Home

Den industrielle revolusjon arbeidsforhold

Den industrielle revolusjonen førte til at arbeid med muskelkraft ble erstattet av maskiner på stadig flere områder. Hopp Harde arbeidsforhold . Fagstoff. Harde arbeidsforhold . Den industrielle revolusjonen førte til at arbeid med muskelkraft ble erstattet av maskiner på stadig flere områder . LK06. Vis kompetansemål. En ung jente i. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen «Spinning Jenny», men utviklingen tok særlig fart etter oppfinnelsen av dampmaskinen, seinere også med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Barn Mange barn arbeidet på fabrikkene under den industrielle revolusjonen. De hadde små og myke fingre, som kom lett til i maskineriet i spinnemaskinene. Et annet sted det jobbet mange barn, var gruvene. De store, nye maskinene som ble lagd og tatt i bruk under den industrielle revolusjonen var laget av jern Den industrielle revolusjonen endret hvor folk bosatte seg og hvor de arbeidet. Den førte til at en ny samfunnsklasse vokste fram, arbeiderklassen, og med det en arbeiderbevegelse som kjempet for arbeidernes rettigheter. På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for. Den industrielle revolusjonen. Kort og greit om den industrielle revolusjon. Sjanger Temaoppgave Språkform Bokmål Lastet opp 17.06.2000 Tema Industri. Det startet omkring på 1700- tallet i Storbritannia. Britene fant opp maskiner som kunne produsere.

Markedsføring og ledelse 1 - Harde arbeidsforhold - NDL

- Den Industrielle Revolusjon - Forandringer I jordbruket. - De første maskinene. - Dampmaskinen. - Transport. - Gruver ga kull og metall. - Hvorfor kom den industrielle revolusjon først I storbritannia? - Arbeidsforhold og leveforhold på 1800-tallet. - Den industrielle revolusjon var en veldig viktig forandring. Utdra Tysklands industrielle revolusjon er betegnelsen på en fase i Tysklands økonomiske historie som begynte med Hubert Kiesewetter i 1815 og Friedrich-Wilhelm Henning i 1835. Perioden avløste den førindustrielle tiden og perioden med protoindustrialisering.Tidsmessig regnes den fra 1830-årene til 1870, og ble etterfulgt av Tysklands høyindustrialisering under det tyske keiserrike fra 1870. Men den industrielle revolusjon påvirket, ja, man kan kanskje gå så langt som til å si at den også drev utviklingen av ideologiske syn på hvordan verden var og hvordan den burde være. Politikken som vokste ut av de nye samfunnsformene skulle få betydning for milliarder av mennesker,. Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Arbeidsforhold - Mæla ungdomsskol

 1. e litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt
 2. Den første store industribyen var Manchester. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Dette skapte et marked. Råvarene bomull hentet britene fra koloniene. Rokkene og vevstolen som ble brukt var ikke effektive nok
 3. 2.7 Den industrielle revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie

Den industrielle revolusjon - Mæla ungdomsskol

Den industrielle revolusjonen - Daria

Under den industrielle revolusjonen ble regjeringene mer involvert i å bygge og vedlikeholde gode veier. En ny metode kalt macadam -metoden ble brukt til å lage jevne grusveier. 61. Macadamveg 62. Arbeidsforhold Den industrielle revolusjonen var en periode med stor fremgang. Store fabrikker ble bygd som kunne produsere varer til en lav pris Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering

Den «røde» siden ved industrialiseringen: arbeidslivets

Dersom du hadde levd under den industrielle revolusjonen, kunne livet sett veldig annerledes ut. Den gangen var det ikke noen barnekonvensjon eller lover mot barnearbeid. På 1800-tallet måtte barn og ungdom arbeide og mange fikk jobber på de nye fabrikkene eller i gruvene. Det var ikke et enkelt arbeidsliv. Arbeidsforhold (link til film) 15 Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere. Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer

Den Industrielle Revolusjon Note

Lover om barnearbeid i den industrielle revolusjon I begynnelsen av den industrielle revolusjon opprettet dyptgripende endringer i verden. Nye oppfinnelser for landbruk, gruvedrift og transport gytt et økende behov for billig arbeidskraft. For mer enn hundre år, foreldreløse og fattige barn ofte utf MASKINSTORMERE PÅ BEGYNNELSEN AV 1800-TALLET REAKSJONER Sosialistiske bevegelser Krav om regulering av arbeidsforhold IDEOLOGIER Adam Smith (1723 - 1790): Fri konkurranse, Kapitalismens far (1723 - 1790) Karl Marx (1818 - 1883), kommunismen DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON DEFINISJON Industrialisering: Gå over fra manuelt arbeid til maskinelt arbeid VIRKNINGER Effektivisering av. Den amerikanske industrielle revolusjonen, ofte referert til som den andre industrielle revolusjonen, startet en gang mellom 1820 og 1870. Denne perioden var mekaniseringen av jordbruk og tekstilproduksjon så vel som en maktrevolusjon, inkludert damip og jernbaner, som påvirket sosiale, kulturelle og økonomiske tilstander

Tysklands industrielle revolusjon - Wikipedi

Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom I 1846 kom den industrielle revolusjonen til Norge - nærmere bestemt til Akerselva. Da ble det opprettet tekstilfabrikker som fikk en betydelig rolle i den videre industrialiseringa av landet. Derfor kan vi omtale denne tidsendringen som en omveltning, eller en revolusjon 2.7.5 Arbeidsforhold At arbeiderne skulle ta makten fra fabrikkeierne, og halshugge dem slik man gjorde med kongen under den franske revolusjon. 2.7 Den industrielle revolusjon. 2.7.1 Oppfinnelser ; 2.7.2 Oppfinnelser; 2.7.3 En ny jernalder ; 2.7.4 De nye arbeiderne Kinas industrielle revolusjon Globalisering: Verden lever på billig kinesisk arbeidskraft. kvinner og menn som kjempet for å få endene til å møtes under den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon - Mennesket

Den industrielle revolusjon study guide by erling_haakstad includes 19 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere Start studying Historie prøve-den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg

De tre industrielle revolusjonene - Bedriften BI Sammendra

 1. Til Den industrielle revolusjon. Barnearbeid i USA - og Norge. Bilde: Lewis Hine. WikiCommons. Barnearbeid var en viktig del av den industrielle revolusjonen. Helt til begynnelsen av 1900-tallet jobbet unger på farlige arbeidsplasser. i 1904 reiste den amerikanske læreren Lewis Hine rundt og fotograferte barn på jobb
 2. Viktige begreper. Bessemerprosessen Metode for å fjerne karbon fra jernmalm. Gjorde stålet mye sterkere; enclosure innhegnet område; entreprenør gründer; person som setter i gang ny virksomhet og skaper nye produkter; forlagssystem Kjøpmenn kjøpte inn råvarer og lot bønder bearbeide dem. Tidlig form for hjemmeindustri; frihandel handel uten statlige reguleringer som tollbarrier eller.
 3. Den industrielle revolusjon. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den industrielle revolusjon. Utviklingen i USA fram til 1860 Bruk utdraget fra Store norske leksikon, læreboka og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene. Innenriks var det samtidig en kraftig.

Forstå betydningen av de industrielle revolusjoner; Kjenne til årsaker, konsekvenser og kjennetegn til de tre industrielle revolusjonene; Kunnskap om bedriftens utvikling og rolle under de tre industrielle revolusjonene. SENTRALE ÅRSTALL. 1770-1780: Den første industrielle revolusjonen i England. Spredte seg som en bølge østover Europa Den industrielle revolusjonen på 1700 og 1800 tallet skapte utvikling og arbeidsplasser som var nødvendig for å bygge det samfunnet vi alle kjenner i dag. Nå står vi midt i en ny revolusjon - den digitale revolusjonen. Endringene og mulighetene dette skaper for vår videre samfunnsutvikling er enorme på godt og vondt

Den 2. industrielle revolusjon (1870 -1930) I løpet av den 1. industrielle revolusjonen i Storbritannia var det sterk proteksjonisme som beskyttet handelen i Storbritannia og førte til at Storbritannia ledet an revolusjonen. Revolusjonen i Storbritannia hadde ført til en sterk økonomisk vekst, og dette ønsket andre land å bli med på også Hvor startet den industrielle revolusjonen? answer choices . Frankrike. Tyskland. England. Nord-Italia. Tags: Question 10 . SURVEY . 20 seconds . Q. Hvem er denne oppfinneren kjent for elektrisitet i den 2. industrielle revolusjonen? answer choices . Thomas Newcomen. Matthew Boulton. Thomas Edison. James Watt. Tags: Question 11 Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler

Lover om barnearbeid i den industrielle revolusjon

Utdrag Den industrielle revolusjonen begynte på 1700-tallet. På 1700-tallet sank dødeligheten i Europa, men i England begynte den å synke allerede på 1600-tallet, og det kan være fordi det var bedre levekår i England enn andre land i Europa Vi snakker om en revolusjon - den andre industrielle revolusjon. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte vedens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år. Professor Kr BARNEARBEID UNDER DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON ARBEIDSFORHOLD Lena & Martine Opp til 19 timer per dag Ingen tid til å være barn Dårlige arbeidsforhold Store, tunge, farlige utstyr Ulykker Lite/ikke betalt BARNEARBEIDSDEBATTEN A boon to industry, a bane to childhood For Den fjerde industrielle revolusjon, den digitale revolusjon, den sjette innovasjonsbølgen, freelanceøkonomi, delingsøkonomi, appøkonomi, sirkulærøkonomi, grønn vekst, artificial intelligence, generasjon Y, millenials, nett generasjonen. Mange begrep om hverandre. Viktig innhold. Vi har mye og mangt å holde oss oppdaterte på nå. Å ikke å vise genuin nysgjerrighet. Å ikke søke.

barnearbeid - Store norske leksiko

De sosiale forholdene som den industrielle revolusjonen skapte for de fattige var forferdelige. Barnearbeid var sterkt utbredt, særlig innenfor gruvedrift og i tekstilindustrien. Det var først så sent som i 1833 at man i Storbritannia fikk en lov mot barnearbeid I Ironbridge ble verdens første jernbro bygget i 1779, og landsbyen ble oppkalt etter broen. De engelske regionene Lancashire og Yorkshire er også kjerneområder for den industrielle revolusjon. Samtidig førte den industrielle revolusjonen at h åndverkere ble mindre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten. Byene var ikke forbredt til den store tettheten og befolkningsveksten i byene. Det var lange arbeidsdager Den industrielle revolusjonen sies å ha begynt rundt 1760-årene, og avhengig av teknologiutviklingen kan den industrielle revolusjonen kategoriseres i de ovennevnte to faser; første og andre industrielle revolusjon

Hovedforskjell - Første mot andre industrielle revolusjon De Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert om tekstiler, dampkraft og jern, mens den andre var sentrert om stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet. Første og andre industrielle revolusjoner kan betraktes som vendepunktene i utviklingen. Coal Miners Stilt Brutal betingelser under den industrielle revolusjon. Tilstanden av gruvene som drønnet gjennom hele Storbritannia i løpet av industrielle revolusjon er en lidenskapelig hevdet området. Det er veldig vanskelig å generalisere om leve- og arbeidsvilkår opplevd i gruver,. Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre

DEN industrielle revolusjon begynte i det 18. århundre og forandret verden i en slik grad at det knapt kan sammenlignes med noe annet. Teknisk ekspertise, tilstrekkelig kapital, tilgang på råmaterialer, mulighet til å frakte råmaterialer og ferdige produkter på en billig måte — disse og andre forutsetninger for industriell utvikling var på denne tiden til stede i Storbritannia - Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016 SELV OM SEKULÆR humanisme eller livssynshumanisme er en ung «isme» historisk sett, har den tatt opp i seg noen sentrale ideer fra epoker helt tilbake til renessansen og antikken. Disse tidligere epoker utgjør dermed inspirasjonskilder vi må kjenne til for bedre å forstå livssynshumanismens idégrunnlag. Én slik inspirasjonskilde er den vitenskapelige revolusjon som skjedde i det.

Barnearbeid - under den industrielle revolusjonen og i dag

 1. Den industrielle revolusjon er navnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og førte omgang manuelt drevet som «Spinning Jenny», men ble særlig forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri
 2. Fabrikker i begynnelsen av den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen skjedde under det 18. og 19. århundre, og forvandlet landlig, agrar samfunn i Europa og Amerika i industrielle og urbane samfunn. Før den industrielle revolusjon, folk utført mest produksjon i hjemmene sine med håndverk
 3. Dampmaskinen kan ikke ha vært av avgjørende betydning for den økte økonomiske veksten som fant sted under den industrielle revolusjon - den kan altså ikke forklare den økonomiske veksten i perioden ca 1760-1830 - fordi den ble ikke brukt i utstrakt grad før på midten av 1800-tallet. Altså nesten 80 år etter at den ble oppfunnet
 4. Den industrielle revolusjon; 1870-1914 - Imperialisme og kolonisering; Ideologier og nasjonenes fremvekst. Kilder og fordypning Stormene som hadde rast over Europa siden den franske revolusjonen var ved inngangen til 1815 i ferd med å blåse over
 5. Storbritannia opplevde denne strukturelle endringen rundt 1800, der den industrielle revolusjon (1760-1830) etablerte landet som verdens første industrialiserte nasjon. Industrialiseringsprosessen fortsatte, ujevnt og ofte sakte, og endret og beriket først andre europeiske og deretter utenomeuropeiske samfunn

Bomullens historie - Daria

 1. Vi søker en kommersiell og operativ teamleder for nytt Business Management Team Malling & Co Forvaltning AS • Vika, Osl
 2. Det er kanskje nytt for noen, at det er riktig å dele Den Industrielle Revolusjon inn i to perioder. Den første fant sted i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, mens den andre perioden fortsatte utover på 1800-tallet i USA og Tyskland. Mange historikere mener og kanskje med rette, at denne revolusjonen er den mest omfattende i.
 3. Den industrielle revolusjonen førte til en kapitalismestigning hvor produksjonsmidler, som fabrikker, butikker og gårder, er privateide og er vant til å tjene penger. Dårlig arbeidsforhold skapte en økende spenning mellom kapitalister og arbeidere, noe som førte til økningen av arbeidskraftbevegelsen og utseendet til den kommunistiske ideologien

Den industrielle revolusjon - Kildenet

 1. Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet
 2. Begrepet industriell revolusjon ble brukt for å beskrive perioden før 1830-tallet, men moderne historikere kaller i økende grad denne perioden for den første industrielle revolusjon. Denne perioden ble preget av utviklingen innen tekstiler, jern og damp (ledet av Storbritannia) for å skille den fra en andre revolusjon på 1850-tallet og fremover, preget av stål, elektrikk og biler.
 3. Den industrielle revolusjon skjer NÅ. En ny, industriell revolusjon feier over oss - uten at de fleste av oss skjønner noe som helst. Det foregår i det stille, men kraften i det som skjer kan bli stor
 4. Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller
 5. Sammenlign priser på PA Utstyr, Mikrofoner, Høytalere for PA & studio, DJ-spillere. Finn tilbud på 7413 produkter fra Røde, Blue Microphones, Shure og mye mer
 6. Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet; Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt) gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekå

www.kasparforklarer.n Den industrielle revolusjonen forbindes ofte med mekanisering og effektivisering av samfunnet, men det er langt mer den industrielle revolusjonen brakte med seg. Bildet under inneholder aspekter man assosierer med ordet industri, men om man studerer maleriet mer ømfintlig ser man flere ting man kan knytte opp til revolusjon også Den femte industrielle revolusjon Gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall: Nordmenn har trolig nærmere ti millioner brukte mobiler som støver ned i norske hjem Den femte industrielle revolusjonen mars 22, 2019 / i Aktuelt, EE-avfall, Gjenvinning, Sirkulærøkonomi / av Simen Berg. Hvert år skapes elektrisk og elektronisk avfall til en verdi av 62 milliarder dollar. Norge har unike muligheter i det som blir en global vekstnæring, skriver vår adm.dir. Stig Ervik i Teknisk Ukeblad

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen. Grunnlegger og leder av World Economic Forum, Klaus Schwab er overbevist om at vi er i startfasen av en revolusjon som vil elementært endre vår levemåte, hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre.Han snakker om en «fjerde industrielle revolusjon» - et paradigme som vil treffe oss som en tsunami, uansett om vi vil eller ikke Kapittel 10: Den industrielle revolusjonen 1. Begrepet industriell revolusjon innebærer en omveltning i produksjonsmetodene fra håndkraft til maskinkraft. 2. Spinnemaskin, dampmaskin og jernbane er maskiner som ble viktige i den tidlige industrialiseringen. 3 Mens den industrielle revolusjonen kom til Storbritannia rundt 1770 kom den til Norge rundt 1850. Her er en liten oversikt over når ulike utviklinger skjedde i Norge: 1850 - dampdrevne tekstilfabrikker 1860 - dampsagbruk og -høvleri 1870 - tremasseindustrien 1880 - cellulose- og papirindustrien 1900 - elektrokjemiske og elektrometallurgiske industrie

Video: Historie Vg2 og Vg3 - Den «røde» siden ved

PPT - DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON PowerPoint PresentationPPT - Den industrielle revolusjonen 1750-1820 PowerPointArbeidsforhold - Mæla ungdomsskole

Historie: Den industrielle revolusjon III

En temaside om den industrielle revolusjonen med lenker og bilder. Den industrielle revolusjon. Les artikkel; Bilde Detsom gjorde den industrielle revolusjonen til en revolusjon, var at man fikk en helt annen måte å produsere ting på. Istedenfor at man lagde sine egne klær, sin egen mat, sine egne sko, og så byttet litt av overskuddet mot ting man ikke klarte å produsere selv, ble samfunnet ekstremt spesialisert Sykdommer i industribyer i den industrielle revolusjonen. Barn i den industrielle revolusjonen. Fabrikklover. Se videoen: Opplysningstiden og revolusjonene - 45 - Den industrielle revolusjonen (September 2020). Interessante Artikler. Stemmemønstre i Amerika. September 4,2020. Sir Keith Park. September 4,2020. Dieppe 1942

Handel - Mæla ungdomsskole

Etter Spinning Jenny gikk den teknologiske utviklinga svært fort; Først på 1800 tallet fikk vi fabrikker; Kjernen i den første fasen av den industrielle revolusjon var mekaniseringen av bomullsindustrien i Storbritannia. I Storbritannia var det stor etterspørsel etter kull. Folk brukt det til oppvarming. Behov for å pumpe vann opp av gruvene > den-industrielle-revolusjon. Forrige bilde. den-industrielle-revolusjon. Publisert april 20, 2020 Full størrelse 1175 × 961 Legg igjen en kommentar til den-industrielle-revolusjon. Innleggsnavigasjon. Hører til Den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen. Oppgave 1. Hvorfor var kull viktig for den industrielle revolusjonen? Oppgave 2. Hva brukte menneskene som drivkrefter før dampmaskinene Den mest åpenbare konsekvensen av den industrielle revolusjon var institusjonen av maskinen, noe som lettet arbeidet med menneskelig arbeidskraft, og i noen tilfeller, for å erstatte. Liste over årsaker til den industrielle revolusjonen. Årsakene til den industrielle revolusjonen kan ses fra et økonomisk, sosialt og teknologisk synspunkt Gruppearbeid der elevene gjennom en tenkt samtale mellom representanter fra ulike sosiale lag skal bli bevisste på at det finnes ulike syn på den industrielle revolusjon. Omfang: ca. 60 minutter. Undervisningsoppleggene finner du i Perspektiver Smartbok og i Perspektiver Ressursbank. Filmklipp: Omvendt undervisning: «To revolusjoner

2.7 Den industrielle revolusjon - Portfoli

1800-tallets medisinske revolusjon I århundrer bygde europeisk legevitenskap på den gamle greske teorien om at sykdom skyldes en ubalanse mellom de fire kroppsvæskene - blod, slim, svart galle og gul galle. Kjennskap til sykdommene var ytterst begrenset, og årelating blant de viktigste behandlings-metodene Maleriet ''Jern og kull'' fra 1855-60 av William Bell Scott illustrerer hvordan bearbeiding av metall ved hjelp av kull la grunnlaget for teknologi under den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. 61 relasjoner Du er her: Hovedsiden > Nyere historie > Nyere historie > 1 (Den industrielle revolusjonen) > Test deg selv > Flervalg > Flervalgstest om den industrielle revolusjonen 1. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONE Den andre industrielle revolusjon Hva var 2IR? Forskjellig fra første IR? 1IR overgang til industrisamfunn 2IR: 'ny fase' i industrialisering Hvordan nærme oss spørsmålet? Hvordan er dette fenomenet blitt behandlet i økonomisk historie 'smal' tilnærming 'bred tilnærming' 1IR.

Fire industrielle revolusjoner - estudie

Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92 Å nei, vi snakker ikke om Den industrielle revolusjon som ble innledet i Storbritannia mot slutten av 1700-tallet, men om sykkelmaskinen Danny MacAskill - på god vei inn i en ny tidsalder Maleriet ''Jern og kull'' fra 1855-60 av William Bell Scott illustrerer hvordan bearbeiding av metall ved hjelp av kull la grunnlaget for teknologi under den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. 312 relasjoner Sammenhengene mellom den industrielle revolusjon, kolonisering og Denne endringen har ftt navnet den industrielle revolusjonen og er, sammen. Og Arkwrights oppfinnelser. Gen av de to oppfinnelsene som gav bakgrun 17. Nov 2016. I den andre industrielle revolusjonen kom det mange oppfinnelser som vi fortsatt drar nytt av den dag i dag Under den industrielle revolusjonen økte folketallet drastisk. Etter 1750 sank dødeligheten, og befolkningen steg voldsomt uten tilbakefall. Kopper var den sykdommen som tok livet av flest mennesker. I 1796 kom koppevaksinen, som etter hvert førte til at mange barn ble reddet fra en tidlig død

Industrielle Revolusjonen Historie oppgav

Den industrielle revolusjonen - industrialisering og nyimperialisme. Før undervising: 1. Les emnebeskrivelsen (med kompetansemål) 2. Se videoene og ta notater til undervisningen. Undervisningen tar utgangspunkt i at du har sett videoene. Den industrielle revolusjonen Den industrielle revolusjonen var en av de mest dype og innflytelsesrike hendelsene i menneskets historie. I løpet av 1700-tallet og 1800-tallet skiftet revolusjonen millioner av mennesker fra deres tradisjonelt agrariske livsstil på landsbygda til industrielle livsstil i urbane omgivelser

Den industrielle revolusjonen nådde få land utenfor Europa før 1914. Noen få land hadde begynt sine første skritt, det fremste eksemplet er Japan. Det den industrielle revolusjonen derimot gjorde var å for alvor etablere en verdensøkonomi ved at råvarer ble hentet fra hele verden, og tilbake ble varer solgt Den tredje revolusjonen jeg vil dra frem, startet da Apple lanserte iPhone i 2007 Da indiske og franske aktører endelig forsto hva som foregikk, var de allerede håpløst akterutseilt. Ikke bare manglet de fabrikker som kunne produsere like billig, men hele den britiske tekstilindustrien og deres samarbeidspartnere hadde tilpasset seg den nye teknologien og blitt uendelig mye mer effektiv Example sentences with den industrielle revolusjon, translation memory. add example. nb Vi må tilbake til 1800-tallet og den industrielle revolusjon for å få vite noe om pariserhjulets opprinnelse. jw2019. lv Lai iepazītos ar Vīnes panorāmas rata vēsturi, mums domās jāpārceļas uz 19. gadsimtu, kad notika rūpniecības apvērsums

 • Hvordan lage tankestrek.
 • Albert einstein relativitätstheorie formel.
 • Videolys.
 • Uni heidelberg juristische fakultät adresse.
 • Sherry fass kaufen.
 • Pusse opp entreen.
 • Gaststätte wacker.
 • The who my generation album.
 • Roald amundsen fregatt.
 • Fly oslo sydney.
 • Relæ.
 • Lærings og mestringssenteret tromsø.
 • Øreåsen skole.
 • Pris omlegging dekk på felg.
 • Øl i mat.
 • Røyke pølser.
 • Wochenhoroskop skorpion nächste woche.
 • Nobels fredspris 2018.
 • Omdreiningshastighet.
 • Miniräknare ipad.
 • Adams matkasse konkurrenter.
 • Positive sider ved gaming.
 • Berliner zeitungen.
 • Bill nighy priser.
 • Tom cruise lee ann mapother.
 • Jøtul 602 historie.
 • Vita exclusive.
 • Klør på albuen.
 • Vanskelig å selge på finn.
 • Brad paisley sanger.
 • Shakespeare west side story.
 • Fiskeravgift ferskvann.
 • E5 anfänger.
 • Cool words with meanings.
 • Cavalet boston pris.
 • Vik island sehenswürdigkeiten.
 • Udo lindenberg stärker als die zeit dvd.
 • Forskjellige typer hjuloppheng.
 • Sarahah norsk.
 • Lagring av informasjonskapsler iphone.
 • Anthony kiedis news.