekanter. La oss se på dem hver for seg. Den omskrevne sirkel. Den omskrevne sirkelen er som navnet antyder, en sirkel som kan tegnes rundt alle trekanter som grafer, tabeller, formler og tekst ! < identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære Denne skal vi synliggjøre ved å la GeoGebra finne skjæringspunktet mellom de to grafene. ! Skriv skjæring inn på kommandolinja i GeoGebra-vinduet

Areal mellem grafer i GeoGebra - skoleflix

4 Areal og volum. 5 Økonomi. 6 Indeksregning. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. GeoGebra - Skjæring mellom to objekt. Viser hvordan man finner skjæring mellom to objekt Forskjellen mellom GeoGebra 5 og GeoGebra 6 3. Kva skal vi med CAS? 4. Fem nyttige tips ved bruken av CAS. 5. fila Areal og punkter.ggb for utforsking av samanhengen mellom randpunkt, indre punkt og arealet a mangekanten. GeoGebra 5 GeoGebra classic GeoGebra 6 GeoGebra Math Apps 2

GeoGebra 6 - 7.5 Digital graftegning, s 192 Vi kan bruke digitale hjelpemidler til å tegne rette linjer og andre grafer. Her viser vi hvordan vi kan bruke GeoGebra 6 til slik tegning Når du har lavet en tegning i GeoGebra, så kan du overføre tegningen til et skriveprogram, såsom fx Word, Libre base, Open Office Writer m.fl. Metode #1 - Den hurtige. Markér på tegneblokken det område, som du vil have kopieret. (Der dannes en blå firkant omkring det, som du har markéret) Åpne et nytt dokument og velg Legg til grafer og geometri. Klikk på zoom-verktøyet, velg Akser innstillings-dialog. Velg verdier for x og y slik figuren viser. Klikk OK. Velg punkt-verktøyet og sett inn punktene A (-1,2), B (3,0) og C (2,4) Trekk et linjestykke mellom A og B. Velg parallell-verktøyet, klikk på punktet C og deretter på. s = side g = grunnlinje G = grunnflate h = høyde d = diameter π = pi, 3,14 lb = lengde × bredde bh = bredde × høyde lh = lengde × høyd Areal mellom kurver Problem Vi vil finne arealet av et område mellom to grafer y = f(x) og y = g(x) på intervallet a ≤ x ≤ b y = g(x) y = f(x) x = a x = y b x www.ntnu.no H.J. Rivertz, Fundamentalteoremet - Substitusjon. 15 Eksempel, Areal mellom kurver Eksempel Finn arealet mellom y = 1 + x/

Lisbeths matematik - Areal mellem to grafer

 1. Sinus 1T ble skrevet med utgangspunkt i GeoGebra 5. I boka er det også lagt opp til at elevene har en enkel Avgrensing av grafer, der vi mellom annet kan vise eller skjule aksene og ru tenettet: Nå skriver vi inn likningen for linja i algebrafeltet
 2. GeoGebra. Vi bruker programmet GeoGebra som graftegner. GeoGebra har også geometri-funksjoner. GeoGebra kan lastes ned gratis til PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett. GeoGebra.org Nettsiden til GeoGebra med nedlasting og veiledninger. På skolen bruker vi versjonen GeoGebra Classic 5. GeoGebra i nettleseren Kjør GeoGebra direkte i nettlesere
 3. 4 Rette linjer og grafer. 5 Polynomer og rasjonale uttrykk. 6 Grenseverdier og derivasjon. Videoene under viser hvordan du bruker de ulike verktøyene i GeoGebra. Laget av Sigbjørn Hals for Kikora AS. 29 Måling av lengder og areal. 30 Glider og sirkel del 1. 31 Glider og sirkel del 2
 4. 4 Areal og volum. 5 Økonomi. 6 Indeksregning. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. GeoGebra 6 - 7.8 Digital løsning av likninger. Deretter bruker vi verktøyet Skjæring mellom to objekt:
 5. 4 Grafer og funksjoner. Verktøy. Videoene under viser hvordan du bruker de ulike verktøyene i GeoGebra. Laget av Sigbjørn Hals for Kikora AS. Publisert av Cappelen Damm etter avtale med Kikora AS. 13 Punktverktøyet. 14 Roter et objekt om et punkt. 15 Linjestykke mellom to punkt. 16 Linjestykke med bestemt lengde. 17 Polylinje. 18.
 6. 3a - Sammenheng mellom graf og stigningstall 3b - Vise at to trekanter er formlike 3c - Forhold i formlikhet 3d - Stigningstall i to vinkelrette linjer 4a - Nullpunkt og ekstremalpunkt med CAS, Geogebra 4b - Areal av trekant med CAS, Geogebra 4c - Forhold mellom to trekant areal med CAS, Geogebra
 7. De må bruke GeoGebra og de må ha et sted å notere det de kommer fram til. Hvis du ønsker, kan du skrive ut oppgavene på papir. Du finner dem her. Gjennom arbeidet kommer elevene til å få flere erfaringer med andregradsfunksjoner og grafer. Målet er at de skal s

Graftegner - GeoGebra 1.1 Introduksjon GeoGebra 1. Verktøylinja: Hvert ikon har en trekant i nederste høyre hjørne. Ved å klikke på denne trekanten får du fram flere verktøyer. 2. 3. Angreknapp: Ved å klikke på disse pilene kan du gå fram eller tilbake for hvert klikk. 4. Grafikk felt: Til tegning av geometriske figurer eller grafer henger i GeoGebra (dynamisk) Rektangel: sammenheng mellom omkrets og areal. Trekant: sammenheng mellom høyde og areal. Bestill tilgang til getSmart. her. Til toppen 4 Areal og volum. 5 Økonomi. 6 Indeksregning. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. GeoGebra 6 - kapittel 7. Fremgangsmåter for GeoGebra 6: 7.3 Omforming av likninger, s 186. 7.5 Digital graftegning, s 192

1.5 Refleksjoner Gjennom denne boken vil bruksområder for GeoGebra bli presentert. Det vil bli vist hvordan elevene kan tegne grafer bare ved å skrive funksjonsuttrykket rett inn i et formelvindu Noen ganger får vi bruk for å tegne grafer til funksjoner som bare er definert i et bestemt område. EKSEMPEL. Vi kaster en stein opp i lufta. Vi kaller høyden over bakken for h og tiden etter at steinen blir kastet for t. Vi måler høyden i meter og tiden i sekunder. Sammenhengen mellom høyden h og tiden t er gitt ved h (t) =-5 t 2 + 20 Lineære grafer har den samme mellom to punkter er det samme som stigningstallet til linjen mellom disse punktene kan vi konstruere en linje mellom to punkt i GeoGebra for så å lese av Algebra Areal Aritmetikk Brøk Data Diagram Divisjon Eksponent Element Enhet Fordeling Forsøk Frekvens Funksjon Geometri Grunnflate Heltall.

Å tolke og tegne grafer Egenskapene til lineære, proporsjonale, omvendte proporsjonale og kvadratiske sammenhenger Å se sammenhenger mellom størrelser Bruke graftegningsprogram i arbeidet med funksjoner og ligninger (Geogebra) Undersøke egenskaper ved og kunne anvende lineære funksjoner, proporsjonaliteter, omvendte proporsjonaliteter Videoene under viser hvordan du bruker de ulike verktøyene i GeoGebra. Laget av Sigbjørn Hals for Kikora AS. Publisert av Cappelen Damm etter avtale med Kikora AS. 13 Punktverktøyet. 14 Roter et objekt om et punkt. 15 Linjestykke mellom to punkt. 16 Linjestykke med bestemt lengde. 17 29 Måling av lengder og areal. 30 Glider og sirkel. inn koordinater som punkter og trekke strek mellom koordinatene. En figur vil da fremkomme. Elevene lærer også å stille inn aksene, skrive inn tekst i GeoGebra og importere grafen fra GeoGebra inn i en tekstbehandler. Dette er nytting å kunne med tanke på eksamen. Aktivitet 1 er tenkt gjort i klasserommet

GeoGebra™ R2 - Studienett

 1. Geometri Pad er en dynamisk geometri søknad om iPad. Med Geometry Pad kan du opprette grunnleggende geometriske figurer, utforske og endre deres egenskaper og beregninger for. Figurene vises på en rulleliste og zoomable arbeidsbok med et rektangulært koordinatsystem. Følgende verktøy er bygget inn i programmet: - Flytt og skala. Rull arbeidsboken ved fingeren
 2. Oversette mellom ulike representasjoner som tabeller, grafer, formler og tekst. lekseprøver 9. trinn Bli kjent med og beskrive egenskaper ved lineære funksjoner, lage grafer ut fra funksjonsuttrykk og funksjonsuttrykk ut fra grafer. 10. trinn Tavleundervisning Individuell regning Regning i par eller gruppe Lekse
 3. Lineære funksjoner og grafer i dagliglivet. FUNKSJONER Her forklarer vi kort og enkelt hva skjæringspunkt er. Vi viser deg hvordan du finner skjæringspunkt fra både graf, funksjon og i GeoGebra. Når vi skal tegne grafer til funksjoner som ikke har et rektangel som . Skisser grafen til funksjonene y = f(x) a) f(x) = −,
 4. grafer, tabeller og diagram som er tilpassa mottakeren og situasjonen. beskrive og systematisere enkle situasjoner med matematikkfaglig innhold til å bygge opp en helhetlig argumentasjon omkring komplekse samanhenger. Digitale: Bruke Geogebra/ dynamiske regneprogram. Regne: Kjenne igjen og løse problemer ut i fra enkle situasjoner
 5. GRAFER Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke dem og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner, som grafer, tabeller, formler og tekst •Lage funksjoner på papiret som beskriver numeriske sammenhenger og praktisk

I Geogebra kan du velge mellom ulike framstillingsformer for lineære funksjoner/likninger når du arbeider med en grafisk løsning. Du kan uttrykke en funksjon som y=ax+b, men du kan også uttrykke en linje i et koordinatsystem som en likning med to ukjente på formen Ax+By=C. a) Vurder fordeler og ulemper med de to representasjonene Start Geogebra med et blankt grafikkfelt. a) Velg verktøy Mangekant og lag en trekant ABC ved å klikke tre punkter/hjørner og så tilbake til startpunktet. b) Bruk verktøy avstand eller lengde, areal og vinkel: Sett på på sidelengder. Finn arealet av trekanten. Finn omkrets av trekanten. Sett vinkelmål på trekanten Skriv et svar til: Funktioners grafer i geogebra og maple - Hjælp til opgaver! Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind. Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger Mål: Du skal kjenne igjen arealenhetene og kunne gjøre om mellom disse: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Areal: Grunntall

Integrasjon med GeoGebra - nkhansen

2.5 Å løse likningssett uten grafer Vi tegner linjene i GeoGebra ved å skrive inn likningene i algebrafeltet. b) Uten CAS: Vi bruker verktøyet «Skjæring mellom to objekt» og finner de tre skjæringspunktene mellom linjene. Linjene skjærer i 1,1, 2,4 og 3,3 ( ) ( ) ( sammenhengen mellom to størrelser - Tegne og tolke grafer - Lage en funksjon som viser sammenhengen mellom to størrelser og beskrive denne med tekst, i tabell, som graf og formel - Forklare hva en linær funksjon er, y = ax + b - Forklare hva proporsjonale, omvendt proporsjonale og kvadratiske funksjoner er - Framstille funksjoner p Tegne og tolke grafer Beskrive sammenhengen mellom to størrelser med tekst, i en tabell, som en graf og som en formel Lage en funksjon og tegne grafen skriftlig og digital Areal av firkant. Belønningen. Figurtall. Gavepapir. Hvor gamle er Du skal konstruere en dynamisk sirkel i Geogebra der du bruker en glider til å bestemme radius i sirkelen. Oppgave 2: a) Tegn en diameter og sett mål på diameter og radius. b) Forklar forholdet mellom radius og diameter i en sirkel. Oppgave 3: a) Skriv ned tre ulike mål.

GeoGebra 4.0 Tips 15: Kopiere til grafikkfeltet fra Regresjonsanalyse (og andre slike verktøy) Ved siste oppdatering er det nå mulig å kopiere grafer med regresjoner til grafikkfeltet fra verktøy som Regresjonsanalyse

 • A streetcat named bob book.
 • Alter synonym.
 • Thai kochkurs mannheim.
 • Forklar og gi eksempler på undereventyr og novelleeventyr.
 • Norsk film 1955.
 • Sukkererter fakta.
 • I5 8400 prisjakt.
 • Hmkg 2017.
 • Konsulatvesen definisjon.
 • The boring company hats.
 • Best catalan football players.
 • Typisch russisches gesicht.
 • Hjemmelaget orientalsk gryte.
 • Solnedgang trondheim desember.
 • Hustadvika hytter.
 • Hydrogensulfid tarm.
 • Bsi roing.
 • Awp medusa csgostash.
 • Names meaning cursed.
 • Grendahus bergen.
 • Kanting med overlock.
 • Prom dress us.
 • 3 falten methode formel excel.
 • Twitch tvwitch.
 • Valkyrien gruppen.
 • Hvordan trene koordinasjon.
 • Flyulykke sandnessjøen.
 • Steven soderbergh wiki.
 • Male utemøbler.
 • Bass brothers.
 • Helvete kristendommen.
 • Langtidsvarsel bodø.
 • * song.
 • Oppblåsbart campingtelt.
 • Bøying av verb nynorsk.
 • Mollusker behandling.
 • Mandala leinwand malvorlage.
 • This means war a7x.
 • Rainbow 6 siege roadmap.
 • Hemnet vendelsö.
 • Knoppsvane.