Home

Håndslokkere

Brannslukker Brannslokker Håndslukker Håndslokker

Vi leverer brannslokkningsutstyr. Alle typer brannslukker som håndslukker med pulver, skum, kulldioksyd Co2, wet chemical frityr, vann og miljøslokker. Se vår SafetyShop nettbutikk Håndslokkere må vedlikeholdes regelmessig selv om de har lang levetid, og det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret. NS 3910:2020 er utarbeidet av SN/K 214 Vedlikehold av håndslokkere. Komiteen har vært sammensatt av medlemmer fra forsikring, frivillige organisasjoner (NGO), industri og næringsliv Standarden NS 3910 beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres, og den er et uunnværlig verktøy for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere. Den reviderte utgaven ble utgitt 1. juli For mer informasjon kontakt Rådet for Vedlikehold av håndslokkere. Vi selger Skuteng slokkere. Din sikkerhet er vårt felles ansvar. Ta kontakt for gratis befaring, mer informasjon og priser på telefon 91 58 99 45 eller send e-post til brannogsikkerhetstjenesten@gmail.com

Det finnes en rekke typer brannslokkere. Brannslokkere omfatter i utgangspunktet kun håndslokkere, men vi tar også med brannposter (brannslange). Det finnes en rekke forskjellige håndslokkere; Pulverslokkere. Pulverapparater fylt med ABC-pulver er den mest allsidige håndslokkeren på markedet hÅndslokkere ns3910 egenkontroll: kontroll: service: det juridiske kravet til vedlikehold er fastsatt i forebyggendeforskriften med veiledning § 2-4. det er utarbeidet standarder for vedlikehold av hÅndslokkere ns3910 og brannslangetromler ns-en671-3 vedlikeholdet av hÅndslokkere er inndelt i 3 nivÅer. er eier/bruker sin egen kontroll a NOHA utfører årlig service av brannslokkingsutstyr etter NS-EN 671-3 for brannslangetromler, og etter produsentens egne anbefalinger. Dersom ikke annet fremkommer av utstyrets tilstand blir det tatt omfattende service med satte intervaller. Alle håndslokkere i næringsbygg og offentlige bygg skal kontrolleres årlig

Dette er enten en håndslokker med 6 kg pulver, 6 liter skumslokker med minimum effektivitetsklasse 21A, eller en permanent tilkoblet husbrannslange. Denne må være formfast med en innvendig diameter på minimum 10 mm. Dette utstyret må både kontrolleres og foretas service på i henhold til NS 3910 (utarbeidet av Rådet for håndslokkere) - Vi har mange eksempler på at håndslokkere faktisk virker helt utmerket selv om de har hengt på veggen i mange år uten kontroll. Dette skyldes antakelig at håndslokkerne henger i stabil romtemperatur og er utsatt for lite vibrering/rystelser, sier Haugrud. Les også: Nei, brannslukningsapparatet kan ikke være hvitt

Håndslokkere har brukstid på 15 - 20 sekunder. Hvis brann er slokket med pulverapparat skal det alltid etterslokkes med vann for å sikre mot ny oppblussing av brannen. Ettersyn . 1 - Kontroller med jevne mellomrom at pilen i manometeret (trykkmåleren) peker mot grønt felt Håndslokkere og transportable slokkere. Art.nr. Artikkel; 14121: Nortronik Håndslokker TP2 2 kg ABC 13A-89BC : 14161: Nortronik Håndslokker TP6 6 kg ABC 34A-233BC : 14666: Nortronik håndslokker TP 6 super 43A -233BC : 14169: Nortronik Håndslokker TP6 Extreme 6 kg ABC 55A-233 : 14172 Håndslokkere kan være godkjent med en eller flere brannklasser avhengig av type slokkemiddel som benyttes. Alle håndslokkere, unntatt vannbaserte, er funksjonsdyktige mellom - 30 °C og + 60 °C. Vannbaserte slokkere skal være merket med apparatets aktuelle funksjonstemperaturer. Effektklass Håndslokkere. Alle brannslukkningsapparater som er godkjent iht NS-EN3 er merket med en bokstav og tallkode. Denne koden betyr hva slags og hvor mye brann apparatet kan slukke. Eksempel: 43A 233B C og med tilleggsinformasjon Kan slukke brann i elektrisk anlegg opptil 1000V

Ny utgave av NS 3910 for vedlikehold av håndslokkere

 1. Håndslokkere med advarsler; Feil og mangler på utført arbeid; Sertifiseringslisenser; Vannbaserte slokkeanlegg. Læreplan for vedlikeholdsteknikere; Driftsinstrukser; Register; Kurs. Blått kompetansebevis; Grønt kompetansebevis; Søknad om kompetansebevis for personer; Søknad om godkjenning av virksomhet; Halsringer; Etiketter; Jeg.
 2. imum A21 for å være godkjent som slokkeutstyr i bolig. Hva anbefalles? Først og fremst anbefales det å benytte husbrannslange fordi den er enkel å betjene, har særdeles god slokkeeffekt og har ubegrensede mengder med slokkemiddel
 3. Håndslokkere . I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyr
 4. I Norge praktiseres tre nivåer for vedlikehold av håndslokkere. Vedlikehold av håndslokkere er et eieransvar. I flg. forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning er det huseier som har ansvaret for at håndslokkere blir regelmessig vedlikeholdt, og at slikt arbeid blir utført av kompetent person
 5. Håndslokkere, lagerutsalg! fra FINN. Kart og flyfoto. Tilbake til annonsen Se flere tilsvarende annonser. Mulighetenes marked Varslinger Ny annonse Meldinger Logg inn. Skriv ut. Link. Hjelp. Søk. Ruteplan. FINN Historiske Vis kartsymboler: Auto Auto.

Ny revidert standard for vedlikehold av håndslokkere

Vedlikehold av håndslokkere. 2. utgave juni 2006. Tillegg A (normativt) Vedlikeholdsintervaller Vedlikehold skal utføres etter følgende intervaller: Tabell A.1 - Vedlikeholdsintervaller . Type håndslokker. Egenkontroll. Kontroll Standardens tillegg B i bolig År. Kontroll Standardens tillegg B for øvrig År NS-3910 Skjema for kontroll/serviceintervaller av håndslokkere Tillegg A. (normativt) Korrigert etter endring i juni 2006 Vedlikehold skal utføres etter følgene intervaller: Type håndslokker Visuell kontroll utføres av eier/bruker (hvert kvartal) Kontroll Standardens tillegg B Service ***) Standardens tillegg C (+ evt. tillegg D Denne anvisningen beskriver manuelt brannslokkingsutstyr i form av brannslange på trommel, håndslokkere og brannteppe. Den tar for seg krav, bruksområder, fordeler og ulemper ved utstyret. Anvisningen gir også anbefalinger om hvor utstyret bør plasseres i en bygning

NS 3910 fastsetter krav til vedlikehold av håndslokkere, hvor ofte håndslokkerne skal vedlikeholdes og hvilken kompetanse personer og virksomheter som skal utføre vedlikeholdet skal ha. Det er erfaringer fra bruk av 2015-standarden som gjør at standarden nå er revidert. Endringene er både av teknisk og redaksjonell art håndslokkere og brannslangetromler Rådet tilbyr opplæring, eksamen og registrering for personer som vil utføre vedlikehold av håndslok-kere etter NS 3910, brannslangetromler etter NS-EN 671-3 og vannbaserte slokkeanlegg etter NS-EN 12845 og NS-INSTA 900-1. Norge har ca. 4 mill. håndslokkere i markedet og 30000 vannbaserte slokkeanlegg Etter kurset skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard 3910 Håndslokkere. CO2 Mutnos AC5 datablad. Mutnos AC2 datablad. Pulver Mutnos T12 datablad. Mutnos T2 datablad. PS6 HJ datablad. PS 2P datablad. Skum Mutnos S6 Extra datablad. Mutnos S6F datablad. 14391. FS6 HJ datablad. Klasse D 13172_6. Mobile traller. CO2 14311. 14321_6. Pulver Mutnos T50 datablad.pdf. Mutnos T25 datablad.pdf. 14134_10. 14163.

Vi utfører kontroll av ditt apparat etter Standarden for vedlikehold av håndslokkere NS 3910. Krav til vedlikehold av håndslokker er kontroll hvert femte år til bolig som skal utføres av kompetent person. For alle andre plasseringer (bedrifter) er kontrollintervallet årlig. Etter endt service utarbeides dokumentasjon og kontrolletikett på skapet/trommelen som markerer tidspunkt for. Tilsyn og registrering av kompetente virksomheter for vedlikehold av håndslokkere for at apparater og anlegg er funksjonsdyktige den dagen de skal tas i bruk. Det anbefales at kun personer med blått kompetansebevis utfører vedlikehold. Ettersy Håndslokkere deles inn i ulike brannklasser: A-klassen omfatter branner i faste organiske materialer som treverk, papir, tekstiler og lignende. B-klassen omfatter branner i væsker som bensin, olje, lakk og maling. C-klassen skal slokke branner i gasser som propan, metan og butan

De er testet og sertifisert av DNV i henhold til den europeiske standarden for håndslokkere, EN 3. Vi er forpliktet til at våre produkter er så miljøvennlig som mulig. En del av vårt fokus i de senere årene har vært å begrense de miljømessige konsekvensene av slukkemiddel som brukes Klikk her for å se en liste over alle norske bedrifter som har godkjennelse for vedlikehold av håndslokkere. Oversikten er laget av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell Håndslokkere med CO2. Karbondioksid er fargeløs, luktfri, ikke brennbar og leder ikke elektrisk strøm. Gassen er kvelende - luftens oksygennivå reduseres til et nivå hvor forbrenning ikke kan finne sted. En andel av CO2 på 30-50% av rommets volum vil gi slokking. CO2 egner seg til branner i væsker og elektriske installasjoner NS 3910 standard for vedlikehold av håndslokkere Standarden fastsetter krav til vedlikehold av alle typer håndslokkere og krav til kompetanse hos dem som skal utføre vedlikeholdet. Vedlikholdet utføres av vårt personell som alle innhar Grønt bevis - fullverdig kompetanse, i henhold til retningslinjer utarbeidet av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell Håndslokkere ( pulver, skum, CO2, frityrslokker ) Husbrannslanger Brannvernskilt Alt av skilter : plogskilt - flaggskilt - flatskilt. Gode priser !! Brannskap Alle størrelser og materialer. Gode priser !! Slokkeøvelse ____

Håndslukkere Brann & Sikkerhets tjeneste

Brannvern for alle er det vi ønsker oss, og det vi jobber for. Gjennom informasjonskampanjer, opplæring, kurs, sertifisering og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å øke brannsikkerheten Brann og Sikkerhets Tjenesten utfører vedlikehold, kontroll og montering av håndslokkere, brannslanger, brannalarmer og varselskilt. Vi refyller og trykktester Co2 Disse brannslokkepparatene kalles også for håndslokkere. Sett deg inn i hvordan slokkeutstyret fungerer slik at du kan reagere raskt hvis det begynner å brenne. Med jevnlig vedlikehold sikrer du at slokkeustyret alltid er klart til bruk. Vedlikehold av husbrannslange Kontroll og vedlikehold av håndslokkere 4. NS-EN 671-3 Kontroll og vedlikehold av brannslanger Brannteknisk Service og Vedlikehold AS ønsker hjelpe sluttbruker/eier å opprettholde en standard som oppfyller disse strenge kravene. Kontakt oss for spørsmål. La elektro. Nasjonal typegodkjenning av håndslokkere bortfaller ved nyttår. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt endringer i forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 23

2 timer bruk av håndslokkere Arbeidsmiljøloven sier at på alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede førstehjelpere. Dette kurset i førstehjelp, og har spesiell fokus på de situasjoner som krever innsats i en akkuttfase og behandling til profesjonell hjelp ankommer Troms vaktmester service ble startet januar 2017, etter nesten 18 år som vaktmester og brannvernleder i reiselivsbransjen på et av hotellene Tromsø var tiden moden for nye utfordringer. vi leverer vaktmestertjenester for private og næring, salg,service og montering av varmepumper. vi utfører Vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler, montering og service av safeguard frityr.

Håndslokkere har lang levetid, men for at de skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig. Norsk Standard, NS 3910, beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres. Du har ansvaret for at håndslokkeren din blir regelmessig vedlikeholdt. Du selv foretar den kvartalsvise egenkontrollen Hvor det benyttes håndslokkere som brannberedskap i forbindelse med frityrgryter, bør det byttes til de nye spesialslokkerne med brannklasse F når disse er tilgjengelig i markedet. Det vil være ulike effektivitetsklasser under brannklasse F, og DBE anbefaler at man velger høyeste klasse 75F for litt større frityranlegg For mange typer produkter er det vanlig at det stilles krav fra myndigheter om godkjenning eller sertifisering før de kan selges, importeres, eksporteres eller tas i bruk på en lovlig måte

Brannslokkere - Håndslokkere - Brannslanger - Sikre dine

Alt du trenger å vite om brannskilt. Brann i bygninger kan medføre store konsekvenser med tap av liv og store verdier. Årlig omkommer 50 - 60 personer i branner i Norge Håndslokkere har lang levetid, men for at de skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig. Norsk Standard, NS 3910, beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres. Du har ansvaret for at håndslokkeren din blir regelmessig vedlikeholdt. Du selv foretar egenkontrollen, den skal utføres minst 4 ganger i året Servicerutiner for håndslokkere - praktisk undervisning; Praktisk og skriftlig eksamen. Utstedelse av kompetansebevis. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve sender deltaker søknad om kompetansebevis til kursarrangør Norges brannskole. Søkeren må være fylt 18 år

Finnes egnede håndslokkere. Bruken av litium-ion batterier vil fortsette å øke fremover, og dette gjør at de vanlige avfallssystemene også vil få en økende risiko for branner. Disse brannene har vi sett at ofte blir store, og kan ta dager å få slokket KURS KATEGORI GRØNN-VEDLIKEHOLD AV HÅNDSLOKKERE OG SLANGER. Arrangeres i Bergen fra 17.09.2018 - 20.09.2018. Ta kontakt for påmelding. Tlf 400 200 01. Mail : sontum@haba-sikkerhet.no. Harald Sontu Årlig kontroll skal utføres av kompetent person i henhold til krav fastsatt i NS 3910 Norsk standard for vedlikehold av håndslokkere (gjelder bedrifter) Sjekk håndslokkeren regelmessig (minimum hver 6. mnd) Vend apparatet (pulver) når du tar kontroll hver 6. mnd; Sjekk trykkindikatoren, og at pekeren er i grønn sekto Selv om de fleste håndslokkere ser like ut er det stor forskjell på kvalitet og slokke-evne. Jo høyere slokkeeffekt en brannslokker har, jo større brann kan den slokke. En slokker med effekt på 55A som er markedets høyeste slokkeeffekt, kan slokke 60% større branner sammenlignet med en slokker med lavere slokkeeffekt (34A) Slokkekurs med fokus på elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere. For ledere og ansatte i bedrifter. For de som ønsker et lukket kurs for sin bedrift, tilpasses øvelsene det kartlagte risikonivået i bedriften. Målgruppe for brannvernkurs. Ledere og ansatte i bedriften. Målsettin

 1. Deltakerne lærer hvordan man slokker med slanger og ulike typer håndslokkere; Praktisk øvelse der deltakerne slokker en kontrollert propanbrann med håndslokkere med skum. Vi tar med oss et mobilt slokkekar og håndslukkere med skum. Dette er en miljøvennlig måte å gjennomføre en slokkeøvelse på, med svært lite forurensing og «søl
 2. -Kontroll og service på håndslokkere og brannslanger-Skilting av slokkeutstyr og rømningsveier-Prosjektledelse-Branntetting for eksisterende bygg og nybygg-Slokkeanlegg for kjøkken med frityrsteker. Vi er små nok til at vi bryr oss og erfarne nok til at vi kan, vi tar brannsikkerhet på alvor og er stolte av faget vårt
 3. Preaksepterte ytelser. Antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater må være slik at alle rom i hele byggverket dekkes. Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann
 4. imum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3. Plassering av slokker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig. Håndslokker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person. Opplærin
 5. I tillegg forslag til å kalle opp en del av Jernbanetorvet eller veien som går forbi Withs boder etter Borghild With.

Kontroll og vedlikehold av brannslokker - NOH

 1. IKT HJELP Intranett Portal med e-post Dette er en side ment for ansatte i Kragerø kommune. INNLOGGING TIL INTRANETT PORTAL E-POST - OUTLOOK WEB APP E-POST - OFFICE 365 BRUKERE Glemt passord? Dersom du har glemt passord eller ikke får logget inn kan du enkelt automatisk få tilsendt et nytt passord på sms
 2. Kurset gir deltagerne en grunnleggende opplæring i bruk av håndslokkere med pulver, vann, skum og CO2. Der det er praktisk mulig vil vi også gjennomgå bruk av brannslange. Vi anbefaler å kombinere kurset med en brannøvelse i bygget dere holder til
 3. pa 6/b: pa 9/b: pa 12/b: gi 6a-2: gi 12 a: k 2/b: k 5/bp: f 6/b: si 6 kn: si 9 kn: wi 9 af.brannklasse: 8a, 55b,c: 27a, 183b, c: 43a, 233b, c: 55a, 233b, c: 27a, 233b.
 4. Håndslokkere med pulver bør vendes en gang pr. kvartal. Opprettet: 14.08.2018 13:08 Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092.

Lær mer om brannslukning her Norsk - Norsk Brannver

håndslokkere og husbrannslanger Det er eiers plikt å sørge for ettersyn og kontroll av slokkemateriell. Ettersynet kan man gjøre selv. Kon-troll må utføres av kompetent person. For boliger kreves kontroll hvert femte år. For næringsvirksomhet kreves kontroll hvert år. 1 Tekst og foto: Landbrukets brannvernkomité, Thor kr. Adolfse Håndslokkere. Rundt omkring i publikumsarealene i IFI2 er det plassert håndholdte CO2-apparater. I parkeringskjelleren er det utplassert pulver-apparater. Dersom et apparat brukes (selv om det bare er brukt bittelitt) så må det leveres til bygningsdriften for gjenopplading og kontroll. Brannslange Service på håndslokkere Vi tilbyr service av håndslokkere. Salg- og markedsavdelingen ved Follo brannvesen IKS er godkjent som kompetent virksomhet til å gjennomføre og utstede godkjent vedlikeholdsdokumentasjon på service og vedlikehold på håndslokkere etter NS 3910 og NS-EN 671-3 standarden Håndslokkere NS 3910. Vedlikeholdet av håndslokkere er inndelt i 3 nivåer. EGENKONTROLL: er eier/bruker sin egen kontroll av håndslokkeren. Den skal utføres minst 4 ganger i året. KONTROLL: Kontroll utføres av kompetent person og består av utvendig undersøkelse og kontroll av trykk

Slik sjekker du brannslukningsapparatet - Dinsid

 1. BRANNMATERIELL, HÅNDSLOKKERE ETTER NS-EN 3, SBC NO 066 MED Produkter som tilfredsstiller krav i gjeldende Norsk Standard kan på gitte betingelser merkes med det registrerte og rettslig beskyttede -merket. DSE (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) forvalter regelverk som setter krav til sertifisering av håndslokkere
 2. Vi er registrert som kompetent virksomhet og har egne godkjente verksteder i hele Norge. Alle våre teknikere kan utføre alle typer kontroll, ettersyn og vedlikehold på håndslokkere og kontroll av brannslangetromler. Med en kontrollavtale vil vi til enhver tid sørge for at ditt bygg er godkjent i henhold til gjeldende regelverk
 3. Servicekurs på håndslokkere og branntromler (kategori Grønn) Kategori grønn er for personer som skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere og brannslangetromler. Norsk standard har informert oss om at NS 3110 skal revideres høsten 2019, og ny standard planlegges fastsatt 01.01.202
 4. Kurset gir opplæring i vedlikehold av håndslokkere etter NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3. MIP Sikkerhetssenter er . godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell som kursarrangør og kurset leder til utstedelse av kompetansebevis

Se link til NS-3910 Skjema for kontroll/serviceintervaller av håndslokkere. Brann. Tips til trygg bålbrenning. Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Det skal være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet Jockel Box for håndslokkere. Skap i kompositt for håndslokkere. 2 låser som sørger for god tettning. 2 størrelser. Pris på forespørsel. Mer informasjon. Stålskap for håndslokker. Stålskap for håndslokker. Glass som må knuses for å få tak i nøkkel. Pris på forespørsel Kurs i kontroll/service av alle typer håndslokkere, samt brannslanger, kategori GRØNN Oppdateringskurs for fornyelse av kompetansebevis. NORD BRANNSIKRING er registrert som kompetent virksomhet og godkjent kursarrangør hos Rådet for vedlikehold av brannslokkerutstyr. ANDRE KURS Håndslokkere kan være godkjent med en eller flere brannklasser avhengig av type slokkemiddel som benyttes. Effektklasse. I tillegg til brannklassen skal alle apparater angis med en effektivitetsklasse. Effektivitetsklassen angis separat for A branner, B branner og C branner. Effektivitetsklassen er angitt på håndslokkerens frontetikett me Håndslokkere ; Øvrige brannprodukter ; Fireangel ; Firebridge brannteppe bilbrann ; Mutnos 5KG Co2 . Mutnos 5KG Co2 . Mutnos AC5 - Co2 5KG. 1 350,00 NOK. Vis Kjøp. Mutnos S6 Extra ABF 6 liter Skum . Mutnos S6 Extra ABF 6 liter Skum . Mutnos S6 Extra 6KG.

Håndslokkere - boligbran

Håndslokkere med pulver bør vendes en gang pr. kvartal. Opprettet: 29.07.2019 13:40 Legg til kommentar. Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 5 Selskaper trenger altså ikke lengre å ha lisens for å importere håndslokkere. Kravene til håndslukkere forblir likevel som før at den skal være rød, ha norsk språk, være CE-merket og produsert etter EN 3 standard. Stor takk til Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell for et godt og informativt møte Vedlikehold av håndslokkere er et eieransvar. I flg. forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning er det huseier som har ansvaret for at håndslokkere blir regelmessig vedlikeholdt, og at slikt arbeid blir utført av kompetent person. Utlei

Eksterne lenker (en) Fire extinguishers - kategori av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons (en) Fire extinguisher - galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons «Ulike typer slokkeutstyr» Mer om fordeler og ulemper ved ulike typer brannslukningsapparat. Brannvernforeningen. «Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannteknisk utstyr» Brann- og redningsetaten, Oslo. alle typer håndslokkere. Spør oss - vi kan brannslokking. LES MER. Maps were disabled by the visitor on this site. Click to open the map in a new window. GRATIS BEFARING! Kontakt oss for en uforpliktende og gratis befaring av din bolig, bedrift eller sameie/borettslag. Navn * Fornavn Etternavn. Gatenavn og nr.: Håndslokkere og transportable slokkere; Skip- og bilbrakett; Deler til transportable slokkere; Servicedeler til håndslokkere; Servicedeler til transportable slokkere; Serviceverktøy; Brannslanger; Brannposter; Servicedeler til brannslanger; Nor kuplinger i aluminium; Nor kuplinger i messing; Flens, nøkler og pakninger; Strålerør og skumutsty Det har kommet en ny forskrift om brannforebygging, dette medfører at det blir strengere krav til brannvarsling. Vi har lagt ut hele §7 som omhandler brannvarsling og manuellt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Håndslokkere og transportable slokkere - Nortroni

Brannslokningsutstyr og brannalarmsystem skal kontrolleres i samsvar med MSC.1/Circ.1432 (Revised guidelines for the maintenance and inspection of fire protection systems and appliances), og Res A.951(23) (Improved guidelines for marine portable fire extinguishers) eller NS 3910:2015 (Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere) Pulver er hovedsakelig brukt i håndslokkere. I industri og ambulanse, samt på flyplasser og i forsvaret er det også brukt i faste eller mobile slukningsarbeid enheter. Det oppstår også i mindre grad i faste slokkeanlegg. Quenching ingrediens i pulveret er primært ammonium hydrogen. Pulveret basert på ammonium fosfat slukke A, B og C branner Brannslukkere & Safety Håndslokkere tilbyr raske løsninger for små baner før flammene spredt ut av kontroll, styrke hjem sikkerhet. Men ikke alle enhetene fungerer effektivt for alle typer brann, og noen rom i et hjem nytte mest fra å ha enhetene lett tilgjengelig. Til tr Håndslokkere (5 treff) Du er her: Forside / Hjem og interiør / Trykkutstyr og -beholdere / Håndslokkere Gå direkte til søkeresultat Håndslokkere. Filtrering « ‹ » › « ‹ » › Brannslokker Gloria CO2 brannslokker Risiko:.

Servicerutiner for håndslokkere - praktisk undervisning; Vurderingsform. Praktisk og skriftlig eksamen. Utstedelse av kompetansebevis. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve sender deltaker søknad om kompetansebevis til kursarrangør Norges brannskole. Søkeren må være fylt 18 år I privatboliger og driftsbygninger er det utplassert mange håndslokkere og husbrannslanger. For privatboliger krever forskriftene at dette utstyret skal kontrolleres en gang hvert femte år, for driftsbygninger hvert år. Det er bygningseiers ansvar å sørge for kontroll

File:Fire foam extinguishers (håndslokkerTOMGANGSKJØRING FORBUDT, 50x70 cmVelkommen til boligbrannKupling NOR 1 - blindlokk - Alfa BrannvernADR Magnet skilt KlIonisk røykvarsler

Brannslukker - Effektivitetsklasser og krav - Alfa Brannver

håndslokkere, for å oppfylle forskr iftskrav. Velges eventuelt andre lø sninger, må disse være tilsvarende eller bedre og analysert/dokumentert av kompetent organ/person. For byggtekniske analyse- eller blan-dingsløsninger vises det til plan- og bygningslovgivningen NFPA 10 inneholder forskrift om håndslokkere du ser på jobb eller har under skapet hjemme. NFPA 11 inneholder standarder og forskrifter for systemer som bruker skum, og NFPA 12 inneholder regler og standarder for fast brannslukkesystemer ved hjelp av karbondioksid og Halon 1301 MUTNOS håndslokkere: Pulver - Skum - Co2 håndslokkere; Pulver - Skum - Co2 mobile traller på hjul. Brannslanger - Branntepper; Kjekt om du deler! Tweet; Share; Plus one; Fleire innlegg. Få straum der du er med aggregat. Me har fleire typar aggregat å velja i. Kom. Grunnet omorganisering ved våres lager, har det dukket opp en del varer vi ønsker og selge. De vert solgt til kostpris. Varene må hentes ved våres lager siden vi ikke sender ut, da helst mellom klokken 15.00-15.30, evt. etter avtale. Slukkerne vil ha nylig gjennomgått årskontroll før salg! Grunnet den lave prisen, rekner vi med at dette kommer til og gå raskt ut. Ønsker og minne på.

Håndslokkere - Jockel Norge AS - Når sekundene telle

Årlig kontroll av håndslokkere, brannslanger, sikkerhetsskilting, rømningsveier; 5/10 års service av håndslokkere etter Norsk Standard NS 3910; Lading og reparasjoner av håndslokkere og utbedring av brannslanger; Kontroll/service utføres i henhold til Norsk Standard NS 3910 og NS-EN 671-3. Tjeneste Manuelt slokkeutstyr er «førstehjelpsutstyr», hvor spesielt håndslokkere har en begrenset slokkekapasitet. Brannslange er det mest anvendelige slokkeutstyret, som kan brukes av de fleste. Det anbefales derfor brannslange i bolig, montert til fast kran og med spak for åpning av ventilen med ett grep Forebyggende Brannvern: Tilbyr årlig kontroll og periodisk service / trykkprøving av håndslokkere og brannslanger etter gjeldende standard; Håndslokkere etter NS 3910 og brannslanger etter EN - NS 671-3. Alle feil blir retta opp og defekt utstyr blir bytta ut med nytt. Eg leverer også markeringsskilt til brannvernutstyr og monterer opp hvis ønskelig. Eg kan også Read mor Storebotn Næringspark Storebotn 48 5309 Kleppestø NORWAY. Telefon: 56157575 Fax: 56157570 E-post: firmapost@brannvern.no brannvern.no bruker informasjonskapsler. Les mer om dette her

Forside - RV

Brannskilt (fire safety signs) er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann. Brannskilt skal ha rektangulær eller kvadratisk form Det finnes egne håndslokkere som er spesialutviklet for å slokke branner i frityr. Tester har vist at disse effektivt slokker og kjøler ned frityrbranner, der andre vanlige slokkere ikke er egnet. Bruker du mye frityr kan det være lurt å ha et slikt spesialapparat tilgjengelig på kjøkkenet Regler og krav til brannslukker i bobiler. I 2010 ble det kravet til brannslukker i bobiler endret, alle bobiler skal ha minst ett 2 kg pulverapparat Siden 1995 har vi levert tjenester innenfor kontroll og branndokumentasjon. Vi kan sørge for at ditt bygg har all nødvendig dokumentasjon.

PARKERING FORBUDT, 50x50 cmStrålerør Protek 1,5 innvAggregat Co2, 50 kgUniversalbrakett for X10 (Passer PR & PS soklene) - AlfaParkering forbudt - Foran port, 50x25 cmInformasjonsskilt - Dusj herrer, 20x20 cm

Semi-håndslokkere . Semi-håndslokkere er definert som en hvilken som helst mobil apparat som veier over 55 pounds. For å bli klassifisert som semi-bærbar, må et brannapparat ikke kobles til et system som er avhengig av noen aksillær kraft for å utvise flammen suppressant. Semi håndslokkere må være helt selvstendige Røykvarslere og håndslokkere kan kun omsettes dersom de tilfredsstiller kravene for slike produkter som nevnt i § 1-3. Tilleggsutstyr som er ment til bekjempelse av brann skal merkes. Av merkingen skal det tydelig framgå at utstyret har begrenset slokkekapasitet og ikke kan erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr. Merkingen skal være på norsk Standard brannslukkere Standard brannslukningsapparater er håndslokkere finnes i mange hjem, bedrifter og laboratorier. Å ha en brannslukker i hjemmet kan gjøre forskjellen mellom mindre brannskader og totale tap. De kommer i ulike størrelser og er laget for ulike typer b Håndslokkere med skum leveres i størrelse 2, 6 og 9 liter. Våre 6 liter skumslokkere kan leveres med hele 43A effektivitetsklasse. Automatiske pulverslukkere for takmontering. Automatiske pulverslokkere for takmontering leveres i størrelse 6 og 10 kg Håndslokkere solgt eller distribuert i delstaten California er pålagt å overholde alle standarder som bestemmes av staten brann marskalk. Håndslokkere skal godkjennes av Underwriters 'Laboratories Inc., eller et tilsvarende testlaboratorium som er kvalifisert til å teste håndslokkere som bestemmes av staten brann marskalk

 • Allianceplus haugesund.
 • Michigan state football.
 • Soir d'algerie.
 • Kvaløya vgs.
 • Kvaløya vgs.
 • Piet hein dikt.
 • Chromecast extension.
 • Hay day building levels.
 • Noobwork merch.
 • Å være bøyning.
 • Lustige fotos.
 • Streng på tennene.
 • Hvordan finne ut om et firma er mva registrert.
 • Yamaha parts house.
 • Enmastat fartyg.
 • Good year lastebildekk.
 • Colombiansk mat oppskrifter.
 • Is fra varmepumpe.
 • Michael oher 2018.
 • Clas ohlson kampanje.
 • Neovim windows.
 • Frettchen kaufen berlin.
 • Gravid uke 34 svimmel.
 • Zumba heidenheim.
 • Bichon frise sprzedam.
 • Gastroenterologisk poliklinikk.
 • Wurmkur katze.
 • Kia sedona österreich.
 • Amfi kongle.
 • Mittelbayerische zeitung schwandorf traueranzeigen.
 • Helse og omsorgsdepartementet høring.
 • Britiske kongefamilien nå.
 • Wraps oppskrift spekeskinke.
 • Ebooks illegal download sites.
 • Sprøytepose wilton.
 • Lenovo docking driver.
 • Regines bok analyse.
 • Det siste måltid da vinci.
 • Koala gruppe.
 • Cafe weserblick öffnungszeiten.
 • Du vet vel om at du er verdifull chords.