Home

Productxchange stoffkartotek

Nyhet! Nå kan du laste ned stoffkartotek på mobilen sånn at du alltid har det med deg. ProductXhange gir deg mulighet til å printe ut et informasjonsark med kontaktdetaljer til brukersted/prosjekt og en QR-kode. Skriv ut stoffkartoteket med QR-kode i ProductXchange. Gå inn på ditt brukersted, se fane øverst til høyre som heter «QR-kode» ProductXchange har forandret måten ethvert byggeprosjekt - uansett fase - kommuniserer og utveksler digital produktdata på. Gjennom grundig og automatisert innsamling av produktdokumentasjon - og effektiv distirbusjon av denne - berikes forsyningskjedene i alle ledd og i hele prosjektets livssyklus

Stoffkartotek på mobilen - ProductXchange

 1. Stoffkartotek ProductXchange. Alle Skanska Norges prosjekter bruker ProductXchange som elektronisk stoffkartotek. CoBuilder AS har inngått en avtale med de sentrale aktørene i byggebransjen, herunder Skanska. Dette gjør at leverandører av kjemikalier kan levere sikkerhetsdatablader til ett sted. Etter.
 2. istrering av digital stoffkartotek, kontroll på avvik fra lov- og markedskrav til produktdokumentasjon, eksport av prosjektdata til FDVU-systemer osv. ProductXchange™ plugin for Revit, ArchiCAD og Navisworks gjør det enkelt å koble produktdata til objekter i 3D modeller
 3. Arbeidsgruppe for kjemi og stoffkartotek Denne gruppen vil arbeide med å identifisere områder knyttet til bruk av kjemikalieprodukter, og hvordan data fra sikkerhetsdatablader nyttiggjøres. Typiske temaer vil omhandle stoffkartotek, risikovurderinger, eksponeringsregister, etc. Det vil også bli fokusert på vedlikehold/arbeid med nasjonalt filter for identifisering av uønskede.

ProductXchange is designed to solve the challenges in chemical handling and collection of documentation for products in Norway and Europe. Cobuilder would like to inform you that as part of our ongoing rebranding and repositioning project all Cobuilder solutions will be accessible through a single platform page Et oppdatert stoffkartotek er selve nøkkelen for å lykkes med et systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier er ansvarlige for at det opprettes stoffkartotek, og for at stoffene risikovurderes. Trenger du tips til hvordan du kan komme i gang med ditt stoffkartotek Med ProductXchange, kan entreprenører begynne å innhente data fra det øyeblikket ett produkt er kjøpt, uansett hvor i forsyningskjeden innkjøpet har funnet sted. Alt du trenger å gjøre er å invitere dine underentreprenører og respektive leverandører via ProductXchange, og du vil motta alt av produktdata i samme sekund som handelen er gjennomført

Hvorfor et stoffkartotek. Hensikten med et stoffkartotek er å samle all informasjon og kunnskap om helsefarlige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres ved framstilling, pakking, og oppbevaring av kjemikalier eller materialer i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før farlige kjemikalier tas i bruk ProductXchange Kort beskrivelse: Nettbasert BIM plattform for innsamling, verifisering og distribuering av as-built produktdata for bygge- og anleggsprosjekter. Forhandler i Norge Name: COBUILDER A ProductXchange har i flere år gitt byggeprosjekter og arbeidsplasser mulighet til å automatisk samle inn og kvalitetssjekke sikkerhetsdatablader helt digitalt. • Stoffkartotek på mobilen - Du kan til enhver tid generere en QR-kode som gir deg mulighet til å laste ned SDS'ene ved skanning Produkter som mangler goBIM avtale faktureres med kr. 20,- pr produkt pr. brukersted • Det faktureres kun for produkter som manuelt er lagt til av brukerstedet eller er blitt levert til brukerstedet automatisk gjennom coBuilder CONNECT. • Det faktureres kun for produkter som er relevante fo 1: Trykk på «Stoffkartotek ProductXchange brukes idag av ca. 3.500 bedrifter i Norge. Brukshyppighet, behov, nivå og hensikt varierer i stor grad, også i den enkelte bedrift. Vi har derfor valgt å utvide antall kurs fordelt på ulike moduler som e

Produktdata med ProductXchange gjennom hele byggets livssyklu

Cobuilder utvikler standardbaserte digitale løsninger for samhandling mellom aktørene i verdikjeden gjennom bruk av produkt- og prosjektdata. Våre produkter er resultatet av grundig forskning av ISO, Europeiske og nasjonale standarder og klassifiseringssystemer for BAE-næringen Fordeler med å bruke ProductXchange - oppfyller myndighetskrav ved bruk av kjemikalier på arbeidsplassen - sikrer ivaretakelse av medarbeidernes sikkerhet og helse, samt ytre miljø - sikrer gjennomførelse av risiko- og substitusjonsvurderingen - får ett felles stoffkartotek for alle entreprenører i prosjekte

Stoffkartotek ProductXchange www

 1. I ProductXchange kan du nå skrive ut oppdatert stoffkartotek til enhver tid med smarttelefonen din. Last ned en «QR-code reader/scanner» med Google play eller på Apple store. 1. Skriv ut stoffkartoteket ditt i QR-kode i ProductXchange. Gå inn på ditt brukersted. Her får du opp en ny fane som heter QR-kode øverst i bilde
 2. Stoffkartotek Med Cobuilder Collaborate kan du få tilgang til stoffkartoteket direkte på mobilen - enkelt og alltid oppdatert Finn ut mer Cobuilder Collaborate gir deg et stoffkartotek i henhold til gjeldende lover og forskrifter om arbeid med kjemikalier. Alle virksomheter som framstiller, pakker
 3. Stoffkartotek Arbeidsgiver skal samle informasjon om farlige kjemikalier som oppbevares, brukes eller håndteres i ProductXchange (PX) vil håndtere informasjon om alle disse gruppene, men kvalitetskontrollen vil bare omfatte sikkerhetsdatablad (SDS) for kjemikalier i gruppe 1

Veidekkes leverandører og underentreprenører skal være brukere av ProductXChange, et elektronisk stoffkartotek, og levere sikkerhetsdatablader gjennom systemet. Veidekke bruker ProductXChange til å oppfylle lov- og kundekrav, ha kontroll på produkters innhold av miljø- og / eller helseskadelige stoffer, risiko- og substitusjonsvurderinger og organisering av sikkerhetsdatablad Både ProductXchange og den nye versjonen Cobuilder Collaborate, som erstatter ProductXchange, er utviklet for å hjelpe næringens brukere av kjemiske produkter til å oppfylle sine forpliktelser i gjeldende kjemikalielovgivning, og for å sikre en riktig kvalitet på Sikkerhetsdatablader og en effektiv informasjonsflyt mellom leverandører og de ulike aktørene i næringen Krav om stoffkartotek § 2-2. Stoffkartotekets utforming § 2-3. Bruk av opplysningene i stoffkartoteket § 2-4. Adgang til stoffkartoteket Kapittel 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse § 3-1. Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier. ProductXchange brukes idag av ca. 3.500 bedrifter i Norge. Brukshyppighet, behov, nivå og hensikt varierer i stor grad, også i den enkelte bedrift. coBuilder tilbyr derfor forskjellige kurs for å dekke behover du har. ProductXchange brukerkurs coBuilder tilbyr kurs i ProductXchange i flere byer og tettsteder i hele landet

ProductXchange - BIM Verd

Brukergrupper - ProductXchange

ProductXchange - Log O

Stoffkartotek ProductXchange Grønt Punkt Våre etiske retningslinjer for leverandører Digital signering ISI Retningslinjer for personvern Leveringskalender Instruks for levering og henting Supplier invoice ISI - samhandlingsverktøy. ISI er Skanskas. ProductXchange, og ikke direkte til BRUKER 1. opprettelse, vedlikehold og bruk av Stoffkartotek for sin virksomhet. Å foreta nødvendig opplæring i bruk av ProductXchange i sin virksomhet. coBuilder AS sitt ansvar er regulert i avtalen mellom FORENINGENE og omfatter det å Skip navigation Sign in. Searc ProductXchange gir deg et stoffkartotek i henhold gjeldende lover og forskrifter forbundet med bruk av kjemikalieprodukter. Leder har ansvar for at enheten har et oppdatert stoffkartotek og for at informasjonen brukes i det systematiske HMS-arbeidet. Ansatte og studenter har ansvar for å bruke

Lambertseter Senter | www

Vilkår - ProductXchange. Proffsenter Tromsoe. HEA 9 Gulvbelegg. Byggevareforordningen EPD. Tirsdagsskolen. Vilkår og prisliste. Hallvard Ekker og Lise Sunsby. Kvalavåg Tomannsboliger. iMerchantConnect. Kvalitetssikring av byggeprosjekt - del 1. SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE Arbeidstilsynet starter det nye året med en gladnyhet for alle som har kjemikalier på arbeidsplassen sin. Nå kan alle erstatte sine papirbaserte stoffkartotek med digitale løsninger. Endringene i Forskrift om utførelse av arbeid innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave. I tillegg er ordlyden om at verneombudet skulle ha et eget. stoffkartotek, utviklet og driftet av CoBuilder AS) og Byggdok (dokumentasjonssystem med stoffkartotek, utviklet og driftet av Norsk Byggtjeneste AS). Før første leveranse til et nytt prosjekt skal Kjøper påse at prosjektet opprettes i ProductXchange elle

Stoffkartotek - EcoOnlin

ProductXchange i Veidekke - kompetansesminar cobuilder 15.10.2015 1. PRODUCTXCHANGE I VEIDEKKE Kompetanseseminar ProductXchange 15-10-2015 Ole Jakob Nes, Innkjøpssjef Veidekke Entreprenør AS Pia Kruse, Miljøleder Veidekke Entreprenør AS Odd Inge Aaheim, HMS-Sjef Veidekke Entreprenør AS, Region Anleg Leverandørens svar på HMS-spørsmål som f.eks HMS-kort, arbeidsavtaler, verneombud, stoffkartotek, ProductXchange Link fra Brønnøysund med nøkkeltall fra regnskap siste 3 år. Soliditet, likviditet, antall ansatte Leverandørens svar på forsikringsspørsmål Eventuelle tilknyttede selskape ProductXchange Alle prosjekter, dokumentasjon og sikker-hetsdatablad som blir opprettet i coBuil-derPRO ligger også i ProductXchange. Aktuelle lovkrav Stoffkartotek Les mer på: www.lovdata.no Home S k ann S øk S je k k Ta bilde F a v orit t er Dokumentasjon automatisk til prosjekt ved varekjø ProductXchangeer et viktig verktøy for byggebransjen i forhold til bl.a. dokumentasjon, substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer og stoffkartotek. Kruse Smith deltar i ulike brukergrupper for å videreutvikle ProductXchange til et mest mulig hensiktsmessig og brukervennlig verktøy for vår næring

Søk og legg til - Cobuilder

Skriv ut stoffkartotek ProductXchange - Duration: 1:45. Cobuilder International 269 views. 1:45. Legg til produkter manuelt i ProductXchange - Duration: 0:56. Cobuilder AS 79 views Det var starten på Bransjeforeningenes Stoffkartotek System, Høsten 2012 ble system etablert som en europeisk standard, som i januar i år skiftet navn til ProductXchange. Systemet finnes i flere ulike versjoner hva angår tilgang og brukerplattformer. Den enkleste versjonen er gratis å bruke Dokumentasjonen kan hentes opp elektronisk i ByggDok eller ProductXchange, fordelt på dine ulike prosjekter. Disse to verktøyene oppretter også et digitalt stoffkartotek per prosjekt for deg. Sammen med våre leverandører sørger våre rådgivere for at du får riktig spesifikasjon for innfesting i bygget Den nye funksjonaliteten er tilgjengelig for brukere av CoBuilder fra 10. august gjennom Cobuilder Collaborate, arvtageren til ProductXchange. Kan utløse alvorlige skader Over lengre tid har Cobuilder jobbet tett med brukere og arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å utvikle en løsning som vil hjelpe bedrifter til å bedre håndtere risikoen knyttet til arbeid med farlige kjemikalier RøhneSelmer har nå nylig inngått avtale om bruk av ProductXchange, et bransjesystem som bl.a. NBF (Norges Bilbransjeforbund) står bak. At deres hovedleverandør tilbyr automatisk distribusjon av produktdokumentasjon til bransjesystemet, har forenklet hverdagen og gjort RøhneSelmer til en tryggere og bedre arbeidsplass for de ansatte

Stoffkartotek ProductXchange; Grønt Punkt; Våre etiske retningslinjer for leverandører; Digital signering; ISI; Retningslinjer for personvern; Leveringskalender; Instruks for levering og henting; Supplier invoic

Innhenting og distribuering av BIM - ProductXchange

• Rådata fra Statsbyggs stoffkartotek ProductXchange per oktober 2018 er tilgjengelig i Excel-format. • Student kan gis tilgang til brukersted som importerer alle produktene i porteføljen for analyse og lagring av substitusjonsvurderinger. • Supplerende informasjon ut over tilgjengelig data i ProductXchange kan innhentes fr ProductXchange - kjemikalier, stoffkartotek, produktdata System for monitorering mht. arbeidslivskriminalitet Systemansvarlig HMSK konsern støtter og tilrettelegger for effektiv drift gjennom

ProductXchange er i korte trekk et system for digitalisering av de faktiske bestanddelene et bygg består av og informasjon knyttet til den enkelte delen. Dette var starten på «Bransjeforeningenes Stoffkartotek System» - som igjen avr starten på det som noen år senere skulle bli ChemXchange * Alle lovpålagte sikkerhetsblader for produkter våre leverandører og underentreprenører benytter i sitt kontraktarbeid skal legges inn i prosjektets stoffkartotek hos ProductXchange før arbeidet igangsettes på byggeplass. * Det oppfordres til bruk av elektronisk fakturering Over lengre tid har vi jobbet med brukere og arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å utvikle en løsning som vil hjelpe bedrifter til å håndtere risikoen knyttet til arbeid med farlige kjemikalier bedre, heter det i en pressemelding fra Cobuilder.Nå er denne funksjonaliteten tilgjengelig for alle

Bjørvika senketunnel | wwwSchweigaardsgate 21-23 | www

productxchange.no ProductXchange har forandret måten ethvert byggeprosjekt utveksler digital produktdata på - gjennom automatisert innsamling av produktdokumentasjo StartBANK Alle våre leverandører og underentreprenører av kritiske/viktige varer og/eller tjenester skal være godkjent i StartBANK. Dette er et minimumskrav for å sikre at leverandører og underentreprenører oppfyller våre og våres kunders og myndighetenes krav og forventninger til kvalitet, seriøsitet samt helse, miljø og sikkerhet ProductXchange kjemikalier, stoffkartotek, produktdata; System for monitorering mht. arbeidslivskriminalitet; Kvalifikasjoner. Vi ser etter deg med høyere utdanning og erfaring fra HMS- og/eller kvalitetsarbeid. Det er en fordel om du også har erfaring fra samme eller liknende bransje

Skanska vil kutte utslipp med kunstig intelligens | www

Stoffkartotek - Arbeidstilsyne

ProductXchange - kjemikalier, stoffkartotek, produktdata; System for monitorering mht. arbeidslivskriminalitet; Kvalifikasjoner. Vi ser etter deg med høyere utdanning og erfaring fra HMS- og/eller kvalitetsarbeid. Det er en fordel om du også har erfaring fra samme eller liknende bransje Cobuilder Collaborate kan hjelpe deg med oppfyllelse av ulike lov- og markedskrav - bl.a. krav til dokumentering av produkter, krav om stoffkartotek, risikovurdering og tiltak mot risiko, FDV, m.m. Systemet forenkler valg og dokumentering av produkter iht. miljøklassifiseringssystem, som BREEAM-NOR og Svanen, og implementering av andre miljøkrav i prosjekter Cobuilder Free hjelper med å.

Stoffkartotek - BIM Verd

 1. ar 15.10.15. * ProductXchange og aktuelle lovkrav. * ProductXchange og ISO9001, ISO14001, EMAS, OHSAS18001 * Filter for identifikasjon av ulovlige og uønskede stoffer og produkter. * Risikovurdering og substitusjo
 2. alitet; Systemansvarlig HMSK konsern støtter og tilrettelegger for effektiv drift gjennom: Systematisk bruk og oppfølging av alle systemer og applikasjoner; Etablering og vedlikehold av nødvendige veiledninger og prosedyre
 3. - Stoffkartotek! - Substitusjonsplikt! Forskrift om utførelse av arbeid Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Produktkontrolloven Arbeidsmiljøloven NB! Ikke bare ytre miljø, men i høy grad også HMS. NORWAT, Teknologi -dagene 21.09.201
 4. - ProductXchange har cirka 20.000 brukere og Stoffkartotek-modulen brukes av både små og store bedrifter som en del av deres HMS-rutiner. Derfor var det veldig viktig for oss å finne den rette personen som har de nødvendige kvalifikasjonene for å overta stillingen som SDS-kvalitetssikringssjef
Oddmund Hansen tilbake til Skanska | www

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav om ..

Alle lovpålagte sikkerhetsblader for produkter våre leverandører og underentreprenører benytter i sitt kontraktarbeid skal legges inn i prosjektets stoffkartotek hos ProductXchange før arbeidet igangsettes på byggeplass. Det oppfordres til bruk av elektronisk fakturering •ProductXchange; et kjemikalie- og stoffkartotek •SESAM; digitalt FDV-system •LCC-modeller; livssykluskostnader for bygg HVORDAN GJØRE RIKTIGE MILJØVALG. MILJØOPPFØLGINGSPLAN •Overordnede mål - kutte klimagassutslipp, - redusere ressursbruk og miljøgifte

Storåselva kraftverk er Norges første miljøsertifiserte

Product documentation - ProductXchange

 1. 2,5 Klimagass-regnskap Oppdrags-beskrivelse s. 15 Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til byggeprogram for materialer og energi. Dokumentasjon innhentes, o
 2. Over lengre tid har Cobuilder jobbet tett med brukere og arbeidsgruppen for kjemi og stoffkartotek for å utvikle en løsning som vil hjelpe bedrifter til å bedre håndtere risikoen knyttet til arbeid med farlige kjemikalier. arvtageren til ProductXchange
 3. ProductXchange Registrering av produkter • ProductXchange brukes som elektronisk stoffkartotek på alle prosjekter og til å gjennomføre risiko- og substitusjonsvurderinger knyttet til produkters innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. • Krav til medlemskap i ProduktXchange for alle leverandører og underentreprenører
 4. istrerende direktør Håkon Tjomsland en 8-punkts liste for å skape økt fokus på seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. - Vi har nødvendig styrke til å bidra til økt seriøsitet og sikkerhet i vår næring. Derfor har vi tydeliggjort og spisset våre kontraktbetingelser, sier Tjomsland
 5. Utslipp stoffkartotek og produktdokumentasjon. UE er ansvarlig for å forebygge utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette inkluderer sikker lagring, bruk og UE skal benytte elektronisk ProductXchange i prosjektet og levere sikkerhetsdatablader og annen lovpålagt og kontraktsfestet produktdokumentasjon gjennom dette systemet
 6. - Elektroniske stoffkartotek (f.eks. ProductXchange, EcoOnline) brukes allerede av flere entreprenører, konsulenter og enkelte SVV -prosjekt - SVV har ingen felles tilgang til slike systemer per i dag, men vi krysser fingrene 21.09.201
 7. (Fra 01.01.2018 forsvant kravet om stoffkartotek i papirformat for arbeidere og verneombud CoBuilder / ProductXchange (med BREEAM NOR-filter) og EcoOnline. Vi er på ingen måte eksperter på SDS og stoffblandinger, men vi gjør vårt beste for å etterkomme regelverk og krav

produktoppfølgingssystemer som ProductXchange eller ProsjektDok. Dette for å kunne følge opp myndighetspålagte krav som stoffkartotek, kontroll av farlige stoffer, ytelseserklæringer o.l. Kravet må innarbeides i anbudsunderlaget og følges opp etter kontrahering. Ivaretatt i bok Stoffkartotek, HMS, fremdriftsplan, vær og vind. Blant annet. HMS-gjennomgangen skjer i et eget spill. Modulen kan også kobles til maskinene slik at for eksempel bare den som har truckførerbevis, Produktene må legges inn i Productxchange.I praksis skal hele bygget ha en digital tvilling

• ProductXChange -verktøy for stoffkartotek og substitusjonsvurderinger • Kompetanseheving internt Materialer Stoffkartotek -som QR kode! Retningslinje for miljøvennlig innkjøp og materialbruk. Professor Brochs gate 2 i Trondheim. I ProductXchange kan aktørene enkelt distribuere og samle inn sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon mm. I verktøyet har man stoffkartotek som viser om produkter inneholder stoffer på EUs stofflister, nasjonale myndighetslister, og om det bør substitusjonsvurderes

På den måten er det lett å holde oversikt over materialene som er brukt på prosjektet, samt at du får tilgang til digitalt stoffkartotek på prosjektet ditt. Har du et BREEAM prosjekt? BREEAM er verdens mest brukte miljøklassifiseringsverktøy for bygninger, og finnes for flere ulike kategorier av bygg, inkludert boliger (nytt fra 2016) Vårt stoffkartotek er ProductXchange; Har du behov for byggvask? Send oss en melding i skjemaet til høyre på siden, så finner vi en dato for en uforpliktende befaring. Godkjent av StartBANK. Vi er godkjent av StartBANK, ID 139182 - Det er ingen tvil om at CoBuilder har gjort en god jobb med ProductXchange, hvor alle aktører får innsikt i lovpålagt dokumentasjonen for hvert enkelt produkt. Men når de beveger seg over på GoBIM mangler de en forretningsmodell som sikrer at kjøper frivillig betaler det CoBuilder mener produktet bør koste

Veitvet skole | www

6 Verktøyet ProductXchange viser blant annet om produkter eller kjemikalier inneholder stoffer på REACH kandidatliste, den norske prioritetslisten og BREEAM-NORs A20-liste. Verktøyet har stoffkartotek, risikovurderingsmodul og øvri Et elektronisk stoffkartotek 6 03.05.2017 Det skal ikke benyttes produkter på våre skolebygg som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer på Prioritetslisten og/eller på Kandidatlisten - Undervisningsbygg krever at benytter ProductXchange (PX) når man har inngått avtale med oss - Undervisningsbygg skal ha tilgan Skanska gjør det enkelt å leve godt. Vi gir deg både trygghet og moderne boliger med kvalitet, funksjonalitet og komfort

- Ulykkestallene for bygg- og anleggsnæringen er på et historisk lavt nivå, men eksponering for helsefarlige kjemikalier kan utløse alvorlige skader dersom man ikke tar de nødvendige forholdsreglene for å beskytte sine ansatte, forteller Maria Andersen, kvalitetssjef for kjemi og miljø i Cobuilder Comments . Transcription . Se brukerveilednin

BASS, nå kjent som ProductXchange. Dette medførte at vi fikk beskjed hvis noen registrerte produkter med uønskede stoffer og kunne ta affære på et tidlig stadium. Vi stilte krav til at alle underleverandører og produsenter var tilknyttet coBuilder sitt stoffkartotek NCC krever Startbank, Infobric og konsernets eget HMS-kurs av alle underentreprenører. NCC Construction Norway har HMS-uke, og i den forbindelse lanserer administrerende direktør Håkon Tjomsland en åttepunktsliste for å skape økt fokus på seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. - Vi har nødvendig styrke til å bidra til økt seriøsitet og sikkerhet i vår næring Norges ledende VVS-grossist, Brødrene Dahl, mener CoBuilder misser grovt når de reduserer den endrede prismodellen til et spørsmål om det er grossister og vareleverandører som skal betale for dette eller ikke. - Vi har allerede betalt for informasjonen i GoBIM, sier selskapet. VVSforum har i en rekke artikler belyst CoBuilders GoBIM-tjeneste. Det har kommet kritikk fra flere hold om at. Lønnsregulativet i finans gjelder fra 1. mai 2018. Lønnstabellen viser hva du tjener pr. år, måned og time ProductXchange gir deg et stoffkartotek i henhold gjeldende lover og forskrifter forbundet med bruk av kjemikalieprodukte . Sircon tilbyr domener, webhotell og webutvikling til lave priser. Sjekk våre priser eller kontakt oss for tilbud Generelle kontraktsbestemmelser for underentreprenører Dato: 25.05.2018 Rev: 0.3 Side: 1 av 6 Definisjoner I dette kontraktsforholdet er Kruse Smith Entreprenør AS hovedentreprenør og blir nedenfor betegnet KS

Cobuilder - Standardbaserte digitale løsninger for et

 1. ProductXchange webinar 15 februar 2017 - hovedentreprenør Webinar for deg som er hovedentreprenør og har egne prosjekter. Du blir kjent med nyttige funksjoner i ProductXchange blant annet hvordan du oppretter prosjekter og inviterer underlevrandører, automatisk overlevering av dokumentasjon, forklaring av symboler, utskrift av stoffkartotek mm
 2. Stoffkartotek med ProductXchange (CoBuilder) Prosjektsekretær BetonmastHæhre Oslo AS August 2014 - May 2016 1 year 10 months. Fernanda Nissen skole. Prosjektsekretær Betonmast Osl
 3. Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, og vi er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. NBF er den samlende organisasjonen for aktører både innenfor lette og tunge kjøretøy. Vi organiserer merkeforhandlere, mekaniske verksteder, skade- og lakkverksteder, bilglassverksteder, dekkverksteder og bilbergere
 4. ProductXchange: Elektronisk stoffkartotek: NBF er med i styringsgruppen for systemet, som eies av bransjeforeningene. Det har vært avhold 8 kurs/ workshops rundt i landet, i tillegg til informasjonsmøter og informasjon til enkeltbedrifter. De

KOMPETANSESEMINAR 15/10/2015 NYE RUTINER OG VERKTØY I PRODUCTXCHANGE Morten Berntsen Teknologisk Institutt as TEKNOLOGISK INSTITUTT AS RÅDGIVING Klassifisering og merkin Brosjyre ProductXchange lav. Brukerveiledning coBuilderFREE - i butikk. SMÅ SENTER HAR EN TENDENS TIL Å BLI STORE. FØLG. Totalentreprenørens avtale med de prosjekterende. Kvalitetssikring av byggeprosjekt - del 1. Nøklevann Skole - Faktaark. Lykke til. ET SENTER MED STORT POTENSIAL Laste ned Channel X film gratis, Se Channel X med norsk tekst, Gratis Channel X film på nett lovlig, Se Channel X film gratis på nett. Fi..

ProductXchange - gjintranett

- Vi har nødvendig styrke til å bidra til økt seriøsitet og sikkerhet i vår næring. Derfor har vi tydeliggjort og spisset våre kontraktbetingelser, sier Tjomsland. For å øke sikkerheten på byggeplassene er seriøsitet i alle ledd avgjørende. NCC Construction er en ansvarlig leverandør og arbeidsgiver. Selskapet krever at også underentreprenører og leverandører er ansvarlige JM har i mange år brukt bransjeløsningen ProductXChange (tidligere BASS) for å ivareta kravet til stoffkartotek/ sikkerhets­datablader i prosjektene

QR-kode stoffkartotek pa din mobil - Cobuilde

stoffkartotek. Substitusjonsvurderinger gjøres etter hvert som stoffene legges inn i systemet. Det er utført substitusjonsvurderinger på fere produkter som resulterte i at produktet likevel ble brukt. Miljøplan ENTR Entreprenørens interne rapporteringsrutiner følges. Rapportering til byggherre håndtert i byggherremøter, samt ve Nå har vi en spennende mulighet for en engasjert og motivert miljørådgiver som ønsker å bidra til å sikre forsvarlig kjemikaliehåndtering i Skanska. Skanska bruker Byggenæringens stoffkartoteksystem ProductXchange som verktøy for kjemikaliehåndtering og produktinformasjon ProductXchange webinar 16 februar 2017 - underentreprenør Webinar for deg som er underentreprenør og skal levere på prosjekt du er invitert på. Du blir kjent med nyttige funksjoner i ProductXchange blant annet hvordan du inviterer egne vareleverandører, automatisk overlevering av dokumentasjon, forklaring av symboler, utskrift av stoffkartotek mm

Stoffkartotek - Cobuilde

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN - STATUS VEIDEKKE * Alle UE og vareleverandører må levere produktdokumentasjon Veidekke gjennom ProductXchange * Eventuelle substit Presentasjon av nye rutiner og verktøy i ProductXchange av Teknologisk Institutt på EBA og coBuilder sitt kompetanseseminar 15.10.15. * ProductXchange og aktu Vis Øystein Iversens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Øystein har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Øysteins forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

 • The franklins band.
 • Hvorfor er himlen lyserød.
 • Chili colombia.
 • Basel clubs nightlife.
 • Hvordan skifte urinpose.
 • Morskap kryssord.
 • Kindertanz dresden neustadt.
 • Aufklärung kinder.
 • Loiredalen kart.
 • Rekrutten bok.
 • Veggplater monter.
 • Hvordan finne eier av telefonnummer.
 • Varmtvannsbasseng moss.
 • Snåsa fjellstyre hytter.
 • Ballongsverd.
 • Torpedoer i norge.
 • Thai kyllingsuppe trines matblogg.
 • Divinity original sin 2 arx wendigo.
 • Celine dion marriage.
 • Høyde skuespillere.
 • Koh lanta yai.
 • Led downlights lavtbyggende.
 • Hvite stafylokokker i sår.
 • Ferienwohnung oberuckersee warnitz.
 • Cod ww2 information.
 • Norsk grammatikk for internasjonale studenter.
 • Best pc zombie game.
 • Der golem wie er in die welt kam.
 • Halbfastenmarkt mayen 2018.
 • Thaimat lørenskog.
 • Provincialen aldersgrense.
 • Bratz starrin and stylin dvd.
 • Fodmap sjokolade.
 • Badekaret til pelle.
 • Dibujos de la virgen de guadalupe faciles.
 • Demokrati i mellomkrigstiden.
 • Poseidon gud.
 • Arto paasilinna kollektivt selvmord.
 • Halloween betydning.
 • Flüchtlinge italien aktuell.
 • Kurumba maldives tripadvisor.