Home

Røntgenstråling dannes

beskrive røntgenstråling som energirike, ioniserende fotoner av elektromagnetisk stråling beskrive hvordan røntgenbilder dannes forklare hvordan de kvantefysiske prosessene comptonspredning og fotoelektrisk effekt inngår i vekselvirkning mellom røntgenstråling og kroppe Ved oppvarming avgir den negative elektroden (katoden) elektroner som på grunn av spenningsforskjellen slynges mot den positive elektrode (anoden) med stor hastighet. Når elektronene bremses ned i anoden, dannes røntgenstråler.Elektronstrømmen fremkaller en betydelig oppvarming av anoden, som er laget av et metall med høyt smeltepunkt, oftest wolfram eller en blanding av wolfram og rhenium Røntgenstrålingen dannes ved at de hurtige elektroner treffer en metallplate hvor det dannes elektromagnetisk stråling i røntgenspekteret (bremsestråling) når elektronene treffer metallatomer og bremses ned. Denne røntgenstrålingen benyttes oftere enn elektronstråling ved ekstern strålebehandling Studier av ultrafiolett stråling er derfor velegnet til å øke forståelsen av hvordan stjerner dannes og hva som skjer like før de dør. Røntgenstråling. Alle observasjoner av røntgen- og gammastråling foregår fra verdensrommet eller fra ballonger høyt oppe i atmosfæren. Vår egen sol sender ut røntgenstråling fra solatmosfæren.

naturfag.no: Røntgenstråling

 1. Røntgenstråling og energirik ultrafiolett stråling er også ioniserende. Synlig lys er derimot ikke ioniserende. Det betyr at fotonene i synlig lys ikke har energi nok til å rive løs elektroner i stoffene de treffer. Ved å sende ioniserende stråler fra et radioaktivt stoff gjennom et elektrisk felt.
 2. Røntgenstråling: 1895: Tyske fysikeren Wilhelm Conrad von Röntgen. Trenger igjennom de bløte delene av et menneske, men stanses av bein . Stor energi som kan forårsake skader i cellene hos mennesker . Da dannes det frie kloratomer, som kan bryte ned ozonmolekyler i atmosfæren
 3. Dersom elektroner farer fram og tilbake i en ledning, vil det dannes et elektrisk felt rundt lederen. Samtidig vil det bli dannet et magnetisk felt. Dette brer seg utover i rommet og vi kaller det elektromagnetisk stråling. Eks: IR-stråling, røntgenstråling Radiobølger er en stor gruppe a
 4. Er røntgenstråling farlig? Risikoen for skadevirkninger etter røntgenbilder er meget liten. Moderne røntgenapparatur er designet til å ta bilder av meget høy kvalitet ved bruk av meget lave stråledoser. Røntgenstråler er forbundet med en meget liten risiko for å utvikle kreft
 5. Mål og innhald. I faget oral radiologi skal studentene lære hvordan røntgenstråling dannes, effekten av den og hvordan røntgenstråler brukes til å avbilde tenner, tennenes støttevev og omliggende kjeve- og ansiktsstrukturer, samt lære å tolke røntgenbildene
 6. Grensene mellom røntgenstråling og gammastråling er flytande, gammastråling har svært stor energi og kan gi store stråleskader både hos planter, menneske, og dyr. γ-stråling er ei form for EM-stråling og skil seg difor ut frå α- og β-stråling som er partikkelstråling. Måling av stråledosa
 7. imaliseres. Tannløsning - periodontitt Tannnløsning, eller periodontitt som sykdommen heter, er en annen meget vanlig sykdom i munnen

Gammastråling, som også skrives γ-stråling, er energirik elektromagnetisk stråling fra radioaktive atomkjerner. Ved høye doser kan gammastråling, som annen nukleær stråling, være helseskadelig. Men nettopp denne egenskapen benyttes innenfor medisin for å drepe kreftceller som er mer følsomme for stråling enn normale friske celler Beinvev dannes og brytes ned i skjelettet hele tiden. Når du er ung, kan du lage nye beinceller fortere enn de gamle forsvinner. Denne undersøkelsen bruker svak røntgenstråling. Undersøkelsen kan gjentas etter fem års behandling for å sjekke hvordan tilstanden utvikler seg og om behandlingen virker. Behandling Stråling og helse NB! Denne boka finnes som nettbok (pdf) i oppdatert og utvidet utgave på engelsk: Radiation and Health (2015) Se også annen populærvitenskapelig informasjon hos forskningsseksjonen biofysikk og medisinsk fysikk. av. Thormod Henriksen. Medarbeidere: Finn Ingebretsen, Anders Storruste, Terje Strand, Tove Svendby, Per Wethe Når kull brenner dannes bare CO 2, mens hydrokarboner gir både CO 2 og H 2 O. 6.4.7 a) Naturlig drivhuseffekt forekommer naturlig, mens menneskeskapt drivhuseffekt er ekstra utslipp i atmosfæren fra industri mennesker styrer. Dette øker mengden klimagasser i atmosfæren mer enn det som ville skjedd naturlig

Naturfagsenteret: Røntgenstråling

røntgenrør - Store medisinske leksiko

Ioner dannes ved at energirik stråling slår løs elektroner fra atomer og molekyler, noe som gir stoffet ny ladning og annen funksjonsevne. Når elektroner slås vekk, får stoffet positiv ladning. Det finner flere typer ioniserende stråling. Noen eksempler er røntgenstråling, gammastråling, alfastråling og betastråling. 10.3. Denne energien setter protoner i spinn som frigjør radiobølger. En radiosender sender og mottar de radiobølgene som reflekteres av vevet, og det dannes et bilde av ønsket struktur. Undersøkelsen medfører magnetisk stråling, som er lite farlig sammenliknet med røntgenstråling

LED - En Honningfælde?

Røntgenstråling: energirik, kortbølget stråling med bølgelengde fra 10 nm til 0,001 nm Rørsukker: et disakkarid som utvinnes av sukkerrør (s): står for solidus (latin) og betyr 'i fast form'. NaCl (s) betyr at natriumkloridet er i fast form Sakkarose: se sukrose Salt: kjemisk forbindelse med ionebindin Stråling fra radioaktive kilder og røntgenstråling har nok energi til å slå vekk elektroner fra molekyler. Dette kalles å ionisere molekylene, og disse strålingstypene kalles derfor ioniserende stråling. Når et molekyl får ett elektron slått vekk kan det dannes et radikal. Skjer dette inne i en levende celle, kan det være fare på. Forebygging og risiko. Årsaken til kreftsykdom er vanligvis ukjent. Enkelte faktorer kan øke risikoen uten at vi kan påvirke dem. Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om det ikke gir noen garanti mot å få kreft.For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre Røntgenstråling kan gå gjennom gjenstander som er ugjennomtrengelige for synlig lys. Spektroskop I et spektroskop blir lyset bøyd (vanligvis), eller brutt som i vanndråpene, og spredt ut på de forskjellige bølgelengdene slik at vi kan se nøyaktig hvilke bølgelengder lyskilden sender ut Likevel hadde lille J0331-27 et enormt utbrudd av røntgenstråling den 5. juli 2008. Energien i en stjernes magnetfelt kommer fra elektrisk ladde partikler, og dannes i miljøer med høy temperatur. Men en L-klasse dvergstjerne som J0331-27 har en lav overflatetemperatur sammenliknet med andre stjerner

Røntgenstråling: Gammastråling: Ozonlaget: Nordlys: Alfastråling: Betastråling: Gammastråling: Utdrag - Lydbølger er bølger som dannes når en lydkilde svinger fram og tilbake og setter i gang svinginger. - En lydbølge forplanter seg som fortetting og. Ioniserende stråling kan dannes af f.eks. et røntgenapparat, en accelerator, en koboltkanon eller af radioaktive stoffer. Stråledosis måles i Gray (Gy) og er udtryk for den energi, der afsættes i vævet. 1Gy = 1 joule/kg elektromagnetisk stråling - fotoner (g-stråling, røntgenstråling). Felles for disse er at de har nok energi til å løsrive elektroner fra molekyler slik at det dannes ioner. Dette skjer gjennom ulike typer vekselvirkninger mellom strålingen og molekylene. I de Når dette skjer, dannes prolaps. En episode med vridning eller et tungt løft kan være øyeblikket der prolapset dannes. Vanlige smerter ved prolaps. Dette er en spesialundersøkelse uten røntgenstråling, og kan vise om det foreligger et prolaps eller ikke, hvor prolapset er plassert,. Osteoporose eller beinskjørhet defineres som en systemisk skjelettsykdom som kjennetegnes ved lav beintetthet (BMD) og makrostrukturelle svekkelser i beinvevet, hvilket gjør det mindre sterkt og mer utsatt for brudd. Hofte, underarm og rygg er de vanligste stedene å få brudd

KOSMISK KATASTROFE: Ute i verdensrommet dannes enorme gammaglimt når store stjerner kollapser og blir til svarte hull, gjerne i en supernova. Gamma- og røntgenstråling Gass og romstøv fra stjernen fanges inn av stjernerestens store tiltrekkingskraft. Denne prosessen kalles for akkresjon og på grunn av omløpsbevegelsen dannes en akkresjonsskive.Da det innfallende materiet beveger stadig nærmere sentrum, frigjøres store mengder gravitasjonell potensiell energi, opp til flere titalls prosent av hvilemassen, som avgis i form av røntgenstråling

Eksplosjoner av denne typen pleier å etterlate seg et sort hull i midten. Alternativt kan det dannes en nøytronstjerne, men slike tette stjernerester avslører sin eksistens ved at de sender ut intens stråling, noe som mangler i dette tilfellet. Dette er i så fall det yngste kjente sorte hullet i Melkeveien - bare rundt 1000 år gammelt Gammastråling er av samme natur som røntgenstråling, men har kortere bølgelengde og høyere energi enn røntrgenstråling. Gammastråling har stor gjennomtrengningsevne i vev, og brukes til å bekjempe krefstsvulster. Gammastråling blir også brukt til å sterilisere medisinks utstyr Les om Ultralyd testikler. Finn klinikker, priser og les anmeldelser. Tjenester innen Ultralyd testikler tilbys hos 93 klinikker (både private og offentlige). Priser fra kr 480 til 1 970. Ultralyd er den beste undersøkelsen for å påvise sykdom i testikler. De vanligste årsakene til utredning av testikler er ved nyoppdaget kul eller ubehag i testiklene Les om Ultralyd abdomen. Finn klinikker, priser og les anmeldelser. Tjenester innen Ultralyd abdomen tilbys hos 93 klinikker (både private og offentlige). Priser fra kr 1 000 til 1 970. Ultralyd av magen (abdomen) er en undersøkelse hvor legen ved hjelp av ultralyd får undersøkt organene i buken. Blant organene som vurderes ved undersøkelsen er lever, milt, bukspyttkjertel, hovedpulsåren.

Leting etter liv i verdensrommet og strålinger

strålebehandling - Store medisinske leksiko

Utbruddet onsdag 6. september forårsaket intens røntgenstråling som vist på dette bildet tatt med det rombaserte solobservatoriet SDO. Foto: Solar Dynamics Observatory Solaktiviteten varierer over en periode på gjennomsnittlig 11 år, noe som betyr at det hvert 11. år forekommer ekstra mange og store flekker og utbrudd på Solen og derfor også hyppigere og kraftigere nordlys bølger, UV-stråling og røntgenstråling. Det viser seg at alle disse stråletypene, som vi ikke kan se med det blotte øyet, blir sendt ut fra sola. All solstråling med bølgelengde under 290 nm (1 nm = 10-9 m = 0,000 001 mm) blir stop-pet av atmosfæren. Dette gjelder bl.a. røntgenstråling og den mest kort-bølgede UV-strålingen, og. Ionisert stråling. Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler).Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra.

røntgenstråling. 1957 Tyskland: Første kommersielle bruka av matvarebestråling. Bestråling av krydder med elektroner. 1960 Det dannes IKKE radioaktive stoffer ved bestråling - maten blir ikke radioaktiv! Primært bestråling med X-ray fra elektronakseleratorer Nordlyset dannes når energetiske elektroner trenger inn i atmosfæren hvor de avgir energien sin. Dette gir opphav til både nordlys og røntgenbremsestråling. Begge strålingstyper kan brukes for å kartlegge denne elektronnedbøren. Ved å benytte røntgenstråling til å kartlegge de inntrengende elektronene kan ma Av disse dannes store mengder massive nøytroner, men de klarer heller ikke alltid å holde stand mot tyngdekreftene. Ifølge dagens teorier vil stjerna kollapse til ett veldig lite punkt, og bli det vi kaller et sort hull. Det er forskjell på stjernas masse og sluttmassen på det sorte hullet Jo flere protoner som treffer hånden, desto mer ionisering dannes det, og desto større celleskade blir forårsaket, og dermed blir det vanskeligere for kroppen å reparere skadene. og man har foretatt dyreeksperimenter med submillimeter-røntgenstråling hvor opptil 1000 Gy kunne tolereres

Stjerner generelt En stjerne er et massivt og lys-sterkt legeme i verdensrommet som delvis består av plasma. Den nærmeste stjernen fra jorden er solen, som forsyner planeten med nok energi til å opprettholde liv. En stjerne dannes ved at en gass- og støvsky trekker seg sammen på grunn av sin egen tyngdekraft. Under denne sammentrekninge Benytt en tegning eller bilde av et røntgenrør. Set t navn på de enkelte delene i røntgenrøret. Gi en inngående forklaring på hvordan et røntgenrør fungerer og hvordan røntgenstråling blir dannet. Beskriv egenskapene til strålingen som dannes. Forklar forskjell på gammastråling og røntgenstråling. 5). (10 poeng) oksygenatomer. De dannes på én måte nede ved bakken og på en annen måte høyt oppe i atmosfæren - det er derfor vi sier at vi har to ozonfabrikker. Ozon ved bakken Nede ved bakken kan oksygenatomer dannes fra nitrogenoksider (NO og NO 2) og sollys. Nitrogenoksidene produseres i små mengder i forbrenningsmotorer (bl.a. biler) Røntgenpulsene dannes når svært energirike elektroner avgir energi. Det er den laseraktige strålingen fra frie elektroner som har gitt navn til prosessen. Tilsvarende store frielektronlasere finnes i dag i USA og Japan. Danske forskere har blant annet benyttet anlegget i USA til forskning. Artikkelen er tidligere publisert på Ing.dk Planetatmosfærer, plasmafysikk og ekstrem røntgenstråling Solar Orbiter, eller SolO, skal undersøke de indre delene av solas atmosfære, der solvinden dannes. SolO skal også forske på solas polare områder, som synes dårlig fra jorda. SolO har planlagt opyting i 2018

Instrumentet på ASIM som detekterer gamma- og røntgenstråling heter MXGS og er bygget av romfysikkgruppen ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. (Romfysikkgruppen er nå en del av Birkeland Centre for Space Science, som også har støttet byggingen av MXGS. Træler kan dannes over alle benete fremspring. Træler forekommer oftest på hendene og føttene. Tåballene, hælen og undersiden av stortåen er ofte rammet, Røntgenstråling kan benyttes for å undersøke den underliggende benstrukturen for å finne ut om den er årsaken til trælen Graviditet og røntgenstråling Det forekommer at kvinner finner ut i etterkant av en røntgenundersøkelse at de 8-25 når nervene dannes. Denne type skader er forbundet med en såkalt terskeldose, dvs. at skaden ikke inntreffer dersom fosterdosen er lavere enn terskeldosen Radiografer må ha kunnskap om hva røntgenstråler er, hvordan de dannes, Ferdighetstreningene på røntgenlaboratoriet omhandler temaene: 1) elektrisitet 2) røntgenrør og røntgenstråling 3) bruk av laboratoriet 4) geometri 5) bildekvalitet og 6) stråledose. Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Naturfag Påbygg - Det elektromagnetiske spekteret - NDL

Radioaktivitet: En atomkjerne består av positivt ladde protoner og nøytrale nøytroner. Rundt atomkjernen svirrer negativt ladde elektroner. Antall protoner i kjernen bestemmer hvilket grunnstoff vi har. Et grunnstoff kan ha flere isotoper, dvs. at atomkjernene har like mange protoner, men ulikt antall nøytroner Cellene utvikler seg raskt, og alle organsystemene skal dannes frem til din 8. svangerskapsuke. Å være gravid i uke 3. Allerede i uke 3 kan mange oppleve symptomer på at de er gravide. Dette skyldes hormonendringer som må til for at ikke livmorveggen skal støte fra seg celleklumpen som fester seg til den

røntgenstråling gjennom pasienten, mens det i MR benyttes magnetfelt og radiobølger [5]. Å skille ondartet fra godartet vev i medisinske bilder ved hjelp av strukturelle kriterier kan være vanskelig [6]. Vanligvis tas vevsprøver (biopsier) fra en eventuell svulst for å bekrefte sykdommen, men metoden er invasiv Ioner dannes ved at energirik stråling slår løs elektroner fra atomer og molekyler, noe som gir stoffet ny ladning og annen funksjonsevne. Når elektroner slås vekk, får stoffet positiv ladning. Det finner flere typer ioniserende stråling. Noen eksempler er røntgenstråling, gammastråling, alfastråling og betastråling. 7.3. Røntgenstråling er en type ioniserende stråling, mens stråling fra radioaktive (ustabile) atomkjerner er en annen: Her vil de ustabile atomkjernene henfalle til en stabil tilstand og sende ut stråling. Når protonene treffer dette vannet vil det dannes radioaktivt fluor Diagnostisk ultralyd er et svært nyttig verktøy innen medisin som bidrar til å stille en rekke diagnoser med god sikkerhet. Eksempler er diagnostikk og utredning er ved nyoppdaget kul på halsen eller andre steder på kroppen, ved endringer i stoffskifte eller for vurdering av blodårer på halsen ved mistanke om åreforkalkninger

Naturfag Påbygg - Ioniserende stråling slår løs elektroner

Supernova - Wikipedia, den frie encyklopædi

Stråling - Daria.n

Kjemiske redaksjoner forandrer egenskapene til et stoff. Professor Leiv K. Sydnes forteller i Schrödingers katt om kjemiske reaksjoner og hva de fører med seg Stråling kan være ioniserende, som stråling fra radioaktive stoffer og røntgenstråling, eller den kan være ikke-ioniserende, som stråling fra vanlig lys, slik at det dannes ioner. Dette kan føre til biologiske skader i celler og DNA, noe som igjen øker risikoen for kreft

Gravid - Dette skjer de første ukene. Endelig er du gravid! Sannsynligvis er du overveldet av følelser, og de kan variere. Noen er lykkelige og forventningsfulle, mens andre synes det er litt skummelt og overveldende Tina Marthinsen og Silje Brekke Bakken Ioniserende stråling er en fellesbetegnelse på røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer. All ioniserende stråling er svært energirik og sender ut elektroner i et atom som blir truffet. Da dannes det ioner. I dag vet vi at ioniserende stråling kan..

Hva består gammastråling av? og hvordan oppstår den Eksamen REA3005 Fysikk 2 Side 24 av 52 Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 3. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) a) Enheten for magnetisk fluks e

røntgenstråling; enkelte autoimmune sykdommer. Ulcerøs kolitt (tarmbetennelse) og primær skleroserende kolangitt (kronisk betennelsestilstand i gallegangene) kan øke risiko for utvikling av gallekreft ved å innsnevre gallegangene Sola er en glødende gigantisk gasskule. Den har sendt ut stråling i over 5 milliarder år! Strålingen skjer via en kjernereaksjon på sola. Ved en kjempehøy temperatur (minst 10 millioner grader) i det indre av sola blir store mengder hydrogenatomer dannet av elementærpartikler. Atomene som dannes, smeltes sammen og danner helium atomer

Bor-basert nøytronstråle-terapi, BNCT – Blærekreft Norge

Behandling av kalkbanespor med røntgenbehandling: indikasjoner, symptomer. Kalkbanesporet er veksten av beinvev i regionen av calcaneus calcaneus, som et resultat av hvilken plantar fasciitt, en betennelse i plantaraponeurosen, utvikler seg Stjernene dannes ved at områder i skyer av støv og gass av ukjente grunner plutselig begynner å trekke seg sammen. Mye bly brukes også til beskyttelse mot radioaktiv stråling og røntgenstråling. Bly er en farlig miljøgift, fordi det anrikes i næringskjedene Røntgenstråling. UV-stråling. Meget energirikt og skadelig. Hva menes med begrepet stråledose, og hvilken enhet måles denne i? Stråledose: Hvor mye energi som overføres, og virkning. Måleenhet: Millisievert (mSv) Hvilken strålingstype er farligst, begrunn svaret? - Innenfor kroppen: Alfastråling

Fakta om røntgenundersøkelse - Nettdokto

Røntgenstråling er ioniserende stråling, som er potentielt skadelig for den menneskelige krop. Risikoen for misdannelser er størst i uge 3-11, som er den periode, hvor kroppens organer dannes. Risiko for hjerneskader er størst i perioden fra uge 8-25, som er den periode,. Blant annet synlig lys, infrarødt lys og røntgenstråling. - Da vi fikk hele spekteret fra denne hendelsen, De har også funnet bevis for at en lang rekke grunnstoffer kan dannes i stjerner, og at eksploderende stjerner dessuten kan danne jern, silisium, oksygen, magnesium og karbon Røntgenstråling vs. Gammastråling. Gammastråler kommer nemlig fra ustabile atomkjerner som desintegrerer (radioaktivitet), mens røntgenstråler dannes kunstig ved å slå ut elektroner fra atomer eller hurtig nedbremsing av elektroner. Forskjellen er altså opphavet til strålingen.

Odontologisk røntgendiagnostikk Universitetet i Berge

Røntgenstråling under graviditet . hvor kroppens organer dannes. Risikoen for hjerneskader er størst i uge 8-25, som er den periode, hvor nervesystemet vokser og udvikler sig mest. Både når det gælder risiko for misdannelser og for hjerneskader, er der bred enighed om,. Hei!Jeg er veldig takknemlig hvis noen har mulighet til å svare/komme med innspill på disse 4 punktene. Har dette sikringsskapet fra 2008 som jeg har lagt ved bilder av. Selve sikringsskapet Gammastråling (ofte betegnet med det græske bogstav gamma, γ) er en energirig form for elektromagnetisk stråling dannet ved radioaktivitet eller en anden kerne- eller subatomar proces, som for eksempel elektron-positron annihilation.. Gammastråling skelnes i almindelighed fra røntgenstråling ved at være et resultat af processer i atomkernen, mens røntgenstråling dannes af stråling.

Radioaktiv stråling - Wikipedi

En nøytronstjerne er en av flere mulige sluttfaser for en stjerne. Når en stjerne dør kan den bli til en hvit dverg ved en planetarisk tåke, eller en nøytronstjerne eller et sort hull ved en supernovaeksplosjon. Det er restmassen, massen som er igjen når stjernen har støtet sine ytre lag ut i rommet ved en supernovaeksplosjon, som avgjør hvordan stjernen utvikler seg i sluttfasen Mikrostrukturen som dannes under størkning er viktig for styrken, seigheten og korrosjonsbestandigheten til det ferdige produktet. - Bildene har gitt viten som kan bidra til at bilindustrien i enda større grad vil erstatte tunge ståldeler med støpte deler i lettmetall, opplyser de to prisvinnerne En annen teori knytter jordstrålingen til partikkelstråling fra solen og avvik i jordmagnetismen. Interferens fenomener, f.eks. knyttet til forskjellen mellom geografisk og magnetisk nordpol, kan muligens gi opphav til fenomener som Hartman-gitteret ioniserende stråling: stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling og partikkelstråling Beinskjørhet, på fagspråket kalt osteoporose, forekommer vanligvis hos kvinner etter overgangsalderen og hos eldre menn. Diagnosen stilles ved at man har hatt et lavenergibrudd (brudd etter fall fra egen høyde som ikke ville gitt brudd hos beinfriske), eller ved lav beintetthet målt med DXA-teknikk (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA)

Mer om Digital røntgen - Tannlege Erik Svendsrud - Osl

Jeg så på et kunnskapsprogram på TV2 i dag, og på et spørsmål om hva den mest energirike strålingen er, var riktig svar ultrafiolett stråling Den rosa tåken er faktisk en stor sky av gass som dannes når disse galaksene kolliderer og som har en brennende varm temperatur på millioner av grader celsius! Denne skyen er for det meste usynlig for våre øyne, men gassen sender ut massevis av høyenergisk røntgenstråling med ekstremt høye temperaturer Første i Melkeveien. W49B er den første resten etter en supernova type IB eller Ic som er identifisert i Melkeveien. Forskerne oppdaget at eksplosjonen, som fant sted for omkring 27 000 år siden (lyset fra den nådde Jorden for rundt 1000 år siden), var så asymmetrisk at stoff farer vekk fra smellet i mye større fart langs polene enn langs skyens «ekvator»

 • Bierradweg bamberg.
 • Leie virtuell server norge.
 • Thai kyllingsuppe trines matblogg.
 • Ibuprofen baby dosierung.
 • Osteopathie gefährlich.
 • Spiegel chronik 2017.
 • Smart nedbetaling av lån.
 • Mozambique flag.
 • Elektronmikroskop.
 • Bæresele nyfødt test.
 • Opprette bankkonto.
 • Skype wont connect.
 • Eigentumswohnung 41061.
 • Bello sko trondheim.
 • Koala opis po angielsku.
 • Sitat havet.
 • Telt camping strømstad.
 • Nächtlicher hubschraubereinsatz potsdam.
 • Tv 2 sumo windows 10.
 • Mac default drawing program.
 • Småord på fransk.
 • He man 2002.
 • Luxury jet for sale.
 • Første legetime gravid urinprøve.
 • Stromberg jonas schauspieler.
 • Hva er opp ned metoden.
 • Skattekalkulator 2018.
 • Phil collins konserter 2018.
 • Fire dragon names.
 • Sketsjer for barn.
 • Rugby verein dortmund.
 • Hai miami beach.
 • Samsung led view cover.
 • Hüttschlag webcam.
 • Gjennomsnittslønn journalist 2015.
 • Illustrator zauberstab funktioniert nicht.
 • Trebitt sotgrå.
 • Lindeberg skole loppemarked.
 • Økonominyheter norge.
 • Sims 4 maler.
 • Renault grand scenic problemer.