Home

Finansregnskap og regnskapsanalyse bok

En ideell bok for alle som ønsker en lettlest og grundig innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse. Regnskapene til kjente norske bedrifter blir brukt for å illustrere problemstillinger, hvordan de løses og hvordan regnskaper analyseres. Boken er særlig egnet som innføringsbok i regnskap på bachelornivå Fra bilag til bruk forklarer hvordan et finansregnskap blir til og hvordan det brukes. En ideell bok for alle som ønsker en lettlest og grundig innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse. Regnskapene til kjente norske bedrifter blir brukt for å illustrere problemstillinger, hvordan de løses

Fra bilag til bruk; innføring i finansregnskap og

Dokumentet er knyttet til faget Finansregnskap og regnskapsanalyse (BØK3532), og inneholder alle 8 obligatoriske arbeidskrav i faget med komplett løsningsforslag og formler. Arbeidskravene er fra året H-2019, men kan brukes hvert år i og med at pensum er det samme, og den eneste endringen er bruk av «nye» tall. NOK 70.00 - Kjøp nå Gå til kassen [ Boken gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høyskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i finansregnskap. Dette gjelder kurs i grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse Finansregnskap og regnskapsanalyse kompendium. Dokumentet inneholder et kompendium med eksempeloppgaver, alle nødvendige formler, definisjoner, oppsett og forklaringer som er relevant for eksamen i faget BØK 3532 - Finansregnskap og regnskapsanalyse Et finansregnskap er virksomhetens offentlige regnskap og redegjør for en virksomhets økonomi for året. Finansregnskapet er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Et finansregnskap er lovpålagt i Norge gjennom regnskapsloven. Norske virksomheter må utarbeide finansregnskap ved slutten av hvert kalenderår og skal redegjøre for virksomhetens finansielle situasjon overfor omverdenen

Få en grunnleggende innføring i regnskapsanalyse, som gjør deg i stand til å måle lønnsomheten og soliditeten til selskaper. Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad Kjøp bok Selg boken i stedet Finansregnskap: god regnskapsskikk og IFRS Av André Tofteland, Steinar Sars Kvifte, Anne-Cathrine Bernhoft Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245009026 Utgitt 2011, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Tags: økonomi. Finansregnskap - grunnleggende teori og bokføring 3. utgave gir en teoretisk innføring og en praktisk veiledning i regnskapsarbeid. Boken er beregnet på studenter i startfasen av et studium i økonomi- og administrasjon, men er også godt tilrettelagt for andre innføringskurs i regnskap og for selvstudium Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse forklarer hvordan et finansregnskap blir til og hvordan det brukes. Den er ideell for alle som ønsker en innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse som både er lettlest og grundig, og den er særlig godt egnet som innføringsbok i regnskap på bachelornivå

Fra bilag til bruk - innføring i finansregnskap og

Læreboken er tilpasset oppgavesamlingen Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk (Tofteland mfl., Fagbokforlaget 2006). Sistnevnte er derfor et godt supplement til denne boken. Steinar Sars Kvifte er dr.oecon., statsautorisert revisor og partner og IFRS Technical Director i Ernst & Young, samt førsteamanuensis II ved Norges Handelshøyskole Finansregnskap vurdering og analyse gir en solid fremstilling av problemstillinger knyttet til utarbeidelse og presentasjon av årsregnskapet. Det er i boken lagt. En ideell bok for alle som ønsker en lettlest og grundig innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse. Regnskapene til kjente norske bedrifter blir brukt for å BØK 35321 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse, 7.5 studiepoeng. Hjelpemidler til eksamen BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen Studerer du BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse ved Handelshøyskolen BI? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage

Finansregnskap: kort om kredit og debet I fjor ble dere introdusert til balansen og veldig simpel regnskapsteori. Det dere lærte i fjor skal i dette faget bygges på, og til en viss grad utfordres Finansregnskap - grunnleggende teori og bokføring. Oppgaver og løsninger 3. utgave inneholder en rekke oppgaver av forskjellig vanskelighetsgrad og av ulikt omfang. Oppgavesamlingen består av tre hoveddeler og er strukturert etter inndelingen av teoriboken. Den er først og fremst beregnet som et supplement til denne boken, men er også velegnet til bruk sammen med andre teoribøker på.

Et finansregnskap eller årsregnskap er en bedrifts offentlige regnskap og er i Norge lovpålagt i regnskapsloven for en rekke selskapsformer. Er regnskapsføringen lovpålagt, er bedriften regnskapspliktig.Finansregnskapet viser bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Finansregnskapet er den delen av regnskapet som først og fremst er rettet mot eksterne interessegrupper Hvorfor finansregnskap og regnskapsanalyse? Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette kurset gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes Fra bilag til bruk forklarer hvordan et finansregnskap blir til og hvordan det brukes. En ideell bok for alle som ønsker en lettlest og grundig innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse. Regnskapene til kjente norske bedrifter blir brukt for å illustrere problemstillinger, hvordan de løses og hvordan regnskaper analyseres. Boken er særlig egnet som innføringsbok i regnskap på.

Finansregnskap med analyse har en logisk og ryddig struktur med sammendrag, kontrollspørsmål, oppgaver og løsningsforslag til hvert kapittel. Kontoplan med de mest brukte kontoene og eksempel på årsregnskap (med noter) er tatt med som vedlegg. Boka er à jour med regnskapsloven og andre relevante lover, og de nye utbyttereglene blir behandlet Illustrerende eksempler med prinsipielle og praktiske problemstillinger går som en rød tråd gjennom hele boken. Læreboken er tilpasset oppgavesamlingen Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk (Tofteland mfl., Fagbokforlaget 2006). Sistnevnte er derfor et godt supplement til denne boken

Finansregnskap (Vurdering og analyse : oppgaver med

 1. istrasjon. Finansregnskap med analyse er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå.Boken gir en innføring i? regnskapslovens vurderingsregler med kort omtale av de internasjonale regnskapsreglene i IFRS og IFRS SME? de viktigste forskjellene mellom.
 2. istrasjon, Økonomi, regnskap og revisjon mer
 3. Boken dekker pensum i innføringskurs og videregående kurs i finansregnskap på bachelornivå. Finansregnskapet - kort og godt er en kompakt lærebok i finansregnskap, som går rett på sak, er kort og konsis, og gjør det lett å finne frem til kjernen av stoffet
 4. Vi skiller som nevnt mellom finansregnskap og skatteregnskap. Siden regnskapsmessige regler er noe ulikt fra skattemessige regler, får vi en differanse mellom verdiene som kalles for utsatt skatt/skattefordel. Eksempel: Varelageret verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi etter regnskapslovens bestemmelser

4HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse Oppdatert 04.10.20 Publisert 29.01.18 Alle versjoner: 4HSM201 (2020—2021) 4HSM201 (2019—2020) 4HSM201 (2018—2019) 4HSM201 (2017—2018 Vår pris 625,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Fra bilag til bruk forklarer hvordan et finansregnskap blir til og hvordan det brukes. En ideell bok for alle som ønsker en lettlest og grundig innføring. Finansregnskap med analyse. Regnskapsanalyse Med regnskapsanalyse forstår vi I denne boka velger vi å behandle finansiering og soliditet under ett. Rentabilitet Rentabiliteten forteller noe om hvor god avkastningen (resultatet) er i forhold til den investerte kapitalen

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse - Kompendium

Kjøp bok Selg boken i stedet Bedriftens finansregnskap : det analytiske brukerperspektivet Av Oddbjørn Sættem Forlag LOS forl. ISBN 9788291852119 Utgitt 2014. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Tags: nhh finansregnskap regnskap regnskapsanalyse bed020 bedrifter rapportering likviditet grunnlegge bed2. Kjøp ny. Boka dekker emnet finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Den er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå Boken tar hensyn til lovendringene av 01.01.05 og er rettet mot bachelor-studenter i finansregnskap med analyse. I denne utgaven har Oddbjørn Sættem ved Høgskolen i Molde vært en viktig støttespiller og en faglig utfordrer. Han har utarbeidet boken Bedriftens finansregnskap ─ en caseorientert tilnærming

Fra bilag til bruk; innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren John Christian Langli John Christian Langli 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside fondueoost.nl Oppgavene i denne boka er direkte knyttet til kapitlene i grunnboka, Finansregnskap, vurdering og analyse. Her er også en rekke eksempler på eksamensoppgaver. Beregnet for studenter som skal opp til eksamen i regnskapsanalyse ved Høgskolesenteret. Bokdetaljer. Forlag NKS-forl. Utgivelsesår 1993. Format Heftet. ISBN13 978825081353 Kjøp Fra bilag til bruk fra Bokklubber Fra bilag til bruk forklarer hvordan et finansregnskap blir til og hvordan det brukes. En ideell bok for alle som ønsker en lettlest og grundig innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse. Regnskapene til kjente norske bedrifter blir brukt for å illustrere problemstillinger, hvordan de løses og hvordan regnskaper analyseres

Fra bilag til bruk Gyldenda

Boka tar opp grunnleggende problemstillinger innen finansregnskap, Boken kombinerer teori og praksis, Arne Kinserdal Regnskapsanalyse . 232, kontoplan, behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres samt kjennskap til kontantstrømanalyse. 9 Finansregnskap og regnskapsteori BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse: Academic year 2020-2021: 20/02/2020 13:49:26: Add list to this Course. Start typing name or code: Cancel Sav Kjøp Finansregnskap fra Bokklubber Finansregnskap - vurdering og analyse gir en solid fremstilling av problemstillinger knyttet til utarbeidelse og presentasjon av årsregnskapet. Det er i boken lagt vekt på å utvikle god forståelse for sentrale måleproblemer ved utarbeidelsen av årsregnskapet Boka inneholder en rekke eksempler og har oppsummerende eksempler til hvert kapittel. Del 2 av Finansregnskap med analyse går ut over bedriftsplanet og det tradisjonelle finansregnskapet og inkluderer også internasjonal regnskapsrapportering Boken gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høyskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i finansregnskap. Dette gjelder kurs i grunnleggende regnskap og..

BØK3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse Akademika

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse - Arbeidskrav

 1. Bok En mann, en bro og Felicia Wang Erik Grønner pdf. Bok Falkejakt Hilary Mantel pdf. Bok Familiealbum David Kirk pdf. Bok Fastball Knut A. Braa pdf. Bok Fløy en liten blåfugl Anne B. Ragde pdf. Bok Fra menneskekryp til gående barn Eva Elisabeth Schjetlein pdf
 2. Står på Banner at e ska ha boka Kristoffersen, Trond. 2005. Årsregnskapet : en grunnleggende innføring. 2. utg. Bergen : Fagbokforlaget i BØK 3531 t høsten, men når e søke på Akademika kjæm d to bøker fra samme forfatter, samme tittel og samme utgave, men ulik pris. Hvilken av dem e d e ska ha? h..
 3. Finansregnskap med analyse I kan beregne de meste sentrale nøkkeltall og vurdere en bedrifts økonomiske stilling i forbindelse med en regnskapsanalyse; Kjell G. Hoff og Asbjørn O. Pedersen, Grunnleggende regnskap 2 Analyse av finansregnskapet, Universitetsforlaget 2019

Årsregnskapet; lærebok - Trond Kristoffersen - heftet

Denne boka gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høgskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i emnene grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse. Boka gjennomgår grundig sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske resonnementer og regler og prinsipper for regnskapsføring Det er ikke trykt undervisningsmateriell til emnets første del. Undervisnings- og oppgavemateriell til det it-baserte regnskapssystemet vil bli tilgjengelig på its learning, ev. emnets nettside. Emne Reduksjon (SP) Regnskapsanalyse (ØK0047_1) 6 Bedriftsøkonomisk analyse (ØK0127_1) 6 Finansregnskap 1 (ØK0126_1) 6 Finansregnskap (ØK0128_1)

Arbeidsbok til Fra bilag til bruk. Pocket, John Christian Langli, Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, Bokmål, Faglitteratur, Økonomi og administrasjon, Økonomi, regnskap og revisjon mer Finansregnskapet - kort og godt. Finansregnskapet - kort og godt er ment å dekke pensum i innføringskurs i regnskap for bachelor i økonomi og administrasjon. I tillegg dekker boken også pensum for videregående kurs i finansregnskap som gis f.eks. på revisorstudiet Egenkapital og utbytte 5.1 Egenkapitalen i aksjeselskaper I denne boka tar vi for oss noen av de reglene i lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 (aksjeloven, i det følgende forkortet til asl.

Finansregnskap og regnskapsanalyse kompendium — kompendium

 1. Er du ute etter ebøker og lydbøker? Da bør du sjekke ut vårt store sortiment av denne typen bøker på nett. Les og lytt hvor du vil. Kjøp online i dag
 2. F-143 Finansregnskap 9 stp F-265 Bedriftsøkonomi II: Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 stp ØS113 Regnskap 10 stp ØS120 Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 stp BED-1002 Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 stp BED-1002F Grunnleggende regnskap og analyse 10 stp BED-1002NETT Grunnleggende regnskap og analyse 10 stp
 3. Finansregnskap: grunnleggende teori og bokføring: Oppgaver og løsninger Forfattere Havstein, Bjørgunn Utgitt 2010 (3. utg.) Forlag Fagbokforl. ISBN-13 9788245009705 ISBN-10 8245009709. Annonser for denne boken. Sorter: Pris | Tilstand. Finansregnskap: grunnleggende teori og bokføring: Oppgaver og løsninge
 4. istrasjon (15 20 studiepoeng). Formålet er å øke studentenes helhetsforståelse og forståelse av sammenhengene mellom de ulike deltemaene. Forfatteren har utviklet og driftet en lignende modell som har.

Hva er et finansregnskap? - Vism

Finansregnskap: grunnleggende teori og bokføring Forfattere Havstein, Bjørgunn; Moen, Tove-Gunn Utgitt 2010 (3. utg.) Forlag Fagbokforl. ISBN-13 978824500971 BØK105 Finansregnskap 1 (Høst 2019) Om emnet. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første Ny og utsatt eksamen dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt Finansregnskap (Heftet) av forfatter Harald N. Fladstad. Økonomi og ledelse. Pris kr 385 (spar kr 54). Se flere bøker fra Harald N. Fladstad Læreboken er tilpasset oppgavesamlingen Finansregnskap - Årsregnskap og god regnskapsskikk (Tofteland mfl., Fagbokforlaget 2006). Sistnevnte er derfor et godt supplement til denne boken. Steinar Sars Kvifte er dr.oecon., statsautorisert revisor og partner og IFRS Technical Director i Ernst & Young, samt førsteamanuensis II ved Norges Handelshøyskole Finansregnskap - god regnskapsskikk og IFRS - oppgaver og løsninger Last ned løsninger til eksamensoppgavene 2005 og 2006 her . Les mer om, kjøp eller bestill vurderingseksemplarer av de enkelte bøkene ved å klikke på den enkelte tittelen over, eller se en oversikt over bøkene i dette læreverket her

Bibliography for BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse BETA. Back to list. Export . Export citations; Export to RefWorks; Export to CSV; Export to PDF; BibTex @book{Kristoffersen_2016b, place={Bergen}, edition={5. utg}, title={Årsregnskapet: en grunnleggende innføring : oppgavesamling med løsninger},. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSANALYSE, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen FINANSREGNSKAP OG REGNSKAPSANALYSE, DELTID (Bachelor) BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse: Academic year 2019-2020 : 05/08/2019 07:02:17: Add list to this Course. Start typing name or code: Cancel Sav

Grunnleggende regnskapsanalyse - Finanssans

Finansregnskap med analyse Studiepoeng 12,00 Forkunnskaper. Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi. Undervisningssemester Vår Undervisningssted Molde, Kristiansund og Ålesund Språk undervisning Norsk Språk oppg./eksamen Norsk Læringsaktiviteter 4t forelesning per uke med gjennomgang av gruppeøvelser. Arbeidskrav Obligatorisk. finansregnskap og regnskapsanalyse HJELP :(Av AnonymBruker, Desember 2, 2014 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 327 725 14 090 171 AnonymBruker. Anonym; 7 327 725 14 090 171 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Desember 2, 2014 Hei Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Arbeidsbok til Fra bilag til bruk (Heftet) av forfatter John Christian Langli. Pris kr 262 (spar kr 37). Se flere bøker fra John Christian Langli I programfagene for salg, service og sikkerhet lærer du om kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Du lærer også å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Finansregnskap: god regnskapsskikk og IFRS på iBok

 1. Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12.
 2. istrasjon. Det bygger på kurset Grunnleggende regnskap (5-6 studiepoeng) eller at man har tilsvarende ferdigheter i.
 3. Tittel: Finansregnskap - grunnleggende teori og bokføring. Oppgaver og løsninger 3. utgave, Forfatter: Havstein, Bjørgunn og Moen, Tove-Gunn, Omtale: Finansregnskap - grunnleggende teori og bokføring. Oppgaver og løsninger 3. utgave inneholder en rekke oppgaver av forskjellig vanskelighetsgrad og av ulikt omfang. Oppgavesamlingen består av tre hoveddeler og er strukturert etter.
 4. Kompendium i Finansregnskap og regnskapsanalyse Skrevet av Ida Nilsen og Ingrid Jakobsson . Eksamenskurs på nett - Se videoer, Merk: Årsregnskap og finansregnskap er det samme. Eksamenskurs på nett - Se videoer, test deg selv og chat med toppstudenter 9.

SFB10413 Finansregnskap (Høst 2018-Vår 2019) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i. kan beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet; Innhold. Regnskapets oppbygging,. Lager dere kompendium i finansregnskap og regnskapsanalyse og? Øker du lesehastigheten din, så kan du lese mer, repetere oftere og studere mer effektivt ⚡ I dette utdraget fra kurset i Studieteknikk viser Gina deg hvordan du kan øke lesehastigheten din. Og hvorfor skulle du ønske å gjøre det

Finansregnskap (Grunnleggende teori og bokføring

Boka har oprifter på forretter, hjemmeside Raskt og enkelt. Raskt og enkelt Christine France. For å lese eller laste ned boka Raskt og enkelt må du registrere deg online. SPRÅK: NORSK: SLUTT PÅ DATO: 2010-11-24: FILFORMAT: 8,17 MB: ISBN: innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse. Sikadene. Regnbuen. Veien til Perdition. Fra Bilag til Bruk, Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse, Langli, John Christian (2018) med tilhørende arbeidsbok (2019). Noe ekstra pensum i form av artikler og kompendier må påregnes. Forutsatte forkunnskaper

Arbeidsbok til Fra bilag til bruk Gyldenda

STRATEGISK REGNSKAPSANALYSE OG VERDSETTELSE AV Gyldendal ASA Av Sindre B. Wergeland & Benjamin O. Hellesen Heimset Royalty - Royalty er vederlaget forfatter mottar av boken. Royalty er i de fleste tilfeller en Presentasjon av omgruppert og justert finansregnskap for Gyldendal. Finansregnskap, regnskapsanalyse, intern kontroll, praktisk regnskap. Veiledning av studentoppgaver, herunder praksisrapporter, bachelor- og masteroppgaver

Kjøp Årsregnskapet fra Bokklubber Denne boka gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høgskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i emnene grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse Finn ditt nettkurs eller stedligekurs innen regnskap og økonomi. Kursene har høy faglig kvalitet og gir oppdatering for autoriserte regnskapsførere og revisor Finansregnskap gir deg kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette. Kurset legger dessuten stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene, og ikke minst hvordan transaksjonene påvirker resultatet og balansen. Du lærer å foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponere overskudd.Finansregnskap deles i følgende tre emner:Innføring i. Kjøp Årsregnskapet fra Bokklubber Boken gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høyskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i finansregnskap Finansregnskap med analyse regnskapsforståelse. regnskapsanalyse Kurset kan bestilles frittstående, eller som del av følgende studier: Bachelor i økonomi og administrasjon - årsenhet 1 Regnskap Økonomi og ledelse Økonomi og regnskap. Lignende programmer. Kurs i Fødselsakupunktur for jordmødre, Akupunkturhøyskolen

Finansregnskap (God regnskapsskikk og ifrs) Steinar Sars

4HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse. 4HSM202 Innovasjon og entreprenørskap. 4HSM203. Etikk, samfunn og bærekraft. 4HSM204 Identitet og danning 2. 4. sem. 4HSM205 Grunnleggende bedriftsøkonomi 2. 4HSM206. Analyse av innovasjons-prosesser (praksis) 4ØKAD201 Matematikk for økonomer. 4HSM207. Digitalisering og prosessledelse. 5. se BAL6084 Finansregnskap. Side 1 av 3 EMNEBESKRIVELSE BAL6084 Finansregnskap 1. Studium Bachelor i Administrasjon og ledelse/NKS Nettstudier 2. Semester Fri progresjon 3 regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og solidite Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering legger vekt på de etiske holdninger som er sentrale Kvalitetskontroll fra Finanstilsynet og NARF; Regnskapsanalyse. Årsregnskapet som grunnlag for en I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende 6084 Finansregnskap, 6088 Finansregnskap og regnskapsteori og 6090 Årsregnskap og god.

 • Frågor till ens partner.
 • Norges største militærleir.
 • Bemötande definition.
 • Call of duty black ops 3 zombies chronicles.
 • Frisbeegolf skjema.
 • Schumpeters teori.
 • Kalle anka tidning.
 • Hvordan lage lilla.
 • Straffelovens 229.
 • Kjeveortoped drammen.
 • Vegansk kokkekurs.
 • Dauerhafter zugang für dialyse.
 • Oculus rift invention.
 • Kamerun snl.
 • Exuma bahamas.
 • Spa estland.
 • Bodum vannkoker test.
 • Kildesortering bedrift.
 • Single malt bedeutung.
 • Renselse gul utflod.
 • Stadtbad braunschweig wasserwelt.
 • Garmin topo premium norway free download.
 • Trödelmarkt halle petersberg.
 • Å bli voksen kåseri.
 • Giant bird ark.
 • Simson kalender 2018.
 • Orre kirke.
 • Boksekamp 10 mars 2018.
 • Tanzfabrik ahrensburg facebook.
 • Hiv smitte fra kvinne til mann.
 • Kommunesammenslåing trøndelag.
 • Japanese nintendo account.
 • H. p. lovecraft die besten geschichten.
 • Babyshooting accessoires kaufen.
 • Ulike metoder dødsstraff.
 • Humoristisk kryssord.
 • Escentric molecules hvilken er best.
 • Jørgine massa vasstrand blogg.
 • Rm williams follestad.
 • Straff for kjøp av hasj.
 • Plex.