Home

Hva er elektrisitet

Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse. Læren om elektrisitet i ro, I en ofte brukt analogi mellom elektriske og mekaniske størrelser kan man si at det elektriske feltet er for ladning hva akselerasjon er for masse og krafttetthet er for volum Det er ikke lett å forklare hva elektrisitet er. Vi ser den ikke, vi lukter den ikke og vi kan (bør) ikke ta på den. Da får vi jo støt! Hva er elektrisk strøm? Ordet «strøm» brukes om noe som strømmer, feks. vannet i en elv. I en ledning er det ikke «elektrisk strøm» som [ Det er ikke lett å forklare hva elektrisitet er. Vi ser den ikke, vi lukter den ikke og vi kan ikke ta på den. Da får vi jo støt. Strøm eller elektrisk strøm er en form for energi, hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet

Elektrisitet - Wikipedi

 1. Elektrisitet er for eksempel den elektriske strømmen fra stikkontakten, lyn, statisk elektrisitet og elektromagnetisk induksjon i kraftverk. Hva er elektrisitet? Elektrisitet er en fellesbetegnelse for en rekke fysiske fenomen som alle har det til felles at elektroner beveger sig i en strøm fra et punkt til et annet
 2. Hva vet du om elektrisitet? Skriv fem til ti faktasetninger. Oppgaver til filmen. Forklar hva et lyn er og hvordan det dannes. Beskriv kort hvordan du kan lage elektrisitet ved hjelp av en magnet; Hva er en elektrisk leder? Hvordan lages vekselstrøm? Hva betyr det at strømmen har en frekvens på 50 hertz? Hva vil det si vekselstrømmen er i fase
 3. utter Antall elever: Maksimalt 30 Periode: Hele året Sted: Opplegget kjøres fortrinnsvis hos Nordnorsk vitensenter, men kan også medbringes regionalt. Forarbeid på skolen. Før besøket bør klassen ha en diskusjon om hva (de tror) elektrisitet er og hva den kan brukes til
 4. Det er derfor vi sier at elektrisk strøm er elektrisk ladning i bevegelse. Men siden elektroner har ladning, så er jo elektroner i bevegelse det samme som ladning i bevegelse. Ett elektron har ladningen -1,6 · 10 -19 coulomb
 5. . Er det noen som kal hjelpe meg litt med en enkel og grei forklaring på elektrisk- spenning og -strøm? Husker at det var en lærer som forklarte dette til meg for noen år siden, og brukte VA..
 6. Elektrisk ladning eksisterer med to fortegn, positiv og negativ ladning.Et elektron har en negativ elementærladning, og et proton har en positiv elementærladning.. Et legemes ladning er lik summen av ladningene til partiklene det består av. Legemet sies å være elektrisk ladd hvis det har et overskudd eller underskudd av elektroner i forhold til protoner

Hva er elektrisitet? - Elsikkerhetsportale

Naturfagsenterets utforskende undervisningsopplegg er utviklet i samarbeid med skoler, men det vil alltid være noe som kan forbedres. Når du som lærer har prøvd Elektrisitet, håper vi du vil hjelpe oss ved å bruke et par minutter på å fylle ut dette spørreskjemaet Hva er elektrisitet? Elektrisitet er ladde partikler, negativt eller positivt, enten i ro eller bevegelse. Elektrisk energi er en energiform som må forbrukes med en gang den blir skapt. For å lagres må den omformes til en annen energiform, gjerne kjemisk energi, slik det er i batterier for eksempel Statisk elektrisitet er det samme som gnidningselektrisitet, og det kalles statisk elektrisitet fordi den ikke går på en rundreise det ligger ca alltid i ro. Statisk betyr i ro. Nevn noen hverdagsfenomener som kan forklares ved bruk av begrepet statisk elektrisitet

Energibruken i husholdningene har mange likhetstrekk med energibruken i tjenesteytende næringer. I begge sektorer står oppvarming, belysning og drift av elektrisk utstyr for en stor del av energibruken. Også i husholdningene er elektrisitet den vanligste energikilden. Andelen elektrisitet har vært økende og lå i 2017 på 83 prosent Hei! Vi i UngEnergi jobber nå med en mengde tekster og animasjoner om elektrisitet til nettsiden, blant annet om strøm, spenning, generatorer, kretser og mye mer. Dette er ikke helt ferdig ennå, men i mellomtiden kan du ta en titt på filmen vår om elektrisitet Elektrisitet - Elektriske ladninger kan enten være positive eller negative, i bevegelse eller i ro. Ladninger med samme fortegn frastøter hverandre med en kraft, og ladninger med motsatt fortegn tiltrekker hverandre med en kraft. Det trengs energi for å atskille ladninger og denne energien frigis igjen når ladningene får anledning til å komme sammen igjen. Et system med ladninger kan. Statisk elektrisitet betyr stillestående elektrisitet og fagfeltet som behandler dette kalles elektrostatikk.Den andre delen av elektrisitetslæren kalles elektrodynamikk, som er læren om elektrisitet i bevegelse, som er elektrisk strøm Hva er statisk elektrisitet? Hva mener du? Oversatt av: Statisk elektrisitet kan ikke skade deg fordi spenningen er veldig lav. Lyn er statisk elektrisitet og kan skade deg. Statisk elektrisitet oppstår når du gnir gjenstander mot hverandre, så lyn kan ikke være statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet kan oppstå fra trykk eller varme

Elektrisitet er fysiske fenomen knytte til negativt eller positivt ladde partiklar i ro eller i rørsle. Læra om elektrisitet i ro, statisk elektrisitet, blir kalla elektrostatikk, medan læra om elektrisitet i rørsle, elektrisk straum, blir kalla elektrodynamikk Ordsoge. Elektrisitet. Luciadagen i 1892 ble en helt spesiell dag for Oslo. Da ble nemlig byens første elektriske gatelys tent. Det var dessverre ikke hele Oslo som fikk elektriske gatelys, men området rundt Stortinget. Prisen på det elektriske lyset var omtrent det samme som i dag, så det var dyrt å ha elektrisitet i Oslo by Norge har en stor kraftintensiv industri, og elektrisitet blir i mye større grad enn i andre land benyttet til oppvarming av bygninger og tappevann. Bruken av fornybar elektrisitet gjør at det er lave klimagassutslipp knyttet til norsk stasjonært energibruk P er effekten, U står for spenning og I står for strøm. Effekt er altså lik spenning ganger strøm. Spenning måles i volt, strøm måles i ampere og effekten måles igjen i Watt. Ofte vil man bruke effektloven sammen med Ohms lov, fordi det er de samme egenskapene som beregnes

Såkaldt statisk elektricitet er ikke en elektronstrøm. Det skyldes et over- eller underskud af elektroner i forhold til positive kernepartikler (protoner): Når der er et overskud af elektroner, siges objektet at være negativt ladet. Når der er et underskud af elektroner, siges objektet at være positivt ladet Vann leder elektroner bra, og derfor kan fuktig luft redusere statisk elektrisitet. Om vinteren er det ofte lav luftfuktighet, og derfor blir ting mer statisk elektriske. Slik oppstår statisk elektrisitet. 1: Materialer som ull og plast har stor tilbøyelighet til å avgi eller ta imot elektroner, noe som gjør materialet statisk elektrisk Lenge var elektrisitet et fenomen menneskene ikke klarte å bruke til noe nyttig. Hva er det som gjør at fugler ikke blir skadet når de sitter på strømledningene? Fordypningsoppgaver. Hvorfor er det farlig å bevege seg innenfor gjerdet til en transformatorstasjon. Det er mange ulemper ved å bruke gift for å redusere mus- og rotteplage. - Veterinærinstituttet har sett på spredning av rottegift i naturlig fauna, og har funnet at hele 74 prosent av all hubro som er selvdøde eller har omkommet, inneholder spor av rottegift (antikoagulerende midler). Også hos 20 prosent av friske hunder er det funnet spor av rottegift, forteller seniorforsker og. Elektrisitet - Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse. - Elektrisk strøm over tid er en form for energi og utnyttes som en praktisk måte å utføre arbeid på. - Læren om elektrisitet i ro, statisk elektrisitet, kalles elektrostatik

I væsker er det ikke frie elektroner, der må transporten av elektrisk ladning foregå som en ionestrøm. Når fast salt ikke leder strøm, er det fordi positive og negative ioner holder hverandre fast i et krystallgitter. Elektrolyse. Elektrolyse er det som foregår når vi sender elektrisk strøm gjennom en elektrolytt Hva er elektrisitet og hvordan fungerer det? Rikard, ekspert på temaet, forteller om hvordan elektrisitet fungerer og hvordan strømnettet er bygget opp, fra kraftverket til lyspæren hjemme i. Elektrisitet - Elektrisitet er fysiske fenomener knyttet til negativt eller positivt ladde partikler i ro eller i bevegelse. - Elektrisk strøm over tid er en form for energi og utnyttes som en praktisk måte å utføre arbeid på. - Læren om elektrisitet i ro, statisk elektrisitet, kalles elektrostatik Likevel er det ikke alltid så enkelt å forklare hva strøm er. Her kan du lære litt mer om hvordan elektrisitet fungerer. Publisert: 03. mars 2020. Strøm er elektrisk ladning i bevegelse. Enkelt forklart kan man si at strøm frakter energi fra ett sted til et annet Hva gjør elektrisitet? Er elektrisitet farlig? Kan vi lage elektrisitet? Hvordan kan vi lage elektrisitet? Hva ville bli annerledes om elektrisitet ikke fantes? Har noen fått håret til å stå rett opp etter at det har vært kjemmet. Har fleecejakken vært rar etter å ha vært i tørketrommelen? Både i begynnelsen og på slutten av.

Ohms lov, er en lov, eller en formel, som sier at spenningen i en krets = resistansen * strømmen. Formelen ble først formulert av fysikeren Georg Simon Ohm i 1826 og regnes som en av de viktigste fysiske beskrivelser av elektrisiteten. For å forstå hva denne formelen betyr må man først forstå hva de forskjellige komponentene er Hva er forskjellen på ampere, volt og watt? Elektrisitet kan måles på forskjellige måter. Derfor kan for eksempel en sikring være på 16 ampere, mens en stikkontakt er på 230 volt og en lyspære på 40 watt Sørg for at alle forstår hva som er batteri, pære og strømledninger. Forklar også at batteriene har to poler, en pluss (+) og en minuspol (-), og at begge polene på det flate batteriet er oppe på batteriet, mens det runde batteriet har en pol på toppen, og en pol under batteriet Hva betyr sluttet strømkrets ikke er brutt. Altså at ledningen går fra plusspolen til minuspolen. På illustrasjonen kan du se at ledningen ikke er kuttet eller brutt på noen måte. Da er det en sluttet strømkrets. Elektronene kan bevege seg i ledningene og komponentene virker som de skal. I dette tilfelle, en lyspære. Elektrisitet. Elektrisk ladning og elektrisk strø

Statisk betyr i ro, så statisk elektrisitet betyr når elektrisiteten er i ro. Eksempel på statisk elektrisitet er når en gnir en ballong mot håret og fester ballongen på veggen. Dette skjer fordi det hoper seg opp negative ladninger på ballongen som tiltrekkes av de positive ladningene på veggen altså; de to materialene blir elektrisk ladd, med motsatt ladning 4 Elektrisitet - og spenning i hverdagen. Dette skal du lære om: • hvordan vi kan kople sammen elektrisk utstyr så vi får en sluttet strømkrets • hva vi mener med begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon • hvor du møter elektrisitet i hverdagen, når det er nyttig, og når det er farlig. Oppgavesamlinger Start studying Naturfag- Elektrisitet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Elektrisitet Skolediskusjon

Elektrisitet, hva konkret er funksjonen? NYTT TEMA. Innlegg: 7409. xavimaestro. 15.10.10 13:48. Del. Greit, elektrisitet gir lys og varme, den ser jeg. Men på hvilken måte klarer elektrisitet å få maskiner til å virke? Hvorfor virker min datamaskin fordi det hele tiden strømmer elektrisitet rundt i den Derfor vil også elektrisitet produsert av fossilt brensel ha vesentlig lavere CO2-utslipp på grunn av elmotorens høye effektivitet. Elbilmytene Elbiler er bra for både klima og miljø. Andre mener at elbiler ikke gir noen som helst miljøgevinst, og at fordelene elbilister får er dypt urettferdig Tales eksperimenterer med statisk elektrisitet. 600 f.Kr.: Den greske filosofen og vitenskapsmannen Tales fra Milet beskriver hvordan han kan skape gnister ved å gni rav mot et stykke pels. Det elektrisk ladde ravet kan nå tiltrekke lette ting som for eksempel hår. Uten å vite hva det er, har Tales skapt statisk elektrisitet Hva er elektrisitet? Det er ikke lett å forklare hva elektrisitet er. Vi ser den ikke fordi at den er usynlig . Vi lukter den ikke og vi kan ikke ta på den. Da får vi jo støt. Elektrisitet er en form for . energi, hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet

Elektrisitet - Kunnskapsfil

 1. Elektrisk energi er energi lagra i eit elektrisk felt, eller overført i form av eit elektromagnetisk felt, anten som radiobølgjer eller ein eller annan form for kabel (eller i mikrobølgjeområdet bølgjeleiarar) som lokaliserer det elektromagnetiske feltet til området rundt leiarane.For trådlaus overføring av elektrisk energi nyttar ein ei sende- og ei mottakarantenne, men på grunn av.
 2. Hva i all verden er det som får bursdagsballongene til å sitte fast i taket bare man gnir litt på dem? Det er ikke magi, men nesten like rart. Publisert 07.08.2007, kl. 09.0
 3. Elektrisk støt er ufarlig ved små spenninger. men i noen tilfeller kan selv små mengder elektrisitet være farlig. Illustrasjon: Johnér Bildbyrå AB. Hva bør du gjøre hvis barnet får støt Dra ut et støpsel, slå av hovedbryteren eller koble fra hovedsikringen
 4. den ord elektrisitet Den har sin opprinnelse i det greske ordet elektron, som betyr rav.Spansk arv det fra det latinske elektrum, og sistnevnte kommer fra den greske elektronen. Amber er en gul fossil harpiks utvunnet fra furu, som når gnidd tiltrekker små gjenstander

Beskrivelse Hva er elektrisitet? nordnorsk

Notater skrevet for øving til prøve om elektristet i Naturfag. Her forklares blant annet hvordan elektrisk strøm oppstår, hva en paralellkobling er, elektrisk motstand og spenning samt en forklaring av hvordan elektrisiteten vi omgir oss med til daglig fungerer Hva er tre likheter mellom magneter og elektrisitet? Vitenskap 2020 Elektrike og magnetike krefter er to krefter om finne i naturen. elv om de ved førte øyekat kan virke forkjellige, tammer de begge fra felt aoiert med ladede partikler Nå er det selvfølgelig ikke strøm på ville veier som gjør at det gnistrer når du tar i dørhåndtaket, men statisk elektrisitet kan likevel inneholde et par tusen volt og er ubehagelig. - Når man begynner å kjenne det er det over 1000 volt, og ofte kan spenningene ved utladningene komme opp mot 3000 volt og mer, forteller Steinar Klubben Nilsen ved SINTEF Byggforsk Hva er elektrisitet? Elektrisitet er sannsynligvis de mest kritiske aspektene i hver daglige handlinger forbundet med livsstil hos mennesker. Dette er i utgangspunktet egenskapen eller til og med tilstanden som den praktiske bruken brukes til for mange bruksområder i hverdagen Gammel idé med en lysende framtid. 19 år gammel bygget Edmond Becquerel en innretning som produserte elektrisitet ved hjelp av sollys. Året var 1839, og den første solcellen hadde sett dagens lys, men det skulle gå over 100 år før oppdagelsen ble brukt til noe praktisk.. Solceller ble først brukt som energiforsyning til satellitter på slutten av 1950-tallet

Video: Elektrisk strøm UngEnerg

Enkel og grei forklaring på elektrisk strøm og spenning

Det er vanligvis langt bedre økonomi i dette fremfor at energien selges. Ved dimensjonering av solcelleanlegget, er det nyttig å vite så mye som mulig om energiforbruket i det aktuelle bygget. Ved å se på hvor mye elektrisitet som benyttes de ulike månedene og gjennom et døgn, så kan solcelleanlegget tilpasses dette Slik er fargekodene på elektriske ledninger. Lurer du på hva de ulike fargene på elektriske ledninger betyr? Her får du svaret. For å gjøre det enklere å fastsette hva de ulike ledningene inneholder, og hvilken funksjon de har, finnes det fargekoder for hvordan de skal se ut Dette er 100 % sant. Når norsk el-kraft brukes i Norge eller Europa, så fortrenger den annen kraft som lages på andre måter. Hva er da fordelen med en elektrifisering av plattformene i Nordsjøen Jeg er mye plaget med statisk elektrisitet, og kan ofte kjenne at jeg er ladet opp ved at jeg blir stiv i nakken. Med stoffseter i bilen var jeg en del plaget, selv om det ble mye bedre etter at jeg vente meg til å ta i dørramma før jeg setter ned beina. Etter å ha montert skinnseter er det aldri noe problem Å benytte elektrisitet direkte eller i batteri er derfor den mest energieffektive løsningen for framdrift av et kjøretøy, men behovet for å lagre mer energi enn hva som er mulig i ett batteri og muligheten til å fylle tanken raskt, er gode grunner til å satse på hydrogen

Hva er Strøm. Med strøm mener man enten elektrisk strøm, eller vannstrømmer. I denne artikkelen vil ordet strøm innebære elektrisk strøm. Elektrisk Strøm. Strøm eller elektrisk strøm er en form for energi, hvor elektroner, negativt ladde partikler blir fraktet Man kan f. eks. si at en film er spennende, da snakker vi om elektrisk spenning. Elektrisk spenning måler hvor mye strøm som går i kretsen. Elektrisk spenning er et mål på hvor mye motstand det er i en lyspære Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, kvartalsvis. Øre/kWh Publisert 18. august 2020; 2. kvartal 2020 Endring i prosent; Øre/kWh Siste 3 md. Siste 12 md. 1 Nye fastpriskontrakter er inngått i løpet av måleperioden, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.: Husholdninger. Total pris for kraft, nettleie og avgifte Vite hva elektrisk strøm er. Lære ordene i teksten som har med elektrisitet å gjøre, og kunne forklare dem til lærer og medelever. I førlesefasen fikk elevene leke med ledninger, batteri og lyspærer uten noen videre introduksjon til temaet. Valget av førlesingsaktivitet ble tatt for å skape engasjement og motivasjon for den videre. Det er kanskje ikke så rart, for det er statisk elekrisitet. Det er elektriske ladniger som forårsaker alt dette. Disse elektriske ladningene går ikke i en krets, som for eksempel i en lampe. I lampen blir ladningene dyttet rundt av en spenningsskilde. Her er en video på svensk som forklarer og viser hva statisk elektrisitet er. På videoen.

elektrisk ladning - Store norske leksiko

naturfag.no: Elektrisitet

Elektrisitet. Fysikkelev » 08/04-2020 10:23 . Hei! Hva er forskjellen på brytning og kortslutning av en krets?? Er det slik at ved kortslutning er det ingen motstand?? Hva blir strømmen i såfall?? Fysikkelev offline. Topp. Re: Elektrisitet. planke » 08/04-2020 10:34 . Først brytning Island er verdensledende på geotermisk energi i stor skala, og ca. 60 % av befolkningen er «forsynt med energi fra geotermiske kraftverk eller geotermiske fjernvarmeverk». Landet som produserer mest elektrisitet fra geotermisk energi er imidlertid ikke Island, men USA Strøm er en ferskvare. Det betyr at elektrisiteten som produseres må brukes med en gang. Strømmen kan med andre ord ikke lagres. Hva slags strøm vi bruker, avhenger selvfølgelig av kildene strømproduksjonen kommer fra Elektrisiteten er ei fantastisk oppfinning. Dette er historia om kva som skjedde frå dei aller første forsøka på å forstå elektrisitet, og fram til han endeleg blei tatt i bruk Hva er mest lønnsomt - olje eller elektrisitet: Penger å spare på bevisst bruk av energi Stadig flere bedrifter vil være fleksible i bruken av olje eller elektrisitet til oppvarming. Og det er mye penger å spare på å være bevisst hva du varmer opp lokalene med. Hittil har over 30 norske bedrifter valgt Statoils Switch-konsept, for å sikre seg mot høye priser på olje og strøm

Hva er strøm? Strøm

Elektrisitet UngEnerg

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybareAlkoholHva er bærekraftig utvikling - StudiewebLån av utstyr - Skolelaboratoriet - NTNUFem om navnebyttet: Christina Bu, ElbilforeningenSeriekobling - Naturfag 9 trinnNye fysikkillustrasjoner for Cappelen Damm | AstroMaria
 • Väla presentkort saldo.
 • Twitternovelle snl.
 • Kanin plutselig død.
 • Mein film lab blog.
 • Windows bild verkleinern.
 • Seterra norges fylker.
 • Vargjakt sverige.
 • Verdikonfigurasjon verdikjede.
 • Vanja knausgård.
 • Aha konsert hamar.
 • Hund peser i bil.
 • Fortuna düsseldorf 2016 2017.
 • Hva er en helsetning.
 • Baltic spring break erfahrungen.
 • Avlastende kryssord.
 • Fly til tivat.
 • Kan gaupe drepe menneske.
 • Standesamt potsdam trauzeugen.
 • Spielplan bezirksliga niederrhein gruppe 2.
 • Rene politiker.
 • Orf informationen.
 • Kjøp olje på nett.
 • Linda hesse konzert 2018.
 • Rafiki costume.
 • Scandic strand stockholm.
 • Staffordshire bull terrier pris.
 • Nationaltheatret oslo.
 • Suriname.
 • Palme riecht sauer.
 • Spectacle tours 2018.
 • Siemens iq300 oppvaskmaskin.
 • Nytt i uka bursdagshilsen.
 • Sea life konstanz bilder.
 • Orf informationen.
 • William turner fischer auf see analyse.
 • Skeidar prisløfte.
 • London underground tickets.
 • Zikaden lautstärke.
 • Hioa p48 åpningstider.
 • Forslag til 40 års fest.
 • Celine dion wiki.