Home

Nve vannføring

Målestasjoner med sanntids-vannføring (Klikk på ønsket målestasjon for å se plott.) Grønn=oppdatert siste 24 timer, blå=oppdatert siste uke, rød=data eldre enn siste uke, grå=ikke oppdatert. Liste over kartets målestasjoner for sanntids-vannføring. Opp til NVE sin hovedside NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi Sanntidsdataene oppdateres i takt med at data kommer inn til NVE. Fjernoverført e data gjør det mulig å overvåke den hydrologiske statusen i vassdragene til enhver tid. Her kan du se stasjonene i et interaktivt kart: Kart over målestasjoner. Vannstandene som samles inn på stasjonene regnes om til vannføring Vannføring for Eggafoss Nr:122.11. Siste måling, tid=02.11.2020 03:00, verdi= 45.268 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0 Siste måling, tid=07.11.2020 18:00, verdi= 68.850 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her

NEVINA Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse . Hjelp. Tilbakemelding. X. Skjul meny. Gå gjennom menypunktene under for å generere et nedbørfelt med feltparametere. Lavvann +-VELG PUNKT. Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS | | NVE | | Zoom to + - 0. 300. Liste over målestasjoner for sanntids-vannføring. Stasjoner sortert på stasjonsnav Tabell som viser detaljer i utvikling i vannstand, for vassdrag som overvåkes av Glommen og Lågen brukseierforening. Mjøsa, Glomma, Øyeren med fler

Målestasjoner med sanntids-vannføring - NVE

NVE gir løyve til å legge ned Kongens dam 13.10.2020. NVE gir Vestviken Utvikling AS løyve til å legge ned Kongens dam i Bamble kommune. Det er utan hell forsøkt å finne løysingar for å overføre ansvaret for rehabilitering og vidare drift av dammen til andre Vannføring. Se egen side hos NVE. Se egen side hos Sildre-NVE. Vannstand. Se egen side hos NVE. Fisketeller i Fotlandsfossen Vann/lufttemperatur. Måledata i tabellformat: Bjordal målestasjon Vannføring. Se egen side hos NVE. Se egen side hos Sildre-NVE. Vannstand. Se egen side hos NVE Ny Sildre er under utvikling. Vil du forsøke denne, trykk her: beta-sildre.nve.n

NVE - Norges vassdrags- og energidirektora

Vannføring for Leirberget i Årdal Nr:33.8.0 Siste måling, tid=07.11.2020 19:00, verdi= 49.366 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge. (NVE) i en pressemelding. Snøsmeltingen har kommet i gang i moderat tempo mange steder, og det har vært lite nedbør og kaldt om natta, selv om det er ordentlig varmt om dagen i fjellet i helgen.. Internett: www.nve.no Lavvannføring - estimering og konsesjonsgrunnlag Thomas Skaugen, NVE Marit Astrup, NVE Zelalem Mengistu, NVE Bjarne Krokli, NVE RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING 1 2002. FoU-programmet Miljøbasert vannføring Programmet Miljøbasert vannføring har som mål å skaffe økt kunnskap o NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge. Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom. Det er ikke uvanlig at Gaula går over sine bredder på våren

energidirektorat (NVE). Programmets fase I har en tidsramme på fem år (2001-2005). vannføring på grunnvann og samtidig effekt av grunnvannsuttak på vannføring og vannkvalitet. Det gis i denne rapporten en oversikt over bakgrunn og formålet med dette prosjektet,. NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge. Publisert: 01.06.2020 21:35. Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom

Stasjonsnettet - NVE

NVE, gjennom FoU-programmet Miljøbasert vannføring, har vært en av bidrags-yterne til Krypsivprosjektet. I denne rapporten gis det en evaluering av de tiltak som er gjennomført for å begrense problemveksten av krypsiv. De aktuelle metodene som evalueres, er styrt innfrysing, manipulering med vannstand og fjerning med mekanisk utstyr celleterskler er finansiert av Miljøbasert vannføring, fase 2. Ansatte ved NVE har gitt om tale av landskapsestetikk og stabilitet, mens de ferskvannsbiologiske undersøkelsene er gjennomført av Uni Miljø og NTNU Vitenskapsmuseet. Langt de fleste celleterskler bygget i norske vassdrag så lang Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.

Vannføring for Eggafoss Nr:122

 1. MILJØBASERT VANNFØRING 10 2012. FoU-programmet Miljøbasert vannføring Programmet Miljøbasert vannføring skal styrke det faglige grunnlaget for god forvaltning til Skred- og vassdragsavdelingen i NVE. Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Målsettinger og suksesskriterier. Rapport nr. 10 - 201
 2. utt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv)
 3. The content description. Vannføring. Fr
 4. NVE-rapport Miljøbasert vannføring 9-2006 (rapporten som pdf) Thorstad, Eva B. med flere (2010). Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging. NVE-rapport Miljøbasert vannføring 1-2010 (rapporten som pdf) Forseth, Torbjørn og Harby, Atle (red.). 2013. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag
 5. Datagrunnlaget fra kraftverkene og målestasjonene finner du her. Alle rettigheter © 2019 Orkla Fellesforvaltnin

Vannføring for Gaulfoss Nr:122

Laagendalsposten - Økende vannføring i Lågen

Nevina - Nve

NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge. Publisert: 01.06.2020 21:35. Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom Vannføring for Kuggerud Nr:2.616.0 Siste måling, tid=01.10.2020 06:00, verdi= 0.263 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her NVE-Vannføring. Vannføring Drammenselva; Laksebørs ; Medlemsider; Kultiveringsarbeidet; Telemetriprosjekt; lagens-framtid.no - nyhetsside for og om Numedalslågen. Lågens Framtid - en interesseorganisasjon for Numedalslågen. Vannføring Holmfoss - Numedalslåge Navigering Hjem . Sildre versjon 3.0 Om . Tilbake Fylker Egenskape Årssikker vannføring er knyttet til definisjon av vassdrag i vannressursloven i Norges lover.. I § 3 i Vannressursloven er årssikker vannføring definert som «vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt».. Videre definerer § 2 vassdrag som vann med årssikker vannføring, opp til flomvannstand

FLOMMER - hva er flom?

NVE Kartkatalog 2019 - Norges vassdrags- og energidirektorat

Geocortex Viewer for HTML5 - NVE Vannføring for Middal Nr:36.9.0 Siste måling, tid=19.06.2020 09:00, verdi= 21.328 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her NVE råder folk til å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Disse er spesielt utsatte for eventuelle jordras NEVINA Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse . Hjelp. Tilbakemelding. X. Skjul meny. Gå gjennom menypunktene under for å generere et nedbørfelt med feltparametere. Lavvann +-VELG PUNKT. Naviger i kartet, eller søk fram stasjon/stedsnavn. | NVE | Zoom to + - 0. 300. 600km.

Liste over målestasjoner for sanntids-vannføring

 1. NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge Laksefiske i Gaula i Sør-Trøndelag. Gaula er blant vassdragene hvor det er målt flomvannføring på gult nivå ved Eggafoss
 2. NVE varsler høy vannføring og flomfare i åtte fylker. Flomvarselet er på nest høyeste nivå etter at varme temperaturer har smeltet snø i fjellene
 3. stevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon (NVE ISSN 1501-0678) Retningslinjer for registrering av vannføring i elver (NVE vedtatt 20.06.2016) Retningslinjer for registrering av konsesjonspålagt
 4. NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge. Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom. - For de nærmeste dagene ser værutviklingen fortsatt gunstig ut for å unngå store skadeflom, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i.
 5. NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge NTB. 01.06.2020. Kraftig brann ute av kontroll. Forhøyet radioaktivitet over Nord-Europa - finner ikke kilde
 6. NVE tilbyr et hydrologisk API (HydAPI) som leverer både historiske og helt ferske data. De viktigste parameterne vi måler og lagrer er vannstand, vannføring, snødybde, grunnvann, vanntemperatur og lufttemperatur. Antall verdier Det hydrologiske API'et eksponerer data fra ca 1800 stasjoner som både er aktive og nedlagte

01. juni 14:56 Mina Ridder-Nielsen Janssen NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge: . Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord. Vannføring for Støafoss Nr:128.5.0 Siste måling, tid=14.08.2020 22:00, verdi= 3.826 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her NVE Rapport Miljøbasert vannføring 2006:9; Richter, B. D. med flere (2003). Ecologically sustainable water management: Managing river flows for ecological integrity . Ecological Applications, 13(1), 206-224. Simensen, T med flere 2011. Vassdrag, vannføring og landskap. NVE Rapport Miljøbasert vannføring 2011:

Vannstander - Tabelloversikt over vannstande

Vannføring - Sanntidsdata fra NVE , Mjøndalen bru Sanntidsdata fra NVE - Mjøndalen Bru. Ørret Åmot & Omegn Fiskerforening på Facebook Åmot & Omegn Fiskerforening på Facebook . Postadresse: Åmot og Omegn Fiskerforening - Postboks 107, 3341 Åmot | E-postadresse:. - Med høye temperaturer og økt snøsmelting øker faren for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter sier vakthavende jordskredvakt Graziella Devoli i NVE. - Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, oppfordrer hun Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom. - For de nærmeste dagene ser værutviklingen fortsatt gunstig ut for å unngå store skadeflom, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding NVE følger situasjonen i fylkene nøye. Oversvømmelser. Oransje nivå er det nest høyeste av varslingsnivåene og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. - Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring

The content description. Slett all NVE utarbeider daglig jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå (fylkesnivå, ev. en eller flere kommuner). Formålet er å unngå tap av liv og verdier som følge av jord-, sørpe- og flomskred. Jordskredvarslingen for Norge ble operativt i 2013 NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom Det ble nesten mål her, men kampen endte med sei Utviklet av NVE i samarbeid med met.no og SK. Støttet av OED, KD, FAD og NFR..

NVE: Fortsatt mye snø og stor vannføring i fjellet. Det er uvanlig mye snø i fjellet for årstiden, og NVE ber folk som ferdes i fjellet om å være oppmerksom på at vannføringen i bekker og elver kan for årstiden være stor Det er flomfare på nest høyeste nivå flere steder i sør, nord og midt i landet. Søndag er det stigende vannføring i mange elver

Stjørdalsvassdragets laksebørs

Informasjon fra kartet: Tilbake. Velg dat Nyttige lenker: Flomvarsel og vannføringsprognoser (oppdatert meldingstjeneste) Prosjektrapport flomsonekart, Hamar Vannstand i Glomma, Mjøsa og Lågen (oppdateres hver dag) Regional og lokal forebygging mot flom og skred. Telefoner: NVEs flomvarslings-tjeneste og døgnåpne beredskapstelefon: 2 Fortsatt minkende vannføring i Finnmark. (NVE) har sent ut gult farevarsel, det laveste, for flom lørdag i Troms og Finnmark. Årsaken er at det er ventet høyere temperaturer NVE ilegger Helgeland Kraft Vannkraft AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS et overtredelsesgebyr for brudd på manøvreringsreglementet post 2 gitt ved kgl.res. 7.11.2014 med krav om vannføring ut fra Åbjørvatn i perioden 28.7 - 1.8.2019. Overtredelsesgebyret er fastsatt til kr 500 000,.

— Naturlig vannføring Restvannføring Naturlig vannf øring Restvannføring — Naturfig vannføring, Restvannføring • • 0 0e5.--1• •k•- 0 . c•fr ° b Figur 1. Restvannforingen i Langfjordelva i et vått år (1997) med en årsavrenning på 1,37 m3/s. 1121 dager er det ingen kraftproduksjon og i 67 dager er det overløp This application uses licensed Geocortex Essentials technology for the Esri ® ArcGIS platform. All rights reserved

Orkla River Lodge: Flue/Dupp oppsett

Flom og vannføring Værforholdene under snøsmeltingen vil være helt avgjørende for hvor stor vårflommen vil bli. Hvis det blir mye regn i snøsmelteperioden kan det føre til stor flom, selv i områder med lite eller ingen snø Dette har ført til stor vannføring både i Glomma og i mindre elver som renner til Mjøsa og Øyeren NVE opplyser at det tappes for fullt gjennom både flomluke og kraftverk i Mossevassdraget Vannføring ca. 200-250 l/s Ingen synlig endring på terskel eller at vannstand har blitt lavere. Tiltak: Ingen (Bilde 2009) side 7 Data: Terskel- type Pålagt av Bygge år Krone- lengde, m Krone- høyde, moh. Maks terskel høyde, m Betong / løsmasse Industride. 71/72 20 + 7 547,94 1,15 og 1. www.nina.n NVE Region ØSt Manglerud 73 0812Oslo 2307 Hamar 1 Telefon: 00 ro@nve.no E-post: Qost@h'ellnesconsult.n0 www.h'ellnesconsult.no ref.: Oslo 20140167/ash 2015 midlertidig regulering av Losbyvassdraget senkning og regulering av vannføring Mønevann, Fløyta/Geitsjøen, Dretvann, og Morterudvannet, i Losbyvassdraget i Lørenskog til 2016

Farevarsel flere steder i Sør-Norge - kraftig vind og fare

NVE har lagt vekt på hensynet til naturverdiene som finnes i vassdraget og balansert dette mot Foreslåtte restriksjoner for vannføring og vannstand vil ikke føre til krafttap, sammenlignet med dagens praksis. Fleksibiliteten og regulerbarheten i systemet vil i liten grad bli påvirket Ifølge NVE reagerer Vansjø svært tregt på endring i nedbør, og nådde flomtoppen først onsdag, selv om det ikke har regnet siden mandag morgen. Det ble varslet flom på gult nivå for Vansjø tirsdag. NVE opplyser at det tappes for fullt gjennom både flomluke og kraftverk i Mossevassdraget. (©NTB NVE følger situasjonen i fylkene nøye. Kan vente omfattende oversvømmelser. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. - Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring NVE - VANNFØRING NUMMEDALSLÅGEN Bruhaug, Kongsberg og Holmfoss(Kvelde) Klikk HER eller på grafen over for å se grunnlagsdata. Vannføringsprognoser fra NVE. Meny. Hjem; Nyhetsarkiv; Medlemskap; Eksterne sider; NVE-Vannføring. Vannføring Drammenselva; Laksebørs ; Medlemsider; Kultiveringsarbeidet

nk___nveSAXoPictur_5502260a

Konsesjonssaker - NVE

Vær og vannstand Bjerkreimselv

Vestre Rosten 81, 7075 Tiller. 958 21 881. Mer info · Hjemmeside · Kart. Norges Vassdrags- Og Energidir (nve) Naustdalsvegen 1 B, 6800 Førde. 0957 Vannføring » 7 unike treff Glitrevannverket Iks. Dråpen 20, 3036 Drammen. 32 25 42 00. Mer info · Hjemmeside · Epost · Kart. HydPro AS. Storengveien 63 B, 1368 Stabekk. vassdrag nve administrasjon energidirektorat anleggstjenester snøkartlegging breundersøkelser sedimentlaboratoriet sedimenttransport erosjon vanntemperatur. Kraftverkene i Orkla er et system av vannkraftverk som utnytter vannføring og fallhøyder i Orklavassdraget med bielver. Nedbørsfeltet ligger i Oppdal, Tynset, Meldal, Rennebu og Orkdal kommuner. Kraftverkene i Orkla DA er selskapet som ble opprettet med formål å utbygge Orklavassdraget, det ble vedtatt opprettet 1973 av Hedmark Kraftverk, Sør-Trøndelag Kraftselskap og Trondheim.

Naturhestekraft (forkortet nat.hk., flertall naturhestekrefter) er en enhet for måling av effekt som tilsvarer ~75 kgm/s = 0,736 kW.. Hestekraft er et gammelt mål for arbeide, fra den tid målinger tilsa at en arbeidshest kunne trekke slik at en vekt på 75 kilogram ble forflyttet en meter opp i løpet av ett sekund.Styrkeangivelsen ble senere brukt som mål for motorkraft, og finnes. Vikedalselva Åpen for laksefiske mandag, torsdag, fredag, lørdag, og søndag i perioden 15.06.20 - 20.08.20 Auren er totalfreda og døgnkvoten er ein laks Over store deler av landet er det ventet fortsatt høye temperaturer i dagene som kommer, noe som kan føre til stor snøsmelting og dermed økt vannføring. NVE har søndag kl. 12 utstedt nye flomvarsel for #Ottadalen og #Gudbrandsdalen (oransje) og deler av #Østlandet (gult) Stor snøsmelting kombinert med mye nedbør har ført til oransje farenivå i flere elver i Sør-Norge. I både Strynsvatn og Ossjøen er det registrert 50-årsflom Det ventes vannføring omkring 5-årsflom i små vassdrag med hovedtyngden av nedbørfeltet mellom 100 og 400 moh. Kulminasjon ventes i løpet av onsdag/torsdag, skriver NVE

Hjem - NVE

Vannføring. NVE har målestasjon ved Garhammerfoss (Nr:12.114.0) i Sogna, der det samles inn statiske data for vannføringen i elva. Middelvannføring for dette målepunktet er ukjent. Høyeste vannføring som er målt ved Garhammerfoss er 114 m³/s Enkelte år er årets største vannføring og høyeste vannstand om høsten i forbindelse med kraftig regn (NVE: Flomberegning for Mjøsa og Vorma, publisert 2000). Er det flom i Glomma omtrent samtidig med flom i Lågen, så blir ofte vannet fra Lågen holdt tilbake i Mjøsa med reguleringene ved Svanfoss , som ligger nær Eidsvoll Walseng, B & Jerstad, K. 2009. Vannføring og hekking hos fosse-kall - NINA Rapport 453. 26 s. Oslo, februar 2009 ISSN: 1504-3312 ISBN: 978 -82 426 2021 7 RETTIGHETSHAVE

Vannføring for Leirberget i Årdal Nr:33

NVE har høynet flomfaren fra nivå 2 til nivå 3 i Trysil og resten av Hedmark. Vannføring/vannstand som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder. Varslingstjenesten benytter gjentaksintervall som hjelpemiddel for å angi varslingsnivå for flom Nve Vannføring Stjørdalselva. nve vannføring stjørdalselva. Learn more. img. Gytegropregistrering 2016 | Norske Lakseelver. img. NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge - Bladet. img

NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge

Vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder. Tilsvarer vannføring mellom ca. 5 og 50 års gjentaksintervall. Nivå 2 (gult nivå Stigende vannføring og stor flomfare. Publisert: 21.06.2020 14:18. Det er flomfare på nest høyeste nivå flere steder i sør, nord og midt i landet. Søndag er det stigende vannføring i mange elver

Notater Synkende vannføring. Kulminasjon rett over gult nivå. Registrert av Solveig@NVE. Bilde 1 av 1 31.10.2020 kl 15:49 Vann observasjon ved Vassdrag ikke gitt Vannstand 1 Vannmålinger Skader Ingen skade observert. Registrert av MatijaKlancar. Bilde 1 av 1. Rekordlav vannføring i norske elver. Tørken gir rekordlav vannføring i nesten samtlige elver på Sør- og Østlandet, viser målinger fra Norges vassdrag- og energidirektorat Varselet fra NVE: Det ventes mye regn de kommende dagene i Rogaland og det kan bli flom på gult nivå i enkelte vassdrag. Det er allerede høy vannføring mange steder som følge av regnværet den siste tiden og mer nedbør gjennom helgen vil føre til ytterligere vannføring mange steder

Vannføring på oransje nivå etter kraftig nedbør. Vannet i bekker og elver i Telemark, Buskerud og Aust-Agder har steget kraftig det siste døgnet på grunn av snøsmelting og regn, ifølge NVE Rekordlav vannføring. NVE. I Norges lengste elv, Glomma, er vannføringen nå på det laveste siden 1902. Del. Flere saker. I samarbeid med Wilfa. Rakfisk for pingler Fredag 23.11 2018. Ekspert: Derfor bør du slutte å bruke dopapir Torsdag 02.11 2017. P4 Radio Hele Norge AS. Postboks 81 NVE VM. SALEN %...694 8 148) .19 VOLVuq OG 00 Stor- .68 Hydr. avd. Rentegnet Dato: 26. E. askerud v/Q Siorv\ka I.eisð -165 50 . .163 MIDDEL v/A I'll-SIG, Q TEORETISK Nos MO avikhl. Sjökabel Geisnesbuk\a Hornn%i'l SkUXNNka ekkNika AREALKURVE Km 2 10 15 20 25 392 Kjerringneset Hannaneset .90 .90 -OÅmbudalshL r idvikhí. 464 30 45 18 i8. 35 106m NVE gravde onsdag kveld en kanal på om lag 2 x 1 meter gjennom snødemningen i Driva, slik at noe av vannet nå renner gjennom på en kontrollert måte. Det er fortsatt store vannmasser som kan bryte gjennom demningen, slik at is og vannmasser føres ukontrollert nedover i elveløpet Mye regn i løpet av fredag vil fortsatt gi stor vannføring i utsatte elver. Lite nedbør og kjøligere vær f.o.m lørdag. Mye regn vil gi økende vannføring i små og middels store elver. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les mer på NVE sine side tuh@nve Kompetanse Ukjent (Ukjent kompetanse.) Tidspunkt observert 22. september 2020 kl. 13:54 Tidspunkt registrert. Skjul alle Vis alle. Skade Skade 1 Type Ingen skade observert Kommentar. Vannstand Situasjon Vannstand er stigende Vann på avveie Nei Registrert Vannet der det er nå.

 • Hamsterbur stort.
 • Hovden høyfjellshotell stengt.
 • Føtex frederikshavn bager.
 • For lite magesyre apotek.
 • Konfigurere e post på samsung.
 • Gunz dornbirn.
 • Intec m02.
 • Formatere nytt minnekort.
 • Yamaha pro audio.
 • Tv2 zebra homeland.
 • Vesuv wikipedia.
 • Bush baby world toys r us.
 • Gynekolog solsiden trondheim.
 • Hvordan feste sytråd.
 • Tune2air audi.
 • Huckleberry finn age.
 • Stekt ris med egg og kylling.
 • Teebaumöl haarwachstum.
 • Oxymoron beispiele.
 • Sammenligning av tamilsk og norsk.
 • Hedmarktoppen familieleir.
 • Myometriet.
 • 27 emotionen.
 • Someone to lava chords.
 • Sykkelbutikk bergen sentrum.
 • Rådmann grane kommune.
 • Grei skuring definisjon.
 • Rene politiker.
 • Dampvasker nilfisk.
 • Nytt i uka bursdagshilsen.
 • Ndr 2 programm sonntag.
 • Mohn auksjon bellevue.
 • Avskjed daglig leder.
 • Beste spa drammen.
 • Two face make up.
 • Enkoprese psykisk.
 • Haus kaufen aschendorf.
 • Dod tech no.
 • Cubes oldenburg preise.
 • Støberiet ungdomsboliger.
 • Tema til fest.