Home

Ny regjering 2022 dato

Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017-2021.Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme.Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet.. Valgresultatet førte til at de borgerlige partiene beholdt flertallet med 88 av. Og den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya i Østfold søndag, bærer bud om at det ikke alltid er det tidligere samarbeidspartiet KrF de blåblå vil henvende seg til. Elvestuen og Nybø. Venstre, som så vidt fikk over 4 prosent oppslutning ved stortingsvalget høsten 2017, får tre statsråder i den utvidede Solberg.

ny regjering - Bredt utvalg, store rabatte

Ny regjering i 2017. Det er vår oppfatning at Norge ikke lenger kan ha en regjering som er så sterkt preget av ytterliggående populistisk politikk som frontkolliderer med Venstres sosialliberale ideologi. Publisert: Publisert: 2. mars 2016. Innsenderne vil ha en ny regjering i 2017 Attraktive nordiske byer og byregioner (regjeringen.no) Nye byvekstavtaler. Høsten 2017 er det blitt signert byvekstavtaler med Bergen og Nord-Jæren. Les mer om byutviklingsavtaler og byvekstavtaler på Kommunaldepartementets nettsider og Samferdselsdepartementets nettside med oversikt over Belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler I dag er det besluttet at den nye anskaffelsesloven trer i kraft 1. januar 2017. De nye anskaffelsesforskriftene trer i kraft fra samme tidspunkt Her er den nye Solberg-regjeringen. Erna Solberg presenterte tirsdag sin nye regjeringskabal på Slottsplassen. Aldri før har det vært så mange statsråder i den norske regjeringen Regjeringen Solberg ble dannet i 2013 og ledes av statsminister Erna Solberg (H). Regjeringen er en koalisjonsregjering som fra januar 2020 er sammensatt av Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Erna Solbergs regjering tiltrådte etter stortingsvalget i 2013. Den bestod først av Høyre og Fremskrittspartiet. Venstre kom inn i januar 2018, KrF kom inn i januar 2019, mens.

Her er den nye regjeringen Erna Solberg presenterer om kort tid sin utvidede regjering som trolig teller 20 statsrådsposter. Her er regjeringskabalen, etter det Dagbladet erfarer Erna Solbergs regjering er siden 16. oktober 2013 Norges regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef.Siden 24. januar 2020 består den av partiene Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Medregnet statsminister Solberg har regjeringen 20 statsråder: 12 fra Høyre, 4 fra Venstre og 4 fra KrF Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak. 5.11.2020: Oversikt over nasjonale tiltak fra 5. november Her er oversikt over de nasjonale smitteverntiltakene fra 5. november. De fleste gjelder fra denne datoen, med unntak av skjenkestopp, som gjelder fra midnatt, natt til lørdag. Her er den nye regjeringen. Når KrF kommer inn i regjeringen og Erna Solbergs lag utvides, kommer fire helt nye navn til å ta plass rundt kongens bord. I tillegg bytter en statsråd departement, mens Bård Hoksrud og Linda Hofstad Helleland må tilbake til Stortinget

Stortingsvalget 2017 - Wikipedi

7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte lov 21. februar 1930 om skifte og lov 3. mars 1972.

Dette verket er offentlig eiendom fordi lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern. Det samme gjelder forslag, utredninger, uttalelser og lignende som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige Ny arvelov trer i kraft fra og med 1. januar 2021. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om arv, testament eller ny arvelov. Ring oss på tlf. 21 09 59 95 eller bruk kontaktskjemaet nedenfor

Bygningsregelverket fra 1965-2017 Digital oversikt over gjeldende og tidligere bygningsregelverk fra 1965 og frem til i dag. Oversikten finner du på regjeringen.no Dette er første gang Venstre og Fremskrittspartiet sitter sammen i regjering. Onsdag ettermiddag var den nye regjeringen til statsminister Erna Solberg (H) samlet på Slottsplassen i Oslo. Endringene i regjeringen Solberg var i hovedsak kjent før det ble holdt ekstraordinært statsråd Ettersom §57 i Norges Grunnlov tilsier at: «Riket er inndelt i 19 valdistrikt.» så vil stortingsvalget 2021 bli gjennomført slik at de 19 fylkene som var fylkesinndelingen før regionreformen er valgdistriktene i stortingsvalget, dog med de endringer som kommer av overføringer av kommuner mellom fylkene. Fordelingen av mandater skal skje annethvert stortingsvalg I etterkant av stortingsvalget høsten 2017 dannet Høyre og Fremskrittspartiet regjering. I 2018 trådte Venstre inn i regjeringen, og i 2019 ble Kristelig Folkeparti med. Året etter, i januar 2020, valgte Fremskrittspartiet å gå ut. Men hvordan blir ege.. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Fremover - Dette er Norges nye regjering

 1. Da kansler Angela Merkel vant valget til ny Bundestag for fjerde gang i september 2017 tok det 171 dager før en regjering var på plass i mars 2018. Den forrige rekorden var på 58 dager
 2. Venstre gikk inn i Erna Solbergs regjering i januar 2018, og fikk da tre statsråder. Regjeringsplattformens hovedområder er blant annet å oppfylle Norges klimaforpliktelser, redusere fattigdom - særlig blant barnefamilier - og gjennomføre et integreringsløft
 3. istre . De 22 statsrådene i Erna Solbergs utvidede regjering skal nå være på plass. VG får bekreftet at Linda Hofstad Helleland (H) er ferdig som barne.

Den nye regjeringen. Statsminister Erna Solberg presenterte tirsdag sin nye firepartiregjering. Isaksen har vært på Stortinget for Telemark siden 2009, men tok ikke gjenvalg i 2017 Når Erna Solbergs utvidede regjering går ut på Slottsplassen onsdag ettermiddag, presenterer hun fem helt nye statsråder, og fem som som har fått endret ansvar og ny tittel Tirsdag 22.01 ble den nye regjeringen presentert på slottet. De ble møtt med rop fra oppmøtte: «Norsk olje koker kloden, la olja ligge!» Akjonister fra Natur og Ungdom var til stede for å markere at selv med både Venstre og KrF i regjering blir det gjort alt for lite med vår tids største utfordring, nemlig miljø- og klimaproblemene 34.000 norske pass ble mistet eller stjålet i 2017. For å hindre manipulering eller forfalskning skal ansiktet ditt trykkes hele fem steder når Norge snart får nye pass

Regjeringen med ny dato for Sotrasambandet - Vegvesenet avdramatiserer . Byggestart våren 2022, opplyser regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag formiddag. Regjeringen sier nå at byggingen starter våren 2022 En stemme til SV er en stemme for solidaritet og en ny regjering i Norge. SVs mål ved stortingsvalget i 2017 er at Norge får et nytt flertall, en ny regjering og en ny politisk retning for landet. Vi vil ha en regjering som gjennomfører mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2020. Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året - i oktober og rundt 1. februar Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting. Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter Stortingsvalget 2017 avholdes den 11. september, der det velges representanter til Stortinget for perioden 2017-2021

Ny regjering i 2017 - FV

 1. Norsk kalender 2017 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Hvilken uke er det? Når er påske 2017? Hvilken dato er Kristi Himmelfartsdag? Når er pinse 2017? Hvilke dager er det fri i Julen? Hvilken dag er 1.mai? Hvilken dag er 17. mai? Hva er klokka? Dette og mer finner du på Norsk Kalender - På nett siden 200
 2. erende og toneangivende
 3. Vi vil ha en ny regjering i 2017. Vil du? Bli Ap-medlem! Vil du bli medlem av Arbeiderpartiet
 4. ister, Tina Bru blir ny olje- og energi
 5. ister Erna Solberg presenterte onsdag sin utvidede og blågrønne regjering. Fem nye Michaelsen representerte Frp på Stortinget fra 2005 til 2017

Plannytt 4 - 2017 - regjeringen

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2017. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 21. juni De siste 4 årene med Erna og Siv med makt viser at regjeringen har mest vilje til en politikk som setter likestillingen av kvinner i revers. Uthuling av Likestillingsloven: Høyre og Frp har, med støtte kun fra partiet venstre, fått vedtatt at en ny Likestilling- og diskrimineringslov som skal tre i kraft fra 1.januar 2018 Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelingen gjelder ved starten av perioden. Etter valget i 2017 har en representant meldt seg ut av Fremskrittspartiet og blitt uavhengig, og en representa.. AV/ foto: TW Saken er omtalt/delt på facebook-siden SFO(S24) Regjeringen har besluttet å innføre det reduserte foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier fra 1.august.Samtidig blir det innført gratis SFO for barn med behov for særskilt ti

Her er Solbergs nye statsråder. Erna Solberg presenterte sin utvidede regjering onsdag formiddag. Flere nye statsråder har mottatt nøklene til sitt nye kontor 16. mai 2017 kl. 05:52 Fransk regjeringen presenteres. Det er ventet at den nye franske regjeringen blir presentert tirsdag, to dager etter Emmanuel Macron ble tatt i ed som Frankrikes nye president

Men vi har parlamentarisme: Solbergs regjering er ferdig hvis hun får flertallet imot seg i en sak, og hun ikke kan akseptere dette. Stanghelle: Dette er den mest sannsynlige løsningen til høyre for den politiske midtstreken, men det vil skje uten samarbeidsavtale med KrF og Venstre. KrF har allerede varslet at det ikke ønsker en ny avtale Rødt vil ha en ny regjering. Vi er uenige med Ap i mange viktige saker, men en Ap-ledet regjering vil være mulig å trekke i riktig retning. Med Synne på Stortinget får folk i Nordland en representant, pluss vararepresentantene Per-Gunnar Skotåm og Ingeborg Steinholt, som vil slåss mot forskjells-Norge

Nytt anskaffelsesregelverk i 2017 - regjeringen

Regjeringen foreslår endringer i reglene for uføretrygd Uførereformen i 2015 førte til at uførepensjon fra folketrygden ble erstattet av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet sendte tidligere denne uken på høring forslag om å rette opp enkelte «utilsiktede konsekvenser av reformen» Valglovutvalget har levert sitt forslag til ny valglov. Utredningen er sendt på høring, med høringsfrist 31. desember 2020. Tilgjengelighet ved valget. Valg skal være tilgjengelig for alle. Nå har vi undersøkt om det faktisk er tilgjengelig. Adresse. Rambergveien 9 3115 Tønsberg. Postadresse Valgdirektoratet Postboks 2080 3103. Venstre vil ha ny blågrønn regjering fra høsten 2017. Bli medlem. Venstres grunnlag er aktive, frivillige medlemmer. Bli med og skap et grønnere, rausere og mer liberalt samfunn. Bli medlem. Støtt Venstre. Støtt oss økonomisk. Alle bidrag er kjærkomne for et parti som ikke har store organisasjoner i ryggen Utmeldelsen av Storbritannia fra Den europeiske union (gjerne omtalt som Brexit, et teleskopord for britisk exit) ble formelt fullført klokken 23 GMT den 31. januar 2020. Den reelle prosessen vil ikke være fullført før en overgangsperiode frem til 31. desember med nye forhandlinger omkring landets administrative og økonomiske bånd til unionen er omme

Her er den nye Solberg-regjeringen - V

 1. Endelig ny islandsk regjering. To og en halv måned etter valget er ny regjering på plass. Av Bård Andersson 11. januar 2017, 09:43. En høyreliberal regjering, ledet av Bjarni Benediktsson fra Selvstendighetspartiet, er hva islendingene skal styres av de kommende årene, skriver Sveriges Radio
 2. 17. januar 2018 kl. 15:31 Treparti-regjering med nye navn. I Erna Solbergs andre regjering er det fem nye statsråder. Fire statsråder gikk av, fem fikk nye departement og de øvrige statsrådene.
 3. Dette verket er offentleg eigedom av di lover, forskrifter, rettsavgjerder og andre vedtak av offentleg styresmakt er utan vern. Det same gjeld framlegg, utgreiingar og andre utsegner som gjeld offentleg styresmaktutøving, og er gjeve av offentleg styresmakt, offentleg utnemnt råd eller utval, eller utgjeve av det offentlege
 4. Rammeplan og støttemateriell til barnehagenes arbeid med rammeplanen. Refleksjonsspørsmål. Hva betyr rammeplanen for oss og vårt arbeid? Hvordan kan vi legge til rette for gode prosesser rundt refleksjon, diskusjon og forankring av rammeplanen i personalgruppen
 5. Nye regler for utsatt betaling og redusert rentesats. Nye regler for betalingsutsettelse gjelder fra 12. juni. Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever likviditetsproblemer som følge av koronasituasjonen kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav samt krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for
 6. MeningerKjetil Barfelt (Frp) var på visitt til meg i ØB 14/7-17, hvor han kommenterer mitt innlegg et par dager i forveien.Han skriver at det ikke er noe overraskende at jeg kjemper for en ny «sosialistisk» regjering. Om så var, skjemmes jeg ikke over det. Men det rådet jeg ga, var å stemme for en «ny» regjering. gjerne en rødgrønn

Regjeringen Solberg - Store norske leksiko

 1. Ny regjering 2017! Hva er de viktigste likestillingssakene? Public · Hosted by LO and Arbeiderpartiet. Interested. clock. Wednesday, March 8, 2017 at 11:30 AM - 1:30 PM UTC+01. More than a year ago. pin. Uhørt. Torggata 11, Strøget passasjen, 0181 Oslo, Norway. Show Map
 2. Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) får Nobels fredspris for 2017. ICAN er en koalisjon av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land. 25 norske organisasjoner er.
 3. ister. Bakke-Jensen ble i desember 2016 utnevnt til Norges EØS- og EU-
 4. 14. sep. 2017 10:22 - Oppdatert 14. sep. 2017 10:22 Del (1) 1 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Fiskeridirektoratet skriver på sine nettsider at de nye reglene blant annet innebærer at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter
 5. Merk: Ny dato for arrangementet. Arrangementet er fullbooket, men lanseringen blir streamet. Regjeringen besluttet høsten 2016 å starte arbeidet med en stortingsmelding om utviklingspolitikken i lys av FNs bærekraftsmål. Meldingen er nå ferdig, og tirsdag 4. april presenteres resultatet

Regjeringskabalen: - Her er den nye regjeringe

Ny dato: 17. desember til 20. januar. Oppdatert: Gammelt tegn tilbake Etter å ha lest denne artikkelen meldte flere av Onlines lesere at det var blitt et hull i datoene - og at de som var født i starten og midten av desember nå står uten stjernetegn i henhold til oppstillingen over Det sies om den nye statsministeren at hun besitter en stoisk ro. Det kan Island ha god bruk for - etter at landet i årevis nå har vært plaget av politisk kaos og usikkerhet. Island har hatt en rekke ulike regjeringer de siste ti årene. Etter fjorårets valg tok det tre måneder å finne et flertall for en ny regjering, som satt i et år Desse partia framstår som det sikraste alternativet for ei ny borgarleg regjering! Det er såleis ikkje tvil om at ei regjering utgått frå Høgre og Framstegspartiet vil gi oss den mest handlekraftige regjeringa! Middalen 04,08,2013. Alf Reuss Kollsete. Det er i det heil

Publisert: 25.01.2017 13:51. Sist endret: 25.01.2017 13:52. - Vi har bedt myndighetene om å stramme opp og klargjøre regelverket som trådte i kraft 1. januar 2017, sier adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS Regjeringa foreslår å fortsetje moderniseringa av IKT-system til Husbanken med 30 millionar kroner, der ti millionar kroner er nye midlar og 20 millionar kroner blir vidareførte frå 2017. Regjeringa vil utvikle ein offentleg sektor som tar utgangspunkt i brukarane sine behov når tenestene blir utvikla Frankrikes regjering venter nye voldsomme demonstrasjoner - 6. desember 2018 Regimekritiske protester fortsetter i Iran for tredje dag - 30. desember 2017 Tåregass mot demonstranter i Hongkong - 24. mai 202 Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget. Regjeringen ledes av statsministeren og består av en rekke ministere (statsråder) som har ansvar for hvert sitt departement

Regjeringen innfører nye nasjonale og lokale tiltak . Nyhet. 05.11.2020. Se opptak av webinar for arbeidsgivere om nye karantenebestemmelser, unntak og krav ved innreise. Nyhet. 03.11.2020. Oppdaterer veiledere, anbefalinger og råd om barn og unge. Nyhet. 02.11.2020. Utprøving av hurtigtester startet opp i Oslo Valgkampen 2017 var preget av samarbeidsspørmålet, og i media ble det lite rom for å snakke om politikk. Som i 2013, gikk KrF til valg på en regjering med H og V, uten FrP. Valgresultatet på 4,2 prosent innebar imidlertid at det ikke var mulig, og KrF gikk i opposisjon til Høyre/FrP-regjeringen uten en samarbeidsavtale

Erna Solbergs regjering - Wikipedi

Dagbladet mener: Rusreformen står i fare hvis Norge får ny regjering For alle som har drømt om lysere tider i ruspolitikken, henger det potensielle regjeringsskiftet som en regntung sky på. Erna Solberg lover milliarder til ny flyplass i Bodø. Flyplassen skal stå ferdig i 2025, og vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner Og mens regjeringen i revidert nasjonalbudsjett nylig foreslo 1.000 nye toårige plasser, er de tre partiene enige om å gjøre de nye fagskoleplassene permanente. Samtidig vil Ap, Frp og Sp nå sørge for en opptrappingsplan på 1.000 nye studieplasser per år i fem år, slik fagskolene selv har bedt om i en høring

Nå har de satt en dato: - Nasjonale id-kort og pass i nytt design vil etter planen komme 1. april 2018. Årsaken til forsinkelsene er blant annet nye sikkerhetskrav og en omfattende anskaffelsesprosess, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet til ABC Nyheter. Les også: De mest verdifulle passene i 201 Visste du at redningsvesten din kan gå ut på dato? 08:11, 14. jul 2017 - Regjeringen sender en slags omvendt julegave til folk som er permittere Regjeringen foreslår å øke arbeidsgiverperioden fra 2 dager til 10 dager, med virkning for alle permitteringer som iverksettes fra og med 1 september 2020. Det foreslåes også å fjerne ordningen med lønnskompensasjon fra Nav i 18 kalenderdager med virkning fra samme dato. Vedtas disse forslagen..

Norge 2017- Kalender med merkedager. Kalender for 2017. Skriv ut kalender for hvilket som helst år eller måned(er) Påsken 2017 lå i uke 15. Skjærtorsdag: 13. april. Langfredag: 14. april. Første påskedag: 16. april. Andre påskedag: 17. april Dato Ferie / fridager; August 2017: Man. 14. - man. 21. aug. (uke 33 / 34) Første skoledag etter sommerferien varierer. Sjekk skolenes nettsider. September 2017: Man 25. - fre. 29. sep. (Uke 39) Høstferie - sjekk hvilken uke i ditt fylke: Oktober 2017: Man 2. - fre. 6. okt (Uke 40) Man 9. - fre. 13. okt (Uke 41) Høstferie - sjekk. Skattemeldingen 2017 Dette er nytt i årets skattemelding Og dette er fristene du må vite om. RING ETTER HJELP: Snart får du skattemeldingen for 2017. Spørsmål som dukker opp mens du fyller ut og sjekker opplysningene kan du få svar på ved å sjekke Skatteetaten.no eller ringe kundeservice Personlig økonomi. Politikk. Reiseli

Skolemiljø Udir-3-2017 Her finner du informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Rundskriv Sist endret: 06.07.202 Det å forutspå valgresultater i politikkens verden er en vanskelig øvelse. Nate Silver skapte seg et navn på å bruke statistiske modeller og komme med rimelig treffsikre analyser av primærvalg i USA og ikke minst presidentvalget i 2008. Som en del av analysene ved presidentvalget i 2012 anslo Silver sannsynligheten for hvilken presidentkandidat som vill

Forsiden - regjeringen

Her er den nye regjeringen - Aftenposte

Statsbudsjettet 2021 - regjeringen

 1. ister Per-Willy Amundsen (Frp) mener det er for tidlig å starte med enda en ny politireform nå og varsler en årelang utsettelse, skriver VG
 2. g som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a
 3. www.fellesforbundet.n
 4. Stem for en ny regjering du også! STORTINGSVALGET 2017 Fagforbundet info 0517 • Foto: Jan Lillehamre. Fagforbundet mener at alle innbyggere fortjener et trygt liv og gode velferdstjenester. Arbeid til alle, trygge arbeidsplasser og faste ansettelser er den beste medisinen mot ulikhet. D
 5. Norsk kalender med uker og helligdager. Lokal tid i hele verden (verdensur) med tidsforskjell. Skolerute hele Norge med skoleferier og helligdager samt nedtelling og retningsnummer til utlandet, kart,tidssoner
 6. Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger
 7. ister Henrik Asheim (H). Studentaktivt læringsareal: Forelesningssalen R2 er ombygd fra tradisjonell sal til å bestå av 28 gruppestasjoner der studentene er vendt mot hverandre

Prop. 107 L (2017-2018) - regjeringen.n

I dag har de besøkt Stortinget og hatt et undervisningsopplegg der. Og det var perfekt timing, for de fikk samtidig med seg presentasjonen av den nye regjeringen foran slottet!! Det var stort!! Her venter elevene på at den nye regjeringen skal bli presentert Nå er dato for når du må bytte førerkortet bestemt. Ifølge de nye førerkortforskriftene må førerkort utstedt før 1. april 1979 byttes til nytt førerkort før 1. januar 2020 Hva betyr de nye personvernreglene for deg som arbeidsgiver? Med juridisk rådgiver Dana Jaedick fra Datatilsynet. done. Norsk lovforslag på høring. Regjeringen sender forslag til norsk lovverk som utfyller forordningen på høring. Høringsfrist 16/10-2017. 6. juli 2017. done I statsbudsjettet for 2017 som ble lagt frem den 6. oktober legger regjeringen opp til en liten skattelettelse for alminnelige bedrifter. Således foreslås det å redusere skattesatsen fra 25% til 24% Regjeringen legger derved opp til at entreprenørene skal fortsette å være «bank for staten» i perioden fra fullføring til tvisten er endelig avklart. Dette gjør Regjeringen til tross for et nokså massivt og entydig budskap fra bransjen i høringsrunden om behov for utsettelse av frist for betaling til tvisten er avklart

Erlend Jordal er ny politisk rådgiver - regjeringen

Fil:Nye fylker - regjeringen

Ny arvelov vedtatt - her er de viktigste endringene

Alle skal med | morgenbladetRapport om kvinnelege leiarar - regjeringenRussisk revolusjon! Og Buen er en lur ræv der biter sig

Regjering med løyving for 2018 til forprosjekt til nytt odontologibygg I framlegget til statsbudsjett for 2018 kom regjeringa med ei løyving på 10 millionar kroner til å laga eit forprosjekt for eit planlagt nybygg for klinikkane til Det odontologiske fakultetet Utsatt!Konserten med Nightwish som var planlagt 16. november 2020 kan på grunn av dagens restriksjoner ikke gjennomføres. Det jobbes med å finne ny dato for konserten.Mer informasjon blir lagt ut når ny dato er på plass.Nightwish returnerer til Oslo!I over ti år har vi måttet vente, men nå er symfonisk metall-heltene i Nightwish omsider klare for en ny konsert i Oslo. Denne gang stiger. Spanias statsminister Mariano Rajoy sier han vil be om dialog med den nye katalanske regjeringen. Publisert: 22 desember 2017 14:28 Sist oppdatert: 22 desember 2017 14:45. Skrevet av (NTB) NTB. OBS - NY DATO!! 7.oktober 2017! Grunnet få påmeldte til helgas planlagte høsttakkefest, så flytter vi festen til neste helg. Påmelding til Eva på tlf 901 92 300 innen torsdag 5.oktober

 • Den demokratiske republikken afghanistan.
 • Stellenangebote verwaltung iserlohn.
 • Antidepressiva uten resept.
 • Sony bsp10.
 • God holdning.
 • Gjenerindring.
 • Metzgerwirt bad radkersburg.
 • Kyero alicante.
 • Forbindelsesledd.
 • Den industrielle revolusjon arbeidsforhold.
 • Best free program to make posters.
 • Vannbrettbeslag byggmakker.
 • Emosjonell intelligens snl.
 • Lappen bergen.
 • Snapchat update my story.
 • Online guitar tuner mic.
 • Same tractor.
 • Dave navarro.
 • Yaz p piller erfaringer.
 • Strømstad tattoo.
 • Brun og blid tasta.
 • Roald dahl english facts.
 • Tunfisk bønner.
 • Ministakitt gjerde.
 • Krankenhaus mühldorf kardiologie.
 • Nkt victoria specs.
 • Artroskopi ankel.
 • Frisør amfi larvik.
 • Avspaserer.
 • Intec m02.
 • Rothschild besitz.
 • 4 kategorier for utviklingshemming.
 • How to screenshot on mac.
 • Bosch hba63b152s test.
 • Wassertemperatur seddinsee.
 • Tusenbein i kjeller.
 • Forskjellige typer hjuloppheng.
 • Frie emner.
 • Feuerwehr windheim.
 • Wib neustadt aisch bad windsheim.
 • Anfo sprengstoff.